Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Miltiades legeraanvoerder

[102] Nu Eretria was gevallen, wachtten zij een paar dagen, voordat zij naar Attika voeren, waar zij de Atheners belaagden en verwachtten dat zij hetzelfde zouden doen als de Eretriërs. Het gebied in Attika waar je het dichtst bij Eretria het beste manoeuvres te paard kon houden was wel Marathon: dit was de plek waarheen Hippias, zoon van Peisistratos, de Perzen de weg wees.

Olympische overwinningen

[103] De informatie hierover bracht de Atheners ertoe dat zij ook van hun kant troepen naar Marathon stuurden. Deze stonden onder leiding van tien legeraanvoerders en een van die tien was Miltiades. Zijn vader was Kimon, zoon van Stesagoras, die door de bemoeienis van Peisistratos, zoon van Hippokrates, Athene moest verlaten.[1] Het toeval wilde dat hij, toen hij in ballingschap leefde, met z’n vierspan een Olympische overwinning behaalde, eenzelfde prestatie die ook werd geleverd door Miltiades, zijn halfbroer van moederskant. Op de daaropvolgende Olympische Spelen won hij met dezelfde merries en liet Peisistratos tot winnaar uitroepen. Door hem deze zege toe te schrijven kon hij onder voorwaarden naar zijn landgoed terugkeren. Na nóg eens een Olympische overwinning met dezelfde merries[2] kwam hij aan z’n eind bij een moordaanslag door de zonen van Peisistratos (deze was zelf toen al dood).[3] Zij lieten hem vlak bij het prytaneion[4] ombrengen door mannen die hem ’s nachts stonden op te wachten.

Zoon van Kimon

Kimons graf ligt buiten de stad aan de overkant van de zogeheten “Valleiweg”;[5] daartegenover heb je het grafmonument van de merries van de drie Olympische overwinningen. Eenzelfde prestatie is geleverd door de merries van Euagoras van Sparta, maar verder door geen andere.[6] De oudste zoon van Kimon, Stesagoras, werd op dat moment grootgebracht bij zijn oom Miltiades op de Chersonesos, de jongste bij Kimon zelf in Athene. Deze heette Miltiades, genoemd naar Miltiades, de stedenstichter op de Chersonesos.[7]   

helm van Miltiades
De helm van Miltiades met wij-inscriptie “Miltiades heeft (dit) gewijd aan Zeus”, Μιλτιάδης Διὶ ἀνέθηκεν (Arch. Mus. Olympia; public domain, CC BY-SA 3.0).

Tiran van Chersonesos

[104] Om deze Miltiades ging het toen: de man kwam van de Chersonesos en was aanvoerder van de Atheners na twee maal aan de dood te zijn ontsnapt. Eerst zaten de Foeniciërs hem tot Imbros[8] op de huid en was hen alles aan gelegen hem op te pakken en aan de Perzische koning uit te leveren. Toen hij aan hen was ontsnapt en in zijn vaderland was teruggekeerd, dacht hij daarop eindelijk in veiligheid te verkeren, maar de ‘ontvangst’ die zijn polititeke tegenstanders hem vervolgens bereidden, hield een gerechtelijk proces in met ‘tiran zijn op de Chersonesos’ als tenlastelegging.

Ook aan hen wist hij te ontkomen en zo kwam het dat hij als legeraanvoerder van de Atheners werd aangesteld.


[1] Zoals verteld in boek 5, hfdst. 62.

[2] De overwinningen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de Olympische Spelen van 536, 532 en 528 vóór Christus.

[3] Alsof een derde achtereenvolgende overwinning de jalouzie van Hippias en Hipparchos opwekte, die de moord lieten plegen, toen hun vader, die Kimon weer in bescherming had genomen, gestorven was, d.w.z. (niet lang) na 527 vóór Christus.   

[4] De plek waar het stadsbestuur ter vergadering bijeenkwam.

[5] Lett. “de weg door de holte”, dia koiles (Gr. διὰ κοίλης), d.w.z. de wijk aan de voet van de Pnyx-heuvel.

[6] Pausanias beschrijft hun gedenkteken in Olympia (Perihegesis, boek 6, hfdst. 10); de melding maakt aannemelijk dat de schrijver zelf in Olympia is geweest (vgl. Loukianos, Herodotos of Aëtion, par. 1).

[7] Over Miltiades, de oom, en zijn optreden op de Chersonesos heeft de schrijver uitvoerig geschreven in hfdstt. 34 t/m 36 en hfdstt. 37 t/m 41.

[8] Eilandje ten zuiden van de Hellespont (het huidige Turkse Gökçeada), ten noordoosten van Lemnos.