Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “argumentatie”

Gelon stelt een voorwaarde

[157] Toen de gezanten uit Griekenland in Syracuse waren aangekomen, hadden zij met hem een ontmoeting en zeiden het volgende: “Wij zijn door de Lakedaimoniërs…

Leutychidas’ parabel

[85] Toen de Aigineten bericht kregen van de dood van Kleomenes, stuurden zij bodes naar Sparta om Leutychidas te beschuldigen in de kwestie van de…

Omsingeld door de Perzische vloot

[78] De legeraanvoerders bij Salamis botsten verbaal flink met elkaar. Zij hadden nog niet door dat zij door de Perzische vloot waren omsingeld, maar dachten…

De Kypseliden

[92] Dat was hun voorstel, maar het overgrote deel van de bondgenoten dacht er anders over. Zij hielden hun mond, behalve de Korinthiër Sokleës die…

Komt Hippias terug?

[90] Toen zij hun voorbereidingen troffen voor de vergeldingsactie, kwam daar iets tussen dat zijn oorsprong bij de Lakedaimoniërs had. Zij begrepen wat de Alkmeoniden…

Sparta heeft geen haast

[6] De overtocht van de Atheners naar Salamis ging als volgt. Zolang als zij in afwachting waren van de komst van een leger uit de…

De Perzische vloot trekt zich terug

[107] Nu Xerxes zijn zonen aan Artemisia had toevertrouwd om ze naar Efesos te brengen, riep hij Mardonios bij zich. Hij droeg hem op uit…

Adviezen aan Xerxes

[100] Dat rouwbetoon gebeurde intussen aan één stuk door in Perzië, totdat Xerxes was teruggekomen en hen dat niet langer liet doen. Mardonios zag dat…