Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Kariërs, Kauniërs en Lykiërs

[171] Zulke voorstellen hebben zij hen dus gedaan. Nu Harpagos Ionia had onderworpen, ondernam hij een legerexpeditie – in zijn gevolg had hij óók Ioniërs en Aioliërs – tegen de Kariërs, Kauniërs en Lykiërs. Van hen zijn de Kariërs vanuit de eilanden op het vasteland gekomen. Vroeger waren het onderdanen van Minos. Ze werden Leleges genoemd en woonden op de eilanden, zonder enige belasting af te dragen, voor zover ik met de mondelinge informatie die ik heb zo diep mogelijk in de tijd kan doordringen. Ze leverden wél bemande schepen. Omdat Minos een groot gebied had onderworpen en succesvol was in de oorlog, genoten de Kariërs in die tijd samen met hem onder alle volkeren verreweg het grootste aanzien.

Drie uitvindingen

Er zijn door hen drie uitvindingen gedaan waarvan de Grieken gebruik hebben gemaakt. De Kariërs hebben de trend gezet om op hun helmen helmbossen vast te knopen en op hun schilden emblemen aan te brengen[1] en zij waren de eersten die grepen maakten voor hun schilden.[2] Daarvóór droegen allen die gewend waren schilden te gebruiken, exemplaren zonder grepen, die ze met leren riemen hanteerden die ze om hun nek en linker schouder hadden geslagen.[3]

Vele jaren later waren ook de Doriërs en Ioniërs in navolging van de Kariërs van de eilanden vertrokken en bereikten zo het vasteland. Zo nu is het volgens de Kretenzers met de Kariërs gegaan, maar de Kariërs vertellen een ander verhaal. Zijzelf geloven dat ze oorspronkelijke bewoners van het vasteland zijn en altijd dezelfde naam hebben gedragen zoals zij nu doen. Ze wijzen op een oud heiligdom van Zeus Karios in Mylasa dat wordt gedeeld door de Mysiërs en Lydiërs, omdat ze beweren broeders van de Kariërs te zijn. Volgens hen zijn Lydos en Mysos broers van Kar.[4] Die deelname geldt voor hen, maar allen die tot een andere volksstam behoren en dezelfde taal gingen spreken als de Kariërs, zijn uitgesloten van deelname.

De Kauniërs komen van Kreta

[172] Ik denk dat de Kauniërs oorspronkelijke bewoners zijn, maar zijzelf zeggen dat ze van Kreta afkomstig zijn. Zij hebben zich wat betreft taal aangesloten bij de Kariërs (of andersom, daarover kan ik uitsluitsel geven). Ze hebben wel gebruiken die zeer verschillen van die van andere mensen, inclusief de Kariërs. Ze vinden het fantastisch om met grote groepen mensen – mannen, vrouwen, kinderen – van dezelfde leeftijd en clubverband samen te komen voor een drinkgelag.

Ze hebben heiligdommen gesticht voor uitheemse goden, maar later kwamen ze hierop terug (alleen met goden van hun voorouders wilden zij te maken hebben) en alle weerbare Kauniërs pakten hun wapens op. Terwijl zij met hun speren in de lucht sloegen, joegen zij de uitheemse goden tot aan de grenzen van Kalynda op en hebben ze naar eigen zeggen het land uitgezet.

Ook Lykiërs zijn Kretenzisch van oorsprong

[173] Zulke gebruiken houden zij erop na. De Lykiërs daarentegen komen oorspronkelijk van Kreta, dat vroeger volledig door buitenlanders werd bevolkt. Op Kreta hadden Sarpedon en Minos, zonen van Europa, onenigheid gekregen over het koningschap en toen Minos de machtsstrijd had gewonnen, heeft hij Sarpedon en zijn medestanders het land uitgezet. De ballingen bereikten het land Milyas in Klein-Azië. Waar de Lykiërs nu leven, was vroeger Milyas en in die tijd werden de Milyërs ‘Solymen’ genoemd.

Zolang als Sarpedon over hen heerste, droegen zij de naam die ze met zich meevoerden en nog steeds worden de Lykiërs door hun buurvolkeren ‘Termilers’ genoemd. Maar toen Lykos, zoon van Pandion, ook hij uit Athene werd verdreven door z’n broer Aigeus, kwam hij bij Sarpedon en de Termilers en was het een kwestie van tijd dat zij naar Lykos ‘Lykiërs’ werden genoemd.

Zij houden deels Kretenzische, deels Karische gebruiken erop na. Het volgende gebruik kennen alleen zíj en delen zij met niemand anders. Ze noemen zich naar hun moeder, niet naar hun vader. Als iemand degene naast hem vraagt wie hij is, zal deze namen noemen van moederskant en een opsomming geven van de moeders van z’n moeder. Zelfs als een vrouwelijk ingezetene getrouwd is met een slaaf, zijn haar kinderen wettig. Wanneer daarentegen een mannelijk ingezetene, hoe prominent ook, met een vrouw uit het buitenland getrouwd is of een bijvrouw heeft, zijn de kinderen onwettig.[5]


[1] Het dragen van een helm maakte de soldaat onherkenbaar; beschilderde schilden bevorderden de herkenbaarheid van de legeronderdelen.

[2] Alle drie de uitvindingen zijn van militaire aard, een esthetisch en twee technisch.

[3] Een riem bood de drager van een schild minder houvast, waar de grepen (metalen) beugels waren die aan de binnenkant van het schild waren aangebracht: één om de arm tot aan de elleboog doorheen te steken en een andere als handgreep.

[4] De mythische stamvaders van de drie genoemde volksstammen; er is geen historisch bewijs voor hun verwantschap.

[5] De hier beschreven gebruiken zijn typerend voor een matriarchale samenleving, waarbij de familiebanden