Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “voorspelling”

Offers voor het gevecht

[33] De dag nadat iedereen, het ene volk naast het andere en onderdeel na onderdeel, zijn posities had ingenomen, werden er ook van beide kanten…

Zijn Grieken ijdel?

[208] Tijdens hun beraadslagingen stuurde Xerxes een ruiter ter verkenning eropuit om uit te zoeken met hoevelen zij waren en waarmee zij bezig waren. Toen…

Samos coalitiegenoot

[90] Artabazos keerde op die wijze terug in Klein-Azië. De gebeurtenissen bij Mykale in Ionia vielen op precies dezelfde dag samen met die bij Plataiai.…

Een muur van hout

[141] Na het horen van die woorden waren de gezanten van de Atheners bijzonder aangeslagen. Wanhopig als zij waren om de rampspoed die hen werd…

Redding voor Griekenland

[138] Dit vond plaats vele jaren later, ver na de expeditie van de Perzische koning. Ik pak de draad op van mijn eerdere verhaal.[1] De…

Inlichtingen van Demaratos

(1 van 3 pagina’s) Onderwerpen op andere pagina’s: antwoord van Demaratos – Xerxes sportief [100] Tot zover de informatie over de vloot. Nu de troepen…

List van Themistokles

[75] Toen Themistokles’ standpunt het zou afleggen tegen dat van de Peloponnesiërs, verliet hij ongemerkt de vergadering en stuurde, eenmaal buitengekomen, per boot een man…

Belegering van Argos

[77] Zodra dit bericht de inwoners van Argos bereikte, trokken zij op naar de kust om assistentie te verlenen en toen zij vlakbij Tiryns waren…