Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “migratie”

Welvarend Egypte

[177] Ze zeggen dat, toen Amasis farao was, in die tijd Egypte zijn grootste welvaart kende met het oog op wat de rivier het land…

Samische ballingen

[57] De Samiërs die tegen Polykrates ten strijde waren getrokken, voeren ook zelf weg naar Sifnos, toen de Lakedaimoniërs hen wilden achterlaten. Ze hadden geld…

Fokeërs, Teërs en de overige Ioniërs

[166] Eenmaal op Kyrnos aangekomen woonden ze vijf jaar lang samen met diegenen die er eerder waren gekomen en richtten er tempels op. Omdat ze…

Fokeërs vluchten naar Corsica

[161] Paktyas werd dus door de Chiërs uitgeleverd. Daarna trok Mazares met z’n leger op tegen hen die hielpen bij de belegering van Tabalos.[1] Eerst…

Deportatie van de Paioniërs

[11] Zodra Dareios de Hellespont overgestoken en in Sardes aangekomen was, dacht hij terug aan de goede dienst die de Milesiër Histiaios hem bewees en…

Apollo beveelt Kyrene te stichten

[154] Tot zover de versie van de bewoners van Thera. Voor wat betreft de rest stemt hun verhaal overeen met dat van de bewoners van…

Stedenstichting vanuit Thera

[150] Tot hier vertellen de Lakedaimoniërs en de bewoners van Thera dezelfde versies van het verhaal. Vanaf dit punt vertellen alleen de bewoners van Thera…

Theras en de Minyërs

[145] Dat was wat Dareios deed, maar in diezelfde periode vond er nóg een grote legerexpeditie plaats naar Libya. De aanleiding daarvan zal ik uit…