Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Buitenlandse woorden

Af en toe maakt Herodotos melding van woorden uit een buitenlandse taal. De notatie daarvan geeft hij in een Griekse transcriptie. Vooral woorden uit het Egyptisch, Perzisch en Skythisch krijgen aandacht. Zie hieronder een overzicht.

woordweergaveboektaalbetekenis
ἀγβάταναagbatana1.98, 1.110, 1.153, 3.64, 3.92Perzischvergaderplaats
ἀγγαρήιοςangareios3.126; 8.98Perzisch(paarden)koerier of (-)koers
ἀκινάκηςakinakēs3.118, 3.128, 4.62, 4.70, 7.54, 7.67, 8.120, 9.80, 9.107Perzischzwaard
ἈλιλάτAlilat3.8SyrischOurania ('dochter van Ouranos')
ἀντακαῖοιantakaioi4.53Skythischgraatloze zeedieren
ἈπίApi4.59SkythischGè of Gaia
ἈπίςApis3.27-29, 3.33, 3.64Egyptischstierkalf (god Epafos)
ἈργίμπασαArgimpasa4.59SkythischAfrodite Ourania ('dochter van Ouranos')
ἈριμασποίArimaspen3.116, 4.13, 4.27SkythischEenogigen (volk)
ἀρτάβηartabē1.192Perzischinhoudsmaat
ἀσμάχasmach2.30Ethiopischoverloper, vergeetachtig
ἄσχυaschy4.32Skythischsap van een boom
βάριςbaris2.96, 2.179Egyptisch(nijl)boot
βάττοςbattos4.155Libischkoning
βέκοςbekos2.2Frygischbrood
ἐξαμπαῖοςexampaios4.52Skythischheilige wegen
ζεγέριεςzegeriës4.192Libischsoort muis
ΘαμιμασάδαςThamimasadas4.59SkythischPoseidon
καλασίριςkalasiris2.81Egyptischkledingstuk
κίκιkiki2.94Egyptisch(olie van de) wonderboom
κόμμιkommi2.86, 2.96Egyptischsoort hars, lijm
κυλλήστιςkyllēstis2.77Egyptisch(maïs)brood
λάδανονladanon3.112Arabischharsgom
ΜανερῶςManerōs2.79EgyptischLinos (myth. figuur)
μένδηςmendēs2.46Egyptischbok, tevens de god Pan
ὅασιςoasis (wahe)3.26Egyptischwoonplaats
οἰόρπαταoiorpata4.110Skythischmannendoders
ΟἰτόσυροςOitosyros4.59SkythischApollo
ὀροσάγγαιorosangai8.85Perzischweldoeners
᾽ΟροτάλτOrotalt3.8SyrischDionysos
ΠαπαῖοςPapaios4.59SkythischZeus
πάπρακεςpaprakes5.16Paionischvissoort
παρασάγγηςparasang2.6, 5.52-53Perzischlengtemaat (5,5 km.)
πίρωμιςpirōmis2.143Egyptischbeschaafd (καλοκἀγαθός) mens
πυραμίςPyramis2.124Egyptischbouwwerk met schuine vlakken
ῥαδινάκηradinakē6.119Perzischaardolie
σάγαριςsagaris1.215, 7.64Skythischstrijdbijl (of hakmes?)
σατραπηίηsatrapie1.192, 3.89Perzischbestuursgebied
σιγύνναιsigynnai5.9Kypriotischsperen
σιγύνναιsigynnai5.9Ligurischhandelaren
σπάκωspakō1.110Medischhond
σχοῖνοςschoinos2.6Egyptischtouw
ΤαβιτίTabiti4.59SkythischHestia
τίλωνεςtilōnes5.16Paionischvissoort
τυκτάtykta9.110Perzischvolmaakt (diner)
χάμψαιchampsai2.69Egyptischkrokodillen