Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “leiderschap”

Xerxes vertrekt hals over kop

[115] Xerxes liet Mardonios achter in Thessalia en reisde zelf haastig naar de Hellespont. Binnen 45 dagen bereikte hij de oversteekplaats,[1] zonder ook maar, om…

Leonidas en zijn leger

[202] Dit waren de Grieken die de Perzen in dat gebied opwachtten: driehonderd Spartaanse hoplieten, duizend soldaten uit Tegea en Mantinea (uit elke stad een…

Mardonios blijft achter

[113] Na het zeegevecht wachtte Xerxes met zijn troepen enkele dagen en vertrok langs dezelfde route [als op de heenweg] naar Boiotia. Aan de ene…

Opkomst van Gelon

[153] Dat was het verhaal over Argos. Andere gezanten van de coalitie waren naar Sicilië gegaan om een overeenkomst te sluiten met Gelon. Voor de…

Van Sardes naar Abydos

[40] Toen ze dat hadden gedaan, passeerde het leger. De dragers en de lastdieren liepen voorop, gevolgd door troepen van allerlei nationaliteiten, alle door elkaar…

Xerxes’ leger naar Sardes

[26] Terwijl de anderen het werk deden dat hen was opgedragen, reisde het voltallige leger, toen het eenmaal was bijeengekomen, samen met Xerxes naar Sardes.[1]…

Nieuwe Perzische bevelhebbers

[94] Zo kwam het dat oorlog uitbrak tussen de Atheners en de Aigineten. De Pers[1] echter werkte aan zijn plan, omdat hij door zijn dienaar…

Beleg van Paros mislukt

[132] Na de voor de Perzen pijnlijke nederlaag bij Marathon kreeg Miltiades, die daarvóór al enig prestige onder de Atheners genoot, nog meer invloed. Hij…