Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Korinthe vijand van Samos

[48] De enthousiaste deelname van ook de Korinthiërs maakte de militaire actie tegen Samos compleet. Ook zij waren slachtoffer van een kwetsende handelwijze van de Samiërs een generatie vóór die militaire actie. Dat viel samen met de diefstal van het mengvat. [1] Periandros, zoon van Kypselos, had driehonderd zonen van vooraanstaande Kerkyreërs naar Alyattes in Sardes gestuurd om gecastreerd te worden.[2] Toen de Korinthiërs die de jongens vervoerden Samos aandeden, kwamen de Samiërs erachter waarom ze naar Sardes werden gebracht.

Speciale bescherming

Zij gaven om te beginnen de jongens instructies om het heiligdom van Artemis aan te raken. Omdat ze niet toelieten de smekelingen de tempel uit te slepen en de Korinthiërs de jongens voedsel onthielden, zijn de Samiërs daarop een feest begonnen dat zij ook nu nog op dezelfde wijze vieren. Als de nacht was aangebroken, lieten ze al die tijd dat de jongens smekelingen waren meisjes en jongemannen dansen en stelden als regel in dat ze tijdens het dansen koeken gemaakt van sesam en honing ronddroegen. Zo konden de jongens van de Kerkyreërs ernaar grissen en aan eten komen.

Dat duurde net zo lang, totdat de Korinthiërs die de jongens in de gaten hielden het opgaven en vertrokken. De jongens werden door de Samiërs naar Kerkyra teruggebracht.

Kerkyreërs

[49] Als dan na de dood van Periandros er vriendschappelijke betrekkingen bestonden tussen de Korinthiërs en de Kerkyreërs, zouden zij om die reden niet hebben deelgenomen aan de militaire actie tegen Samos. Maar sinds zij zich op het eiland hebben gevestigd, zijn er tussen hen altijd conflicten. Daarom werd die gebeurtenis de Samiërs nog steeds door de Korinthiërs nagedragen.

Periandros had uit wraak de zonen van vooraanstaande Kerkyreërs geselecteerd en ter castratie naar Sardes gestuurd. De Kerkyreërs waren als eersten begonnen hem iets afschuwelijks aan te doen.


[1] Dit is een rekenfout, want Alyattes en Periandros kunnen elkaar alleen hebben gekend in de jaren vóór 585 vC (sterfjaar van Periandros), terwijl de diefstal van het mengvat rond het jaar 546 vC (val van het Lydische rijk van Kroisos) heeft plaatsgevonden.

[2] Deze maatregel zal zijn genomen om de tegenstanders van de tiran, doorgaans leden van de aristocratie (vgl. hfdst. 44, opm. 2), te verzwakken; de Kypseliden onderhielden warme betrekkingen met oosterse vorstenhuizen, maar het aanbieden van eunuchen is wel een heel bizarre vorm van relatiegeschenk.