Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “vroeger”

Twaalf farao’s na Sethos

[147] Dat is wat de Egyptenaren zelf zeggen. Ik ga nu alles vertellen wat er volgens anderen in dat land is gebeurd en waarover Egyptenaren…

Homeros over Helena

[116] Dat was de manier waarop volgens de priesters Helena bij Proteus terechtkwam. Ik denk dat ook Homeros dat verhaal te horen heeft gekregen, maar…

Tirannendoders

[55] Aristagoras vertrok uit Sparta en ging naar Athene,[1] dat als volgt bevrijd werd van tirannen.[2] Na de moord op Peisistratos’ zoon Hipparchos, die de…

Dubbel koningschap in Sparta

[51] Kleomenes werd berispt door de toen in Sparta achtergebleven Demaratos, zoon van Ariston. Ook hij was koning van de Spartanen, maar uit een minder…

Kerkyra en Kreta doen niet mee

[168] Nu volgt het antwoord dat de Kerkyreërs aan de gezanten gaven en waar het zo ongeveer in de praktijk op neerkwam. De gezanten die…

Miltiades op de Chersonesos

[37] Nu Miltiades de ‘hals’ van de Chersonesos had versperd en zo de Apsinthiërs had verdreven, nam hij eerst de strijd op tegen de Lampsakenen.…

Geschiedenis van de Chersonesos

[33] De vloot liet Ionia achter zich en veroverde heel het gebied ten westen van de Hellespontos. Het vasteland aan de oostkant hadden de Perzen…

Farao’s Cheops en Chefren

[124] Ze beweerden dat tot aan farao Rampsinitos Egypte onberispelijk werd bestuurd en het land een periode van bloei kende. Na hem werd Cheops hun…