Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “politiek”

Spartaanse offers

[131] In Pieria hield hij zich een groot aantal dagen op. Een derde deel van het leger was bezig met het kappen van bomen voor…

De Perzen komen!

[70] Zodra hij het bevel tot uitvaren had gegeven, koersten zij met hun schepen naar Salamis, kozen rustig positie en stelden zich tegenover hun tegenstanders…

Land en water voor de koning

[48] Hierna testte Dareios wat de Grieken van plan waren: tegen hem oorlog voeren of zichzelf overgeven. Hij stuurde gezanten eropuit, elk naar een ander…

Histiaios naar Sousa

[23] Megabazos was met z’n Paioniërs bij de Hellespont aangekomen.[1] Vandaaruit stak hij de zeeëngte over en bereikte Sardes. Terwijl de Milesiër Histiaios al aan…

Het einde van Oroites

[126] Niet lang daarna werd ook Oroites alsnog slachtoffer van de wraak van Polykrates. Na de dood van Kambyses en de machtsovername door de Magiërs…

De dood van Prexaspes

[74] Terwijl zij daarover overleg hielden, gebeurde bij toeval het volgende. De Magiërs hadden tijdens een bespreking besloten Prexaspes tot vriend te nemen, omdat hem…

De ideale staatsvorm

[80] Nadat de commotie was gaan liggen en er meer dan vijf dagen waren verstreken, hielden de zeven die tegen de Magiërs in opstand waren…

Kambyses wil Egypte onderwerpen

[1] Tegen die Amasis nu ondernam Kambyses, zoon van Kyros, een militaire expeditie, waarbij hij, naast anderen over wie hij heerste, metname Grieken meenam over…