Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Register

Hieronder volgt een lijst van namen van personen en locaties die in Herodotos’ werk voorkomen. Disclaimer: nog niet alle hoofdstukken uit de negen boeken zijn in de lijst verwerkt!

Onder “tekstplaats” staan boeken en hoofdstukken vermeld, telkens gescheiden door een puntkomma. Let op: een opdracht onder “zoeken” levert alle items op uit een van de drie kolommen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van wildcards. Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig; accenten tellen wél mee. Combinaties van woorden, zelfs in willekeurige volgorde of gedeelten daarvan, leveren wél resultaten op. Zo resulteert de zoekopdracht met “arta hyst” (of “hyst arta”) in de lemmata Artabanos en Artafrenes, beide zonen van Hystaspes. Om zoekresultaten direct te wissen druk je op de esc-toets.

naambeschrijvingtekstplaats
Abaistad in het noordoosten van Fokis, zetel van een tempel en orakel van Apollo 1.46; 8.27; 8.33; 8.134
Abalosburger van Arados (Foenicië)7.98
Abantenvolk op het eiland Euboia1.146
Abariseen tovenaar uit de volksstam van de Hyperboreërs4.36
Abderastad aan de zuidelijke kust van Thrakia1.168; 6.46-47; 7.109; 7.120; 7.126; 7.137; 8.120
Abrokomeszoon van Dareios I en Fratagoune, sneuvelt tijdens het definitieve gevecht om Thermopylai7.224
AbronichosAtheens verspieder bij Thermopylai, zoon van Lysikles8.21
Abydosstad aan de Klein-Aziatische kust bij de Hellespont4.138; 5.117; 6.26; 7.33-34; 7.37; 7.43-45; 7.95; 7.147; 7.174; 8.117; 8.130; 9.114
Achaia, Achaiërsgebied in het noordwesten van de Peloponnesos1.145-146; 7.94; 8.35; 8.47; 8.73; 9.26
Achaia, Achaiërsgebied in Midden-Griekenland (annex Fthia) 7.173; 7.196-198
Achaiërsvolksstam in Fthia (Midden-Griekenland)7.132; 7.185
Achaimeneszoon van Dareios I, broer van Xerxes die hem het bestuur over het herwonnen Egypte gaf; in 459 vermoord door Inaros, zoon van Psammetichos (afgezette farao)3.12; 7.7; 7.97
Achaimenesstamvader van de Perzische koningsdynastie3.75; 7.11
Achaimeneszoon van Dareios I, broer van Xerxes, adviseert over de verovering van Griekenland na de slag om Thermopylai7.236-237
AchaimenidenPerzische dynastie, afstammelingen van Achaimenes I1.125; 3.2; 3.65; 4.43; 5.32; 7.62; 7.117
Achaiosvader van Fthios, grootvader van Archandros2.98
Acheloiosrivier in Akarnania (West-Griekenland)2.10; 7.126
Acheronrivier, zuidgrens van Thesprotia8.47
Achilleuswegweg of gebied langs de rivier de Hypakyris4.55; 4.76
Adeimantosaanvoerder en scheepscommandant uit Korinthe, zoon van Okytos7.137; 8.5; 8.59; 8.61; 8.94
AdikranLibische koning4.159
Adrastoszoon van koning Gordias van Frygia1.35; 1.41-43; 1.45
Adrastoslegendarische held in Argos, zoon van Talaos5.67-68
Adriatische Zeezee tussen Italië en Griekenland1.163; 4.33; 5.9
Adyrmachidenvolksstam in Libya4.168
Aeimnestos (of: Arimnestos)Spartaan die Mardonios doodt tijdens de slag bij Plataiai9.64; 9.72
Aëroposzoon van Temenos uit Argos8.137
Aëroposkoning van Makedonia, zoon van Filippos8.139
Aëroposvader van Echemos, legendarische koning van Tegea (ook geheten: Eëropos)9.26
Afetaikuststreek in de baai van Magnesia, ankerplaats van de verzamelde Perzische vloot7.193; 7.196; 8.4; 8.6-8; 8.11-12; 8.14
Afidnaideme (kiesdistrict) in Attika, vlak bij Marathon6.109; 8.125; 9.73
Afrodisiaseiland voor de kust van de Kyrenaïka4.169
Afroditegodin van de liefde2.181
Afroditebenaming voor de Egyptische godin Hathor2.41; 2.112
Afrodite sive Ourania(hemelse) godin van de liefde, zoals zij door de Egyptenaren, Perzen en Skythen wordt vereerd1.131; 1.199; 3.8; 4.59; 4.67
Afthisdistrict in Egypte2.166
Afytisstad op Pallene, westelijk schiereiland van Chalkidike7.123
Agaiosburger van Elis, vader van Onomastos6.127
Agamemnonlegendarische koning van Mykenai1.67; 4.103; 7.159
Agaristedochter van Kleisthenes, tiran van Sikyon, en moeder van Kleisthenes, wetgever van Athene6.126; 6.130-131
Agaristedochter van Hippokrates (broer van Kleisthenes), moeder van Perikles 6.131
Agasikleësatleet uit Halikarnassos1.144
AgathyrsenSkythen en afstammelingen van Agathyrsos4.48; 4.78; 4.100; 4.102; 4.104; 4.119; 4.125
Agathyrsoslegendarische zoon van Herakles en een grotbewoonster in Skythia4.1
Agbatanavestingstad in Medië, gebouwd door Deïokes, eerste koning van de Meden1.98; 1.110; 1.153; 3.64; 3.92
Agbatanastad in Syrië3.64; 3.92
Agenorlegendarische koning van Foenicië, vader van Kadmos4.147; 7.91
Agetosburger van Sparta, zoon van Alkeides6.61
Agisburger van Sparta, vader van Menares (vader van Leutychides)6.65
Agiskoning van Sparta uit het geslacht van de Agiaden, zoon van Eurysthenes, vader van Echestratos7.204
Aglaurosdochter van Kekrops (legendarische koning van Athene)8.53
Aglomachosburger van Kyrene4.164
Agorastad op de Chersonesos in Thrakia7.58
Agrianenvolksstam in Thrakia5.16
Agronkoning van Sardes, zoon van Ninos1.7
Agylla, Agylleërsstad aan de kust van Etrurië (Caere, teg. Cerveteri)1.167
Aiastad in Kolchis aan de oostkust van de Zwarte Zee1.2; 7.193; 7.197
Aiakesvader van Polykrates, Pantagnotos en Syloson van Samos2.182; 3.39; 3.139; 6.13
Aiakestiran van Samos, zoon van Syloson (neef van Polykrates)4.138; 6.13-14; 6.22; 6.25
Aiakidennakomelingen van Aiakos, oudste familie op het eiland Aigina5.80-81; 8.64; 8.83; 8.84
Aiakos zoon van Zeus en nimf Aigina, legendarische eerste bewoner van het eiland Aigina (genoemd naar de moeder)5.89; 6.39; 8.64
AiasHomerische held, zoon van Telamon, kleinzoon van Aiakos; Aias ‚'de Grote' genoemd ten onderscheid van de andere Aias ('de Kleine'), zoon van Oileus 5.66; 8.64; 8.121
Aigaistad in Achaia, gelegen aan de Korinthische Golf1.145
Aigaiaistad in Aiolis1.149
Aigaleosberg ten westen van Athene8.9
Aigestad op het zuidelijke punt van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123
Aigeirastad in Midden-Achaia1.145
Aigeuslegendarische koning van Athene, zoon van Pandion1.173
AigeusSpartaan, zoon van Oiolykos en stamvader van de Aigiden4.149
Aigialeaivolksstam in Sikyon5.68
Aigialeusburger van Sikyon, zoon van Adrastos5.68
Aigialosplaats aan de kust van Paflagonia7.94
Aigidenafstammelingen van Aigeus uit Sparta4.149
Aigikoresoude benaming van een Atheense volksstam uit de tijd vóór Kleisthenes5.66
Aigileiaeilandje gelegen tussen Attika en Euboia6.107
Aigiliagebied op het eiland Euboia6.101
Aigina, Aigineteneiland ten zuiden van Attika2.178; 3.59; 3.131; 4.152; 5.80-85; 6.49-50; 6.61; 6.64; 6.73; 6.85; 6.87-94; 7.23; 7.144-145; 7.147; 7.179; 7.181; 7.203; 8.1; 8.41; 8.46; 8.60; 8.64; 8.74; 8.79; 8.81; 8.83-84; 8.86; 8.91-93; 8.122; 8.131-132; 9.28; 9.31; 9.75-76; 9.78-80; 9.85
Aigionstad in Achaia1.145
Aigiroëssastad in Aiolis1.149
Aiglenvolk in het oosten van Klein-Azië3.92
Aigos Potamoirivier en stadje in het zuiden van Thrakia ('geitenbeek'), aan het begin van de Thrakische Chersonesos9.119
Aigyptoslegendarische koning van Egypte, zoon van Belos en Archinoë, broer van Danaos2.182
Aineiastad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Ainesidemosburger van Gela (en later tiran van Leontinoi), zoon van Pataikos7.154; 7.165
Ainosstad in het zuiden van Thrakia7.58
Ainyragebied op het eiland Thasos6.47
Aiolisoudere benaming voor Thessalia7.176
Aiolis, Aiolidenstad in Fokis8.35
Aiolis, Aioliërs, Aiolischnoordwestelijk kustgebied van Klein-Azië 1.6; 1.26; 1.28; 1.141; 1.149-152; 1.157; 1.171; 2.1; 2.178; 3.90; 4.89; 4.138; 5.94; 5.122-123; 6.8; 6.28; 6.98; 7.9Œ±; 7.58; 7.95; 7.194
Aisaniosafstammeling van Theras, vader van Grinnos4.15
Aischinesburger van Eretria, zoon van Nothon6.100-101
Aischraiosvader van Lykomedes, een Athener8.11
Aischroniastam (fyle) op het eiland Samos3.26
AischylosAtheens tragediedichter, zoon van Euforion2.156
Aisoposfabeldichter, slaaf van Iadmon van Samos2.134
Aitolia, Aitoliërsgebied in het westen van Centraal-Griekenland6.127; 8.73
Akanthos, Akanthiërsstad in Chalkidike, noordwestelijk van kaap Akte6.44; 7.22; 7.115-117; 7.121; 7.124
Akarnaniagebied aan de westkust van Griekenland1.62; 2.10; 7.126; 7.221
Akeratospriester van Apollo te Delfi8.37
Akesrivier in Voor-Azië (Hyrkania)3.117
Akragasstad aan de zuidkust van Sicilië7.165; 7.170
Akraifiastad in Boiotia ten noorden van Thebe8.135
Akrisioslegendarische koning van Argos, vader van Danaë6.53-54
Akrothoionstad bij Kaap Athos7.22
Alabandastad in Karia7.195
Alabandastad in Frygia8.136
Alaliastad op het eiland Kyrnos (Corsica)1.165-166
Alarodiërsvolksstam in Voor-Azië3.94; 7.79
Alazeirkoning van de Barkeërs4.164
Aleionvlakte in Kilikia6.95
Aleuadenregenten van Thessalia, steunen de Perzische expeditie tegen Griekenland7.6; 7.172
Aleuaslegendarische ziener en eerste koning van Larisa (Thessalia)7.130; 9.58
Alexandroszoon van legendarische koning Priamos van Troje, beter bekend als Paris1.3; 2.113; 2.115-118; 2.120
Alexandros Ikoning van Makedonia, zoon van Amyntas, filhelleen5.17; 5.19-22; 7.173; 7.175; 8.34; 8.121; 8.136-137; 8.139-144; 9.1; 9.4; 9.8; 9.44-46
Alfeos & Maronop Diënekes na de dapperste Spartanen die bij Thermopylai vochten, zonen van Orsifantos7.227
AlilatArabische naam voor de godin Afrodite Ourania1.131; 3.8
AlizonenSkythische volksstam4.17; 4.52
Alkaioszoon van Herakles en een slavin van Iardanos1.7
Alkameneskoning van Sparta, zoon van Teleklos, vader van Polydoros7.204
Alkeidesburger van Sparta, vader van Agetos6.61
Alkenorstrijder uit Argos1.82
Alketeskoning van Makedonia, zoon van Aëropos8.139
Alkibiadesburger van Athene, vader van Kleinias8.17
Alkimachosburger van Eretria, vader van Euforbos6.101
Alkmenedochter van Elektryon (legendarische koning van Mykenai), moeder van Herakles2.145
AlkmeonAthener en vader van Megakles 1.59; 6.125; 6.127; 6.130
Alkmeonidenadellijk Atheens geslacht, afstammelingen van Alkmeon 1.61; 1.64; 5.66; 5.70; 6.115; 6.121; 6.123; 6.125; 6.131
Alkonburger uit het volk van de Molossen6.127
Alopekedeme (kiesdistrict) in Attika, ten noordoosten van Athene5.63
Alpenoi sive Alpenosstad ten zuiden van de pas bij Thermopylai, bevoorradingsplaats voor het Griekse leger bij Thermopylai7.176; 7.216; 7.229
Alpisrivier in Midden-Europa (vanuit Noord-Italië komend)4.49
Alyatteskoning van Lydia, zoon van Sadyattes, vader van Kroisos1.6; 1.16; 1.18; 1.20-22; 1.25-26; 1.47; 1.73-74; 1.93; 3.48; 8.35
Amasislegeraanvoerder onder Aryandes (Perzisch gouverneur van Egypte)1.167; 4.201; 4.203
Amasisfarao van Egypte (569-526 vC)1.30; 1.77; 2.43; 2.134; 2.145; 2.154; 2.162-163; 2.169; 2.172; 2.174-178; 2.180-182; 3.1-2; 3.4; 3.10; 3.14; 3.16; 3.39-41; 3.43; 3.47; 3.125
Amathous, Amathousiërsstad op Kypros5.104-105; 5.108; 5.114
Amazonenvolk van vrouwen uit het gebied rondom de Zwarte Zee, berucht om hun vecht- en paardrijkunst4.110-117; 9.27
AmeiniesAthener uit de deme (kiesdistrict) Pallene in Attika8.84; 8.93
Ameinokleslandeigenaar op kaap Sepias, zoon van Kretinas7.19
Amestrisvrouw van koning Xerxes, dochter van Otanes7.61; 7.114; 9.109-110; 9.112
Amfiaraosheros wiens orakel in Oropos (noorden van Attika) kon worden geraadpleegd1.46; 1.49; 1.52; 1.92; 3.91; 8.134
Amfikaiastad in Fokis8.33
Amfikrateskoning van Samos3.59
Amfiktyonregionale godheid in Midden-Griekenland, zijn tempel staat in Anthela7.2
Amfiktyonenstedenbond in Midden-Griekenland, zetelend deels in Delfi, deels in Anthela2.180; 5.66; 7.200; 7.213; 7.228
Amfilochoszoon van ziener Amfiaraos3.91; 7.91
Amfilytosziener uit Akarnania1.62
Amfimnestosburger van Epidamnos, zoon van Epistrofos6.127
Amfissastad in het zuiden van Lokris8.32; 8.35
Amfitryonlegendarische koning van Tiryns, vader van Herakles en echtgenoot van Alkmene2.44; 2.146; 5.59; 6.53
Amiantosburger van Trapezous (Arkadia), zoon van Lykourgos6.127
Amilkaskoning van Karthago (gest. 480 vC), zoon van Annon7.165-167
Ammonkoning van Karthago, zoon van Annon1.46; 2.18; 2.32; 2.55
Ammoniërsinwoners van de SIva-oase in Libië, waar het orakel van Ammon gevestigd was 2.32-33; 2.42; 3.17; 3.25-26; 4.181-182
Amomfaretosaanvoerder van Lakedaimoniërs uit Pitane, zoon van Poliades; sneuvelt bij Plataiai en wordt onderscheiden9.53-57; 9.71; 9.85
Amorgeslegeraanvoerder van het Perzisch leger onder Dareios I5.121
Ampestad in Centraal-Perzië6.2
Ampeloskaap en zuidelijkste punt van het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122-123
Amprakia, Amprakiotenstad in Akarnania (tegen de grens van Epiros)8.45; 8.47; 9.28; 9.31
Amyntaskoning van Makedonia, zoon van Alketes, vader van Alexandros I en Gygaie 5.17-20; 5.94; 7.173; 8.136; 8.139-140α; 9.44
Amyntasvorst van Alabanda (Frygia), zoon van de Pers Boubares en Gygaies, dochter van Amyntas (koning van Makedonia) 8.136
Amyrgiërs, AmyrgischSkythische volksstam7.64
Amyrisburger van Siris, vader van Damasos (bijgenaamd 'de wijze')6.127
Amyrtaiosfarao van Egypte ('koning van het moeras')2.14
AnacharsisSkythische reiziger en onderzoeker, zoon van Gnoros, broer van Saulios4.46; 4.76-77
Anafeslegeraanvoerder van de Kissiërs in het leger van Xerxes, zoon van Otanes7.62
Anaflystosdeme (kiesdistrict) in het zuidoosten van Attika4.99
Anagyrousdeme (kiesdistrict) in Attika8.93
Anakreonlyrisch dichter afkomstig van het eiland Teos3.121
Anaktorionstad in Akarnania (West-Giekenland)9.28; 9.31
Anauastad in Frygia7.3
Anaxandrideskoning van Sparta, vader van Kleomenes, Dorieus, Leonidas en Kleombrotos1.67; 3.148; 5.39; 5.40; 5.42; 5.64; 6.50; 6.108; 7.148; 7.158; 7.204-205; 8.71; 9.10; 9.64
AnaxandridesSpartaan, zoon van Theopompos8.131
Anaxandroskoning van Sparta, zoon van Eurykrates, vader van Eurykratides7.204
AnaxilaosSpartaan, zoon van Archidemos8.131
Anaxileostiran van Region (Calabria), zoon van Kretinas6.23; 7.165; 7.170
Anchimolioslegeraanvoerder van de Lakedaimoniërs, zoon van Aster5.63
Andreasburger van Sikyon, vader van Myron6.126
Androboulosburger van Delfi, vader van Timon7.141
Androdamasvader van Theomestor, vlootcommandant uit Samos in dienst van de Perzen8.85; 9.90
Androfagenvolksstam in Zuid-Rusland (geen Skythen)4.18; 4.100; 4.102; 4.106; 4.119; 4.125
Androkratesplaatselijke held, vereerd in Boiotia vlak bij Plataiai9.25
Andromedadochter van Kefeus en gehuwd met Perseus7.61; 7.150
Andros, Andriërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen4.33; 5.31; 8.66; 8.108; 8.111-112; 8.121; 9.33
AneristosSpartaan, vader van Sperthiës7.134
AneristosSpartaan, zoon van Sperthiës7.137
Angitesrivier in het zuiden van Thrakia die in de Strymon uitmondt7.113
Angrosrivier in Thrakia4.49
Annonburger van Karthago, vader van Amilkas7.165
Anopaiavoetpad door het gebergte tussen Malis en Lokris, de omleiding vormend om Thermopylai7.216
Antagorasburger van Kos, vader van Hegetoridas9.76
Antandrosstad in de Troas (noordwesten van Klein-Azië)5.26; 7.42
Anthelastad ten noorden van de pas bij Thermopylai, vergaderplaats van de Amfiktyonen7.176; 7.200
Anthyllastad in de Nijldelta tusschen Kanobos en Naukratis2.97-98
Antidorosman uit Lemnos8.11
Antifemosburger van Lindos, stichter van de stad Gela op Sicilië7.153
Antikyrastad aan de zuidoever van de Spercheios in Malis7.198; 7.213-214; 8.21
Antiochosvader van de ziener Teisamenos9.33
Antipatrosburger van Thasos, zoon van Orgeus7.118
Anysisblinde farao van Egypte ('koning van het moeras'), opvolger van Asychis2.137
Anysosburger van Sidon, vader van Tetramnestos7.98
Anytisdistrict in Egypte2.166
Aparytenvolk in het noordoosten van het Perzische rijk (Afganistan)3.91
Apidanosrivier in Thessalia7.129
Apisstad in de westelijke Nijldelta van Egypte2.18
ApisEgyptische god in de gedaante van een stierkalf (zie ook: Epafos)3.27-29; 3.33; 3.64
Apollogod van kunst en wetenschap, tevens leven en dood, bijgenaamd “van verre treffend” (Gr. Ἑκηβόλος) 2.159; 2.178; 5.57; 5.59-60; 6.118; 7.26; 8.33
ApolloGriekse benaming voor de Egyptische god Horos2.83; 2.144; 2.155-156
Apollo (Foibos) god van leven en dood, kunst en wetenschap, bijgenaamd Foibos (Gr. Φοῖβος)‚'stralende', ook door de Skythen vereerd1.87; 3.52; 4.13; 4.15; 4.59; 4.155; 4.158; 6.61
Apollo Ismeniosgod wiens orakel je in Thebe kon raadplegen1.52; 1.92; 5.59; 8.134
Apollo Ptoiosgod wiens orakel je kon raadplegen in een tempel aan de voet van de berg Ptoios in Boiotia8.135
Apollo Pythaiosgod van wie een standbeeld stond op de berg Thornax 1.69
Apollo TriopiosApollo, vereerd in het heiligdom op kaap Triopion1.144
Apollofanesburger van Abydos, vader van Bisaltes6.26
Apolloniastad aan de westkust van Griekenland9.92-94
Apollonia (Pontica)stad in Thrakia, gelegen aan de westkust van de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee)4.90; 4.93
Apriësfarao van Egypte (reg. 589-570)2.161-163; 2.169; 2.172; 3.1-2; 4.159
Apsinthiërsvolksstam in Thrakia6.34; 6.36-37; 9.119
Arabië, Arabierenvolk woonachtig op het Arabische schiereiland1.131; 1.198; 2.8; 2.11-12; 2.15; 2.17; 2.19; 2.30; 2.73; 2.75; 2.141; 2.158; 3.4; 3.7-9; 3.88; 3.91; 3.97; 3.107-112; 4.39; 7.69; 7.86-87
Arabische Golfgolf ten zuiden van de Rode Zee, nu de Golf van Aden2.11; 2.102; 2.158-159; 4.39; 4.42-43
Aradosstad in Foenicië7.98
Ararosrivier in Skythia4.48
Araxesrivier in Armenia die uitmondt in de Kaspische Zee1.201-202; 1.205; 1.209; 1.211; 4.11; 4.40
Archandroszoon van Fthios, schoonzoon van Danaos, naar wie een stad in Beneden-Egypte, gelegen aan den Kanobische Nijlarm (Kanobos), is genoemd2.97-98
Archelaoivolksstam in Sikyon5.68
Archelaoskoning van Sparta, zoon van Hegesilaos, vader van Teleklos7.204
ArchestratidesSamiër, vader van Athenagoras9.9
ArchiasLakedaimoniër, op dappere wijze gesneuveld op Samos3.55
ArchiasLakedaimoniër, zoon van Samios, kleinzoon van Archias3.55
ArchiasSamios, zoon van Archias3.55
Archidemosburger van Sparta, zoon van Zeuxidemos6.71
ArchidemosSpartaan, zoon van Anaxandrides8.131
Archidikeberoemde hetaire, door de Grieken in een lied bezongen2.135
Arderikkaplaats in Assyria 1.185
Arderikkaplaats in Kissia6.119
Ardyskoning van Lydia, zoon van Gyges1.15-16; 1.18
Areiopagossteen van Ares', rotsformatie ten westen van de Akropolis8.52
Areios pagos sive Areopaagrots ten westen van de Akropolis in Athene8.52
AresGriekse benaming voor de Egyptische god Seth2.59; 2.63; 2.83
Aresgod van de oorlog, ook door o.a. de Skythen en Thrakiërs vereerd; metonymisch tevens het begrip 'oorlog'4.59; 4.62; 5.7; 7.76; 7.140; 8.77
Argadasoude benaming van een Atheense volksstam uit de tijd vóór Kleisthenes5.66
Argaioskoning van Makedonia, zoon van Perdikkas8.139
Arganthonioskoning van Tartessos1.163; 1.165
Argemeisje uit de volksstam van de Hyperboreërs4.35
Argeiadochter van Autesion (achterkleinzoon van Polyneikes) en vrouw van Aristodemos6.52
Argilosstad in het zuidoosten van Makedonia7.115
Argiopionplek bij de rivier Moloeis, verder onbekend9.57
Argippaienvolksstam levend ver ten noordoosten van de Kaukasos4.23
Argoschip waarmee Iason en zijn Argonauten naar Kolchis voeren op jacht naar het gulden vlies4.145; 4.179; 7.193
Argolis, Argolischstreek in het noordoostelijk gedeelte van de Peloponnesos1.82; 4.152; 6.92
Argosstad in het noordoosten van de Peloponnesos1.1-2; 1.5; 1.31; 1.61; 1.82; 3.134; 5.22; 5.61; 5.67-68; 6.19; 6.75-80; 6.82-84; 6.92; 6.127; 7.113; 7.145; 7.148-153; 8.73; 8.137-138; 9.12; 9.27; 9.34-35; 9.75
Argoshalfgod, vereerd in een heilig woud bij de stad Argos 6.78; 6.80
Ariabignesvlootcommandant onder Xerxes, zoon van Dareios7.97; 8.89
AriantasSkythische koning4.81
AriapeithesSkythische koning, vader van Skyles4.76; 4.78
Ariaramneskoning van Perzië, zoon van Teïspes7.11
AriazosPers, vader van Gergis7.82
Aridolistiran van Alabanda (Karia)7.195
Ariërsvolksstam in Voor-Azië3.93; 7.66
Ariërsoude benaming voor de ‚'Meden'7.62
ArifronAthener, vader van Xanthippos6.131; 6.136; 7.33; 8.131
Arimaspenvolk van eenogigen in Skythia3.116; 4.13; 4.27
Ariomardosbroer van Artyfios7.67
AriomardosPerzisch legeraanvoerder, zoon van Dareios en Parmys7.78
Arionzanger en citerspeler uit Methymna (Lesbos), uitvinder van de dithyrambos1.23-24
Arisbastad op Lesbos, door de Methymneërs verwoest1.151
Aristagorastiran van Kyzikos4.138
Aristagorastiran van Kyme, zoon van Herakleides4.138; 5.37
Aristagorastiran van Milete, zoon van Molpagoras, verantwoordelijk gesteld voor de verwoesting van Sardes5.30-38; 5.49-51; 5.54-55; 5.65; 5.97-99; 5.103; 5.105; 5.124; 5.126; 6.1-3; 6.5; 6.9; 6.13; 6.18; 7.8β
AristagorasSamiër, vader van Hegesistratos9.9
Aristeasburger van Korinthe, zoon van Adeimantos7.137
Aristeësepisch dichter uit Prokonnesos, zoon van Kaïstrobios4.13-16
AristeidesAtheens strateeg, zoon van Lysimachos, door ostracisme verbannen in 483 voor Christus8.79; 8.81; 8.95; 9.28
Aristodemoseerste koning van Sparta, zoon van Aristomachos, vader van Eurysthenes4.147; 6.52; 7.204; 8.131
AristodemosSpartaan, ontsnapt aan het gevecht bij Thermopylai vanwege een aandoening aan zijn ogen; sneuvelt tijdens de slag bij Plataiai door moedwillig de dood te zoeken7.229-231; 9.71
Aristodikosburger van Kyme, zoon van Herakleides1.158-159
Aristofantesburger van Delfi, vader van Kobon6.66
Aristofilideskoning van Taras (Tarente)3.136
Aristogeitonaanslagpleger (samen met Harmodios) op Hipparchos (zoon van Peisistratos)5.55; 6.109; 6.123
Aristokratesburger van Aigina, vader van Kasambos6.73
Aristokyproskoning van Soloi, zoon van Filokypros5.113
AristolaïdesAthener en vader van Lykourgos 1.59
Aristomachosburger van Sparta, zoon van Kleodaios en vader van Aristodemos (eerste koning van Sparta)6.52; 7.204; 8.131
Aristontiran van Byzantion1.138
Aristonkoning van Sparta, vader van Demaratos1.67; 5.75; 6.51; 6.61-66; 6.68-69; 7.3; 7.101; 7.209; 7.239
Aristonikepriesteres (Pythia) van Apollo in Delfi7.14
Aristonymosburger van Sikyon, zoon van Myron en vader van Kleisthenes (tiran van Sikyon)6.126
Arizantenbevolkingsgroep bij de Meden1.101
Arkadia, Arkadiërsgebied centraal gelegen op de Peloponnesos1.66; 1.146; 2.171; 4.161; 6.74; 6.83; 6.127; 7.90; 7.170; 7.202; 8.26; 8.72-73; 9.27-28; 9.35
Arkesilaos Ikoning van Kyrene en zoon van Battos de Stedenstichter2.181; 4.159
Arkesilaos IIkoning van Kyrene en zoon van Battos de Gelukkige4.160-161
Arkesilaos IIIkoning van Kyrene, zoon van Battos de Manke en Feretime4.162-165; 4.167; 4.200
Armenië, ArmeniërsKlein-Aziatisch land ten noorden van Assyrië, oorsprong van de Eufraat1.180; 1.194; 3.93; 7.73
Arpoxaïszoon van Targitaos4.5-6
Arsameneszoon van Dareios7.68
Arsameskoning van Perzië, zoon van Ariaramnes1.209; 7.11; 7.224
Arsameszoon van Dareios, bevelhebber van de Arabieren en Ethiopiërs in het leger van Xerxes7.69-70
Artabanoszoon van Hystaspes, broer van Dareios I, vader van Tritantaichmes e.a.; geeft koning Xerxes (negatief) advies over de invasie van Griekenland en blijft achter in Sousa4.83; 4.143; 7.10-12; 7.15-18; 7.46-47; 7.49-53; 7.66; 7.82; 8.26; 8.54
Artabatesvader van Farnazathres7.65
ArtabazosPers, vader van Tritantaichmes (satraap van Babylon)1.192
ArtabazosPerzisch generaal, zoon van Farnakes7.66; 8.126-129; 9.41-42; 9.58; 9.66; 9.70; 9.77; 9.89
Artachaiëszoon van Artaios, een man van uitzonderlijke omvang en met een luide stem; onder zijn toezicht groeven de Perzen een kanaal langs kaap Athos (caveat: het kan om verschillende personen gaan met dezelfde naam)7.22; 7.63; 7.117; 8.130
ArtafrenesPerzisch legeraanvoerder (gouverneur van Sardes) tijdens de Ionische opstand en de jaren daarna, zoon van Hystaspes en halfbroer van Dareios I, vader van Artafrenes5.25; 5.30-35; 5.73; 5.96; 5.100; 5.123; 6.1; 6.4; 6.30; 6.42; 6.94; 7.25; 7.30-33; 7.35; 7.74; 7.96; 7.100; 7.123
Artafreneslegeraanvoerder van het Perzische leger bij Marathon (samen met Datis), later onder Xerxes legeraanvoerder van Lydische en Mysische troepen, zoon van Artafrenes6.94; 6.119; 7.8β; 7.10β; 7.74
Artaiërsoude naam voor ‚'Perzen' bij de Perzen zelf en hun buurvolkeren7.61
Artaïkteszoon van Cherasmis, gouverneur (satraap) van Sestos7.33; 7.78; 9.116; 9.118-120
Artaÿntedochter van Masistes, uitgehuwelijkt aan Dareios II (zoon van Xerxes)9.108-109
Artaïnteslegeraanvoerder van de Paktyën, zoon van Ithamitras7.67
ArtaïntesPerzisch legeraanvoerder, zoon van Artachaies8.130; 9.102; 9.107
ArtaiosPerzisch burger, vader van Artachaiës 7.22
ArtaiosPerzisch burger, vader van Azanes 7.66
Artakestad in Mysia4.14; 6.33
Artanesrivier in Thrakia4.49
Artanesbroer tevens schoonvader van koning Dareios7.224
Artaxerxeskoning van Perzië, zoon en opvolger van Xerxes7.106; 7.151-152
Artembaresbij de Meden een man van aanzien1.114-116; 9.122
Artemisgodin van de jacht; er was aan haar een tempel gewijd in o.a. Brauron, Efese en Histiaia (Euboia)1.26; 2.59; 2.83; 2.137; 2.155-156; 3.48; 4.33; 5.7; 6.138; 7.176; 8.77
ArtemisGriekse benaming voor de Egyptische godin Hathor of soms Ubastet 2.59; 2.83; 2.155
Artemis Orthosiagodin van de jacht, als Orthia of Orthosia vereerd in zowel Sparta als gebied van de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee)4.87
Artemisiavorstin van Halikarnassos die o.a. bij Salamis met vijf schepen aan Perzische zijde streed7.99; 8.68-69; 8.87-88; 8.93; 8.101; 8.103; 8.107
Artemisiontempel gewijd aan de godin Artemis op het eiland Delos4.34-35
Artemisionkuststreek in het noorden van het eiland Euboia, tevens de erlangs liggende zeeëngte, die zijn naam dankt aan een nabij gelegen heiligdom van Artemis7.175-177; 7.183; 7.192; 7.194-195; 8.2; 8.4-6; 8.8; 8.11; 8.14; 8.16; 8.21-23; 8.40; 8.42-46; 8.66; 8.76; 8.82; 9.98
Arteskosrivier ten noorden van Thrakia in het gebied van de Odrysen4.92
Artobazanesoudste zoon van Dareios I uit zijn eerste huwelijk met de dochter van Gobryas7.2-3
ArtochmesPerzisch legeraanvoerder, schoonzoon van Dareios I7.73
ArtontesPers, vader van Bagaios3.128
Artoxerxeszoon van koning Xerxes6.98; 7.106; 7.151-152
Artozostradochter van Dareios I, echtgenote van Mardonios6.43
Artybiosaanvoerder van de Perzische vloot bij Kypros5.108; 5.110-112
Artyfioslegeraanvoerder van de Gandariërs en Dadiken in het leger van Xerxes, zoon van Artabanos7.66-67
Artystonedochter van Kyros II, lievelingsvrouw van Dareios3.88; 7.69; 7.72
Aryandesgouverneur van Egypte onder Kambyses II4.165-167; 4.200
Aryënisdochter van Alyattes en zus van Kroisos1.74
Asbystenvolksstam in Libya4.170-171
Asianaam van een woonwijk in Sardes4.45
AsiaOkeanide, gehuwd met Prometheus4.45
Asiëszoon van Kotys, kleinzoon van Manes, naamgever van Asia4.45
Asinestad aan de oostkust van Messenia8.73
Askalonplaats in Palestina, gelegen aan de Middellandse Zee1.105
Asonidescommandant van de Aiginetische vloot7. 181
Asopiërsbewoners van het gebied aan de oever van de rivier Asopos in het zuiden van Boiotia9.15
Asopodorosaanvoerder van de Thebaanse ruiterij, zoon van Timandros9.69
Asoposrivier(god) in Boiotia, die in de buurt van Leuktra ontspringt en bij Oropos in zee uitmondt5.80; 6.108; 9.15; 9.19; 9.31; 9.36; 9.38; 9.40; 9.43; 9.49; 9.51; 9.59
Asoposrivier in het zuiden van Malis (Trachis), zijtak van de Spercheios7.199-200; 7.216-217
Aspathinesvoornaam Pers, vertrouweling van Dareios I, vader van vlootcommandant Prexaspes3.70; 3.78; 7.97
Assastad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Assesoskleine stad ten zuidoosten van Miletos, zetel voor een tempel van Athena1.19; 1.22
Assyrië, Assyriërsdoor de Perzen onderworpen volk in Assyrië (ten noorden van het oorspronkelijke Babylonië)1.1; 1.95; 1.102-103; 1.106; 1.131; 1.178; 1.184-185; 1.188; 1.192-194; 1.199; 2.17; 2.141; 2.150; 3.92; 3.155; 4.87; 6.54; 7.9; 7.63
Astakosburger van Thebe, vader van Melanippos5.67
AsterLakedaimoniër, vader van Anchimolios5.63
Astrabakosheros in Sparta, met een eigen kapel6.69
Astyageskoning van de Meden, door Kyros II afgezet, zoon van Kyaxares1.46; 1.73; 1.91; 1.107-112; 1.114-130; 1.162; 3.62; 7.8
Asychisfarao van Egypte, opvolger van Mykerinos2.136
Atarantenvolksstam in Libya4.184
Atarbechisstad op Prosopitis, eiland in de Nijldelta2.41
Atarneusstad in Mysia1.160; 6.4; 6.28-29; 7.42; 8.106
Athamaslegendarische koning van Boiotia, vader van Frixos en Helle7.58; 7.197
Athena Aleabeschermgodin van Tegea1.66; 9.70
Athena Krathiagodin in een tempel bij Sybaris vereerd5.45
Athena Pallenisgodin vereerd in de deme (kiesdistrict) Pallene in Attika1.62
Athena Poliouchosde godin Athena als beschermster van de stad1.16
Athena PronaiaAthena 'die voor de tempel staat', van wie in Delfi een heiligdom staat1.92; 8.37; 8.39
Athena Skirasgodin, plaatselijk vereerd met een tempel in het noorden van Salamis8.94
Athena van Assesosgodin met kleine tempel en cultus in Assesos nabij Miletos 1.19; 1.22
Athena van Saïsbenaming voor de Egyptische godin Neith of Isis2.28; 2.59; 2.83; 2.169-170; 2.175
Athena van Trojebeschermgodin van Troje7.43
Athenadesinwoner van Trachis, doodt Ep(h)ialtes in Antikyra (Thessalia) 7.213
AthenagorasSamiër, zoon van Archestratides9.9
Athene, Atheners, Atheenshoofdstad van Attika, in 480 door de Perzen ingenomen en verwoestpassim
Athoskaap op de uiterste punt van Akte, het noordelijkste schiereiland van Chalkidike6.44-45; 6.95; 7.22-23; 7.37; 7.122; 7.189
Athribisdistrict in Egypte2.166
Athrysrivier in Thrakia4.49
Atlantenvolksstam in Libya, genoemd naar de berg Atlas4.184-185
AtlantisAtlantische Zee1.202
Atlasberg in het westen van Libya4.184
Atlasrivier in Thrakia4.49
Atossadochter van Kyros en tweede, invloedrijke vrouw van Dareios I3.68; 3.88; 3.133-134; 7.2-3; 7.64; 7.82
Atramytteionstad in Mysia7.42
Atreïdenzonen van Atreus (legendarische koning van Mykenai)7.2
AttaginosThebaan, zoon van Frynon, een van de leiders van het pro-Perzische kamp9.15-16; 9.86; 9.88
Attika, Attischgebied om Athenepassim
Atyszoon van koning Kroisos van Lydia1.34; 1.85
Atyskoning van de Meionen, zoon van Manes, vader van Lydos1.7; 1.94; 7.74
Atysburger van Kelainai, vader van Pythios7.27
Auchatenvolksstam in Skythia4.6
Augilastad (oase) in het binnenland van Libya4.172; 4.182-183
Aurasrivier in Thrakia4.49
Auschisenvolksstam in Libya4.171-172
Auseërsvolkssatm in Libya4.180; 4.191
Autesionzoon van Teisamenos en vader van Argeia6.52
Autodikosburger van Plataiai, vader van Kleades9.85
Autonoösheros uit Delfi8.39
Axiosrivier in het zuiden van Makedonia, uitmondend in de Golf van Therme7.123-124
Azaneslegeraanvoerder van de Sogden in het leger van Xerxes, zoon van Artaios7.66
Azania, Azaniërsstreek in het noordwesten van Arkadia6.127
Azië sive Asiahet continent ten oosten van Klein-Azië (woongebied van de Indiërs)3.98
Azirisstad in Libya op de noordkust van Afrika4.157-158; 4.169
Azotosstad in Syrië2.157
Babylon, Babyloniërs, Babylonischhoofdstad van Babylonië aan de Eufrates, bondgenoot van Kroisos onder koning Labynetos1.77; 1.93; 1.106; 1.153; 1.178-180; 1.183-187; 1.189-194; 1.196; 1.198-200; 2.109; 3.89; 3.92; 3.95; 3.150-160; 4.1; 4.198; 7.62
Badresvlootcommandant onder Aryandes (Perzisch gouvervneur van Egypte)4.167; 4.203
BadresPerzisch legeraanvoerder, zoon van Hystanes7.77
BagaiosPers, zoon van Artontes3.128
BagaiosPers, vader van legeraanvoerder Mardontes7.80; 8.130
Bakalenvolksstam in Libya4.171
Bakchiadenoligarchische familie in Korinthe5.92β-γ
Bakchoszie Dionysos
Bakiseen ziener uit Boiotia, op wiens naam een bundel orakelspreuken staat8.20; 8.77; 8.96; 9.43
Baktria, Baktriërs (Baktrianen)gebied ten oosten van Klein-Azië, huidig Afghanistan (en Noord-Pakistan)1.153; 3.92; 3.102; 4.204; 7.64; 7.66; 7.86; 8.113; 9.31; 9.113
Barkestad in Baktria, bewoond door krijgsgevangenen uit Barke in Libya4.204
Barke, Barkeërsstad ten westen van Kyrene in Libya3.13; 3.91; 4.160; 164-165; 4.167; 4.171; 4.186; 4.200-204
Bassakeslegeraanvoerder van de Thrakiërs in het Perzische leger onder Xerxes, zoon van Artabanos7.75
Battiadennakomelingen van Battos de Stedenstichter4.202
Battos de Gelukkigekoning van Kyrene, zoon van Arkesilaos I en kleinzoon van Battos de Stedenstichter2.181; 4.159
Battos de Mankekoning van Kyrene, zoon van Arkesilaos II en kleinzoon van Battos de Gelukkige4.161
Battos de Stedenstichterburger van Thera, zoon van Polymnestos en Fronime, eerste koning van Kyrene4.150; 4.153; 4.155-157; 4.158
Beloszoon van Alkaios, afstammeling van Herakles1.7
Belosvader van Kefeus7.61
Belos (= Zeus)de door de Assyriërs aanbeden god Marduk1.181; 1.183; 3.155; 3.158
Bermionberg in het noorden van Makedonia8.138
Bessenvolksstam (horend bij de Satren) in het zuiden van Thrakia7.111
Biaswijze uit Priëne, eerste helft 6de eeuw vóór Christus1.27; 1.170
Biasbroer van ziener Melampous9.34
Bisaltesburger van Abydos, zoon van Apollofanes6.26
Bisaltiagebied in het zuidoosten van Makedonia7.115; 8.116
Bisanthestad in Thrakia aan de noordkust van de Propontis, gesticht vanuit Samos1.137
Bistonis, Bistonenmeer en volksstam in het zuiden van Thrakia7.109-110
Bithynia, Bithyniërsgebied aan de zuidkust van de Zwarte Zee in het noorden van Klein-Azië 1.28; 7.75
Bitonzie Kleobis & Biton
BogesPerzisch gouverneur (satraap) van Eion7.107; 7.113
Boibeïsmeer in Thessalia7.129
Boiotia, Boiotiërsgebied in Midden-Griekenland1.92; 1.195; 5.57; 5.61; 5.67; 6.34; 6.108; 7.132; 7.202; 8.34; 8.38; 8.40; 8.44; 8.50; 8.66; 8.113; 8.140; 9.2; 9.6; 9.7Œ≤; 9.17; 9.19; 9.24; 9.31; 9.46-47; 9.67-68; 9.87; 9.100
Bolbitine, Bolbitinischstad in het noorden van Egypte, gelegen aan de Middellandse Zeekust (ook wel: Rosetta)2.17
Boreasweergod ('Noordenwind'), door de Atheners te hulp geroepen om de Perzische vloot tegen te houden7.189
Borysthenes, omw. Borystheneïetenrivier in Skythia, grootste op de Istros na4.5; 4.17-18; 4.24; 4.47; 4.53-54; 4.56; 4.71; 4.78-79; 4.81; 4.101
Bosporos, Kimmerischezeeëngte ten oosten van de Krim tussen de Zwarte Zee en het Meer van Azov4.28; 4.100
Bosporos, Thrakischezeeëngte tussen Europa en Anatolia ten noorden van de Zee van Marmara; geeft toegang tot de Zwarte Zee4.83; 4.85-89; 7.10Œ≥; 7.20
Bottiaiïs, Bottiaiërsgebied in het zuiden van Makedonia7.123; 7.127; 7.185; 8.127
Boubareszoon van Megabazos, onder zijn toezicht groeven de Perzen een kanaal langs kaap Athos5.21; 7.22; 8.136
BoubastisEgyptische godin, in het Grieks gelijkgesteld aan de godin Artemis2.137; 2.156
Boubastisstad (tevens district) in de Nijldelta, zetel van de verering van de godin Hathor (vereenzelvigd met Artemis) en heilige plaats waar katten gemummificeerd en begraven worden2.59-60; 2.67; 2.137; 2.154; 2.158; 2.166
Boudiërsbevolkingsgroep bij de Meden1.101
Boudinenvolksstam ten noorden van de Kaukasos4.21-22; 4.102; 4.105; 4.108-109; 4.119-120; 4.122-123; 4.136
BoulisSpartaan, zoon van Nikolaos7.134; 7.137
Bourastad in Achaia1.145
Bousenbevolkingsgroep bij de Meden1.101
Bousirisstad in Egypte aan een van de riviermondingen van de Nijldelta2.59; 2.61; 2.165
Boutostad in Egypte aan een van de riviermondingen van de Nijldelta, waar zich ook een orakel bevindt2.59; 2.63; 2.67; 2.83; 2.111; 2.133; 2.152; 2.155-156
Boutostad in het Arabische deel van het oosten van Egypte2.75
Branchidai sive Branchidennaam van een orakel en een priestercollege in Didyma (het Didymaion van Apollo Filesios)1.46; 1.92; 1.157-158; 2.159; 5.36
Braurondeme (kiesdistrict) in het noorden van Attika4.145; 6.138
Briantikegebied in het zuiden van Thrakia, vroeger Gallaïke genoemd7.108
Brigenandere naam voor de Frygiërs7.73
Brongosrivier in Thrakia4.49
Brygenvolksstam in Thrakia6.45; 7.185
Bybassiaschiereiland in Karia, gelegen aan de Egeïsche Zee 1.174
Byzantion, Byzantijnenstad op het Europese vasteland langs de Bosporos4.87; 4.138; 4.144; 5.26; 5.103; 6.5; 6.26; 6.33; 9.89
Chaldeeërsvolk uit Mesopotamië, m.n. Assyrisch priestercollege1.181; 1.183; 3.155; 7.63
Chalestrastad in het zuiden van Makedonia, gelegen aan de rivier Axios7.123
Chalkidike, Chalkidiërsgebied met drie schiereilanden ten oosten van Makedonia7.185; 8.127
Chalkis, Chalkidiërs, Chalkidischplaats op de westkust van Euboia, pal tegenover het Griekse vasteland5.74; 5.77; 5.91; 5.99; 6.100; 6.118; 7.183; 7.189; 8.1; 8.44; 8.46; 9.28; 9.31
Chalybenvolk in het westen van Klein-Azië 1.28
Charadrastad in Fokis8.33
Charaxosinwoner van Mytilene, zoon van Skamandronymos en broer van Sapfo 2.135
Charilaoskoning van Sparta, zoon van Eunomos 8.131
Charileosburger van Samos, broer van Maiandrios (tiran van Samos)3.145-146
Charitendrietal godinnen (Lat. Gratiae) die de bevalligheid symboliseren; naar hen is een heuvel in Libya genoemd4.175
Charopinosburger van Milete5.99
Chefrenfarao van Egypte, zoon en opvolger van Cheops2.127
Chemmis(drijvend) eiland in een meer bij Bouto 2.156; 2.165
Chemmisstad in Midden-Egypte (teg. Akhmim)2.91
Cheopsfarao van Egypte, piramidebouwer2.124; 2.126-127
CherasmisPers, vader van Artaïktes7.78
Chersiskoning van Salamis op Kypros, zoon van Siromos, vader van Filaon, Gorgos en Onesilos5.104; 5.113; 7.98; 8.11
Chersonesos, Chersonietenschiereiland ten noordwesten van de Hellespont4.137; 4.143; 6.33; 6.36; 6.39-41; 6.103-104; 6.140; 7.22; 7.33; 7.58; 8.130; 9.114
Chileosman uit Tegea, woonachtig in Lakedaimon9.9-10
Chilonwijze in Sparta, bekend om zijn voorspellingen en inzicht in de toekomst1.59; 7.235
Chilonburger van Sparta, zoon van Demarmenos6.65
Chios, Chiërseiland (en gelijknamige hoofdstad) in de Egeïsche Zee voor de westkust van Klein-Azië1.18; 1.25; 1.142; 1.160-161; 1.164-165; 2.135; 2.178; 4.138; 6.2; 6.5; 6.8; 6.15-16; 6.26-27; 6.31; 8.105-106; 8.132; 9.16
Choaspesrivier in Media1.188; 5.49; 5.52
Choireaistad op het eiland Euboia6.101
Choireataivolksstam in Sikyon5.68
Choirosburger van Region, vader van Mikythos7.17
Chorasmiërsvolksstam in Voor-Azië3.93; 3.117; 7.66
Chromiosstrijder uit Argos1.82
Chytroiandere naam voor de warmwaterbekkens van Thermopylai7.176
Dadikenvolk in het noordoosten van het Perzische rijk (Afganistan)3.91; 7.66
Daërseen Perzische volksstam1.125
Dafnaistad in Egypte, in het noordoosten van de Nijldelta2.30; 2.107
Dafnistiran van Abydos4.138
Daidaloslegendarische architect die voor koning Minos van Kreta het labyrint bouwt7.17
DamasithymosKariër, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes7.98
Damasithymoskoning van Kalynda in Karia, zoon van Kandaules7.98; 8.87
Damasoszoon van Amyris6.127
Danaëdochter van Akrisios (legendarische koning van Argos) en moeder van Perseus (zoon van Zeus)2.91; 6.53; 7.61; 7.150
Danaoseerste koning van Argos, zoon van Belos en Archinoë, broer van Aigyptos2.91; 2.98; 2.171; 2.182; 7.94
Dardanenvolk in Voor-Azië1.189
Dardanosstad in Aiolis (westkust Klein-Azië)5.117; 7.43
Dareios Ikoning van Perzië, zoon van Hystaspes1.130; 1.183; 1.187; 1.209-210; 2.110; 2.158; 3.12; 3.38; 3.70-73; 3.75; 3.77-78; 3.82; 3.85-90; 3.96; 3.101; 3.119; 3.127-130; 3.133-135; 3.137-141; 3.147; 3.151-152; 3.154-160; 4.1; 4.4; 4.7; 4.43-44; 4.46; 4.83-85; 4.87-89; 4.91; 4.93; 4.97; 4.124-126; 4.128-129; 4.131-135; 4.137; 4.141; 4.143; 4.145; 4.166-167; 4.204; 5.1-2; 5.11-14; 5.17-18; 5.23-25; 5.27; 5.30; 5.32; 5.36-37; 5.65; 5.73; 5.96; 5.98; 5.103; 5.105-108; 5.116; 5.124; 6.1-3; 6.9; 6.13; 6.20; 6.24; 6.30; 6.40-41; 6.48-49; 6.84; 6.94-95; 6.98; 6.101; 6.119; 7.1-5; 7.7-8Œ≤; 7.10Œ±; 7.11; 7.14; 7.18; 7.20; 7.27-28; 7.32; 7.52; 7.59; 7.64; 7.68-69; 7.72-73; 7.78; 7.82; 7.97; 7.105-106; 7.134; 7.224; 7.133-134; 7.186; 7.194; 7.224; 9.107-108
Dareiten (Darieten)volk in (het oosten van) Klein-Azië3.92
Daskyleionhoofdstad van Mysia3.120; 3.126; 6.33
DaskylosLydiër, vader van Gyges1.8
Datisaanvoerder van het Perzische leger bij Marathon, vader van Harmanithres en Tithaios6.94; 6.97-98; 6.118-119; 7.8β; 7.10β; 7.74, 7.88
Datosstad aan de kust van Thrakia tegen over het eiland Thasos9.75
Daulis, Dauliërsstad in Fokis8.35
Dauriseslegeraanvoerder van het Perzische leger onder Dareios I5.116-118; 5.121-122
Deïfonosziener uit Apollonia (West-Griekenland), zoon van Euenios9.92; 9.95
Deinomenesburger van Syracuse, vader van Gelon (tiran)7.145
Deïokesrechter en eerste koning van de Meden, grootvader van Kyaxares1.16; 1.73; 1.96-99; 1.101-103
Dekeleiademe (kiesdistrict) in het noorden van Attika9.15; 9.73
Delfi, Delfiërsstad in Fokis, zetel van de tempel en het orakel van Apollo1.13-14; 1.19-20; 1.25; 1.31; 1.42; 1.46-52; 1.54-55; 1.65-67; 1.85; 1.90; 1.92; 1.174; 2.135; 2.180; 3.57; 4.15; 4.150; 4.155-157; 4.161-163; 4.179; 5.67; 6.19; 6.52; 6.66; 6.70; 6.76; 6.86Œ≥; 6.125; 6.135; 6.139; 7.111; 7.132; 7.139-141; 7.148; 7.163; 7.165; 7.169; 7.178; 7.239; 8.27; 8.35-39; 8.82; 8.121-122; 9.33; 9.42; 9.81; 9.93
Delionstad in Boiotia6.118
Delos, Deliërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de eilandengroep van de Kykladen, tevens centrum van verering van de god Apollo 1.64; 2.170; 4.33-35; 6.97-99; 6.118; 8.132-133; 9.90; 9.96
Deltagebied van riviermondingen aan de Middellandse Zeekust van Egypte2.13; 2.15-19; 2.41; 2.59; 2.97; 2.179
Demaratoskoning van Sparta (naast Kleomenes), zoon van Ariston (maar betwist), door zijn eigen bevolking afgezet6.50-51; 6.61; 6.63-67; 6.70-75; 6.84; 7.3; 7.101-105; 7.209; 7.234; 7.237-239; 8.65
Demarmenosburger van Sparta, vader van Prinetades5.41
Demarmenosburger van Sparta, vader van Chilon6.65
Demeterbenaming voor de Egyptische godin Isis2.122-123; 2.171
Demeter (Thesmoforos)godin van de landbouw, vereerd in de Eleusinische mysteriedienst; er waren aan haar ook tempels gewijd op Aigina, bij Plataiai, Mykale en zelfs in Skythia4.53; 6.91; 6.134; 7.141-142; 8.65; 9.57; 9.62; 9.65; 9.69; 9.101
Demeter Achaiagodin van de landbouw, door de Gefyreërs in hun eigen tempel in Athene vereerd 5.61
Demeter Amfiktyonisgodin vereerd in Anthela7.2
Demofilosaanvoerder van de soldaten uit Thespeia bij Thermopylai, zoon van Diadromes7.222
Demokedesburger van Kroton, lijfarts van Polykrates (tiran van Samos)3.125; 3.129-137
Demokritosburger van Naxos, commandant van een triëre (slagschip)8.46
Demonaxburger uit Mantinea in Arkadia en wetgever in Kyrene4.161-162
Demonoösburger van Pafos (Kypros), vader van Penthylos7.195
Derousiërseen Perzische volksstam1.125
Dersaiërsvolksstam in het zuiden van Thrakia7.11
Deukalionlegendarische koning die samen met zijn vrouw Pyrrha de zondvloed overleefde 1.56
Diadromesburger van Thespeia, vader van Demofilos7.222
Diaktoridesburger van Krannon6.127
Diaktoridesburger van Sparta, vader van Menios en Eurydame6.71
Didymastadje in Ionia met tempel van Apollo (Filesios)6.19
Diënekesnaar verluidt de dapperste Spartaan die bij Thermopylai vocht7.226
Dikaiastad in Thrakia7.109
DikaiosAthener, zoon van Theokydes, overgelopen naar de Perzen8.65
Dike(personificatie van) Recht8.77
Diktynagodin (= Britomartis), vereerd op Kreta en vaak vereenzelvigd met Artemis3.59
Dindymenemoedergodin, genoemd naar haar cultische plaats, de berg Dindymos (bij Sardes)1.8
DiomedesHomerische held, zoon van Tydeus2.116
Dionstad bij Kaap Athos7.22
Dionysioslegeraanvoerder van de Fokeërs6.11-12; 6.17
Dionysofanesburger van Efese, vermoedelijk degene die Mardonios' lijk een graf heeft gegeven9.84
DionysosGriekse benaming voor de Egyptische god Osiris2.29; 2.42; 2.123; 2.144-145; 3.8; 3.97
Dionysos sive Bakchosgod van de wijn en de extase1.150; 2.52; 2.145-146; 3.111; 4.79; 4.87; 5.7; 7.111
DioskourenKastor en Pollyx, zonen van Zeus en Leda (echtgenote van Tyndareus)2.43; 2.50; 6.127
Dipaiastad in Arkadia9.35
Dithyrambosstrijder uit Thespeia, gesneuveld tijdens de slag om Thermopylai, zoon van Harmatides7.227
Doberenvolksstam in het zuiden van Thrakia5.16; 7.113
Dodona, Dodoneërsstad in Epeiros, zetel van een orakel van Zeus1.46; 2.52-53; 2.55; 2.57; 4.33; 9.93
Dolongkenvolksstam in Thrakia6.34-36; 6.40
Dolopenvolksstam in Thessalië7.132; 7.185
DoriërsGrieken die zich in het westelijk kustgebied van Klein-Azië hebben gevestigd1.6; 1.28; 1.144; 1.171; 2.178; 7.9Œ±; 7.93
Doriërs, Dorischdeel van de Griekse bevolking dat zich vanuit Doris in Midden-Griekenland op de Peloponnesos heeft gevestigd; hun stamvader heette Doros1.56-57; 1.139; 1.146; 2.171; 3.56; 5.68; 6.53; 6.55; 8.31; 8.46; 8.141
Dorieustweede zoon van de Spartaanse koning Anaxandrides, oudere broer van Leonidas5.41-48; 7.158; 7.205
Dorieusburger van Sparta, vader van Euryanax9.1
Doris, Doriërs, Dorischgebied in Centraal-Griekenland ten noordwesten van Fokis7.95; 7.99; 8.31-32; 8.43; 8.45; 8.66; 8.73
Doriskosgebied en gelijknamige havenplaats aan de zuidkust van Thrakia5.98; 7.25; 7.58-59; 7.105-106; 7.108; 7.121
Dorosheros, zoon van Hellen, stamvader van de Doriërs 1.56
Doryssoskoning van Sparta, zoon van Leobotes, vader van Hegesilaos7.204
DotosPerzisch legeraanvoerder, zoon van Megasidros7.72
Dropikeneen Perzische volksstam1.125
Dryasrivier in het zuiden van Thessalia7.198
Drymosstad in Fokis8.33
Dryopis, Dryopenoude naam voor de gebied Doris in Centraal-Griekenland1.56; 1.146; 8.31; 8.43; 8.46; 8.73
Dymestad in het westen van Achaia1.145
Dymnataivolksstam in Sikyon5.68
Dysoronberg in Makedonia5.17
Echeidorosrivier in het oosten van Makedonia, uitmondend in de Golf van Therme7.124; 7.127
Echemoslegendarische koning van Tegea, zoon van Aëropos9.26
Echestratoskoning van Sparta, zoon van Agis, vader van Leobotes7.204
Echinadeneilandengroep voor de kust van Akarnania2.1
Edonenvolksstam in het zuiden van Thrakia5.11; 5.124; 7.110; 7.114; 9.75
Eëtionvader van Kypselos (tiran van Korinthe)1.14
Efese, Efesiërsstad op de westkust van Klein-Azië (ten zuiden van Smyrna, tegenover het eiland Samos) 1.26; 1.92; 1.142; 1.147; 2.10; 2.106; 2.148; 6.16; 6.84; 9.84
Eforenvijf, uit alle lagen van de Spartaanse bevolking gekozen ‚'toezichthouders'6.63
Egeïsche Zeezee die het vasteland van Griekenland scheidt van Ionia (Klein-Azië)2.97; 2.113; 4.85; 7.36
Egesta sive Segesta, Egesteërsstad in het westen van Sicilië7.158
Egypte, Egyptenaren, Egyptischland van de Nijl in Noord-Afrika 1.1-2; 1.5; 1.30; 1.77; 1.93; 1.104; 1.140; 1.153; 1.182; 1.193; 1.198; 2.1-8; 2.10-19; 2.22; 2.28; 2.30; 2.32; 2.34-37; 2.39; 2.41-42; 2.50-52; 2.54; 2.57-58; 2.61-66; 2.69; 2.73; 2.75; 2.77; 2.80; 2.82; 2.86; 2.90-92; 2.94; 2.97-99; 2.104-105; 2.108-110; 2.113; 2.116; 2.118-119; 2.121-124; 2.127-129; 2.132; 2.135-137; 2.139-142; 2.144-155; 2.158; 2.160-164; 2.167-169; 2.171-173; 2.177-180; 3.1-7; 3.11-14; 3.16; 3.19; 3.27-30; 3.32; 3.34; 3.39; 3.44-45; 3.47; 3.61; 3.63-65; 3.88; 3.91; 3.97; 3.107; 3.113; 3.125; 3.129; 3.132; 3.139-140; 4.39; 4.41-43; 4.47; 4.141; 4.152; 4.159; 4.165-168; 4.180-181; 4.186; 4.200; 4.203-205; 6.6; 6.53-55; 6.60; 7.1-2; 7.4-5; 7.7-8; 7.20; 7.25; 7.34; 7.63; 7.69; 8.17; 8.68; 8.100
Egyptische Zeegedeelte van de Middellandse Zee direct ten noorden van Egypte2.113
Eileithuiagodin die vrouwen bij hun bevalling bijstaat4.35
Eïonstad aan de zuidkust van Makedonia, ten oosten van de monding van de rivier Strymon7.25; 7.107; 7.113; 8.118; 8.120
Elaiousstad gelegen op de Chersonesos6.140; 7.22; 7.33
Elateiastad in Fokis8.33
Elboeiland in de Nijldelta, vluchtplaats van farao's2.14
Elefantineeiland en daarop gelegen stad in de Nijl (huidig Aswan)2.9; 2.17-18; 2.28-31; 2.69; 2.175; 3.19-20
Eleusisstad ten westen van Athene, plaats van de Demetermysteriën1.30; 6.64; 6.75; 8.65; 8.85; 9.19; 9.27; 9.65; 9.101
Elis, Eliërs, Elischplaats en gebied in het westen van de Peloponnesos2.160; 3.132; 4.30; 4.148; 5.44; 6.70; 6.127; 8.27; 8.72-73; 9.33; 9.35; 9.37; 9.77
Elisykersvolkstam in Zuid-Frankrijk (verwant aan de Liguriërs)7.165
Ellopiagebied om de stad Histiaia, in het noorden van Euboia8.23
Eloros sive Helorosrivier die aan de oostkust van Sicilië in de Middellandse Zee uitmondt7.154
Enareërsandrogyne Skythen en zieners1.105; 4.67
Encheleërsvolk in Illyria (Noordwest-Griekenland)5.61; 9.43
Enetenvolk in Noord-Italië (wschl. worden de Veneti bedoeld)1.196; 5.9
Eniënenvolksstam in Thessalië7.132; 7.185; 7.198
Enipeusriver in Thessalia7.129
Ennea Hodoiplaats (misschien een kruispunt) in het zuiden van Thrakia7.114
Eordenvolksstam in Makedonia7.185
EpafosGriekse benaming voor de Egyptische god Apis2.38; 3.27-28
Epialtesman uit Malis, zoon van Eurydemos, verraadt aan de Perzen het voetpad dat over de bergen naar Thermopylai leidt7.213-215; 7.218; 7.223; 7.225
Epidamnosstad in Illyria, gelegen aan de Adriatische Zee6.127
Epidanosrivier in Achaia (Midden-Griekenland) 7.196
Epidauros, Epidauriërsstad in Argolis, in het noordoosten van de Peloponnesos1.146; 3.50; 3.52; 7.99; 8.1; 8.43; 8.46; 8.72; 9.28; 9.31
Epikydesburger van Sparta, vader van Glaukos6.86α; 6.86γ
Epionstad in Elis op de West-Peloponnesos4.148
Epistrofosburger van Epidamnos, vader van Amfimnestos6.127
Epizelosburger van Athene, zoon van Koufagoras6.117
Erasinosrivier in Argolis6.76
Erechtheusheros en legendarische koning van Athene5.82; 7.189; 8.44; 8.55
Eretria, Eretriërsstad op de westkust van Euboia, ten zuiden van Chalkis1.61-62; 5.57; 6.43; 6.94; 6.98-102; 6.106-107; 6.115; 6.119-120; 6.127; 8.1; 8.46; 9.28; 9.31
Eridanosrivier in het uiterste noorden van West-Europa3.115
Erineonstad in Doris, Midden-Griekenland8.43
Erochosstad in Fokis8.33
Erxandrosburger van Mytilene, vader van Koës4.97; 5.37
Erytheiaeiland, woonplaats van het monster Geryones4.8
Erythraiplaats in het zuiden van Boiotia, ergens tussen Plataiai en Tanagra in 9.15; 9.19; 9.22; 9.25
Erythrai, Erythreërsstad aan de Ionische kust, tegenover het eiland Chios gelegen 1.18; 1.142; 6.8
Eryxovrouw van Arkesilaos II (koning van Kyrene)4.16
Etearchoskoning van de Ammoniërs in de Siva-oase in Libya2.32-33
Etearchoskoning van Oaxos op Kreta, vader van Fronime4.154
Eteokleskoning van Thebe, zoon van Oidipous5.61
Ethiopië, Ethiopiërs, Ethiopischgebied met strijdvaardig volk ten zuiden van Egypte, uiteindelijk door de Perzen onderworpen2.11-12; 2.22; 2.28-30; 2.42; 2.86; 2.100; 2.104; 2.106; 2.110; 2.127; 2.134; 2.137; 2.139-140; 2.146; 2.152; 2.161; 2.176; 3.17; 3.19-23; 3.25-26; 3.30; 3.94; 3.97; 3.101; 3.114; 4.183; 4.197; 7.9; 7.18; 7.69-70; 7.90; 9.32
Euagorasburger van Sparta6.103
Euainetoszoon van Karenos, aanvoerder van de Spartanen in het leger van 10.000 soldaten dat naar Thessalia werd gestuurd om de Perzen tegen te houden7.173
Eualkidesaanvoerder van de Eretriërs tijdens de Ionische opstand5.102
Euboia, Euboiërsstad aan de oostkust van Sicilië7.156
Euboia, Euboiërs, Euboïscheiland in de Egeïsche Zee, vlak tegenover de kust van Lokris, Fokis en Attika1.146; 3.89; 3.95; 4.33; 5.31; 6.100; 6.127; 7.176; 7.189; 7.192; 8.4-8; 8.13-14; 8.19-20; 8.68-69; 8.86
Euelthonkoning van Salamis op Kypros4.162; 5.104
Eueniosziener uit Apollonia (West-Griekenland), vader van Deïfonos9.92-95
Euesperiden, Euesperietenstad (eiland) in het zuidwestelijk gedeelte van de Kyrenaïka, het latere Berenike 4.171; 4.198; 4.204
Eufemosman uit Thera, vader van Polymnestos en aftsammeling uit het geslacht van de Minyërs4.15
Euforbosburger van Eretria, zoon van Alkimachos6.101
Euforionburger van Athene, vader van Kynegeiros2.156; 6.114
Euforionburger van Paios, vader van Lafanes6.127
Eufraatrivier in Assyria die door Babylon stroomt1.179-180; 1.185-186; 1.193
Eukleidesburger van Gela, zoon van tiran Hippokrates7.155
EumenesAthener uit de deme (kiesdistrict) Anagyrous in Attika8.93
Eunomoskoning van Sparta, zoon van Polydektes8.131
Eupalinosarchitect uit Megara, zoon van Naustrofos3.6
Euriposzeeëngte tussen het Griekse vasteland (Boiotia) en het eiland Euboia7.173; 7.183; 8.7; 8.15; 8.66
Europadochter van Agenor (koning van Tyros), moeder van Minos en Sarpedon1.2; 1.173; 2.44; 4.45; 4.147
Europawerelddeel1.4; 1.103; 1.209; 2.26; 2.33; 2.103; 3.96; 3.115-116; 4.36; 4.42; 4.45 ; 4.89; 4.143; 4.198; 5.1; 5.12; 6.43; 7.5; 7.8β-10β; 7.20; 7.23; 7.33; 7.50; 7.54; 7.56; 7.73; 7.126; 7.148; 7.172; 7.174; 7.185; 8.51; 8.97
Europosstad in Karia8.133; 8.135
EuryanaxSpartaans generaal, zoon van Dorieus9.10; 9.53; 9.55
Eurybatesatleet uit Argos en aanvoerder van een leger van 1000 vrijwilliegers dat Aigina te hulp kwam tegen de Atheners 6.92; 9.75
EurybiadesSpartaans generaal, zoon van Eurykleides, heeft het opperbevel over de vloot bij Artemision8.2; 8.4-5; 8.42; 8.49; 8.57-64; 8.74; 8.108; 8.124
Eurydamedochter van Diaktoridas, tweede vrouw van Leutychides (koning van Sparta)6.71
Eurydemosman uit Malis, vader van Epialtes7.213
Euryfonkoning van Sparta, zoon van Prokles8.131
EurykleidesSpartaan, vader van Eurybiades8.2; 8.42
Eurykrateskoning van Sparta, zoon van Polydoros, vader van Anaxandros7.204
Eurykratideskoning van Sparta, zoon van Anaxandros, vader van Leon7.204
Eurymachosburger van Thebe, vader van Leontiades7.205; 7.233
Eurymachoszoon van Leontiades, bezet Plataiai (in 431)7.233
Eurypyloseen Aleuade uit Larisa, broer van Thorax en Thrasydeïos9.58
Eurystheneskoning van Sparta, zoon van Aristodemos en Argeia en tweelingbroer van Prokles, vader van Agis4.147; 5.39; 6.51-52; 7.204
Eurystheuslegendarische koning van Mykenai9.26-27
EurytosSpartaan, vecht mee bij Thermopylai ondanks oogaandoening7.229
EutychidesAthener, vader van Sofanes9.73
Exampaiosgebied waar de Skythische rivier Hypanis ontspringt4.52; 4.81
Faüllosatleet uit Kroton die met een eigen schip deelnam aan de slag bij Salamis8.47
Fagresburcht in het zuiden van Thrakia7.112
Faidymedochter van Otanes3.68
FainipposAtheens burger, vader van Kallias 6.121
Faleronoude haven van Athene5.81; 6.116; 8.66-67; 8.91-93; 8.107-108
Fanagorasinwoner van Karystos, vader van Onetes7.214
Faneshuursoldaat van farao Amasis uit Halikarnassos3.4; 3.11
FarandatesPerzisch legeraanvoerder, zoon van Teaspis7.79; 9.76
Farbaithisdistrict in Egypte2.166
Fareësstad in het westen van Achaia1.145
Farnakesvader van Perzisch legeraanvoerder Artabazos7.66; 8.126; 9.41; 9.66; 9.89
Farnaspesvader van Kassandane2.1; 3.2
Farnaspesvader van Otanes3.68
Farnazathreslegeraanvoerder van de Indiërs in het leger van Xerxes, zoon van Artabates7.65
Farnouchesbevelhebber van de Perzische ruiterij7.88
Faselisstad in Lykia2.178
Fasisrivier (huidig Rioni) in Kolchis (Georgië) die uitmondt aan de oostkust van de Zwarte Zee1.2; 1.104; 2.103; 4.37-38; 4.45; 4.85; 6.84
Feidontiran van Argos, vader van Leokedes6.127
Feidonvoorvader van Leokedes, bedenker van standaardafstandsmaten op de Peloponnesos (begin 7de eeuw vC)6.127
Feneosstad in Arkadia6.74
Ferendateslegeraanvoerder van de Sarangen, zoon van Megabazos7.67
Feretim`´èvrouw van Battos de Manke4.162; 4.165; 4.167; 4.200; 4.202; 4.205
Ferosfarao van Egypte, zoon en opvolger van Sesostris III2.111
Figaliastad in Arkadia op de Peloponnesos6.83
Filagrosburger van Eretria, zoon van Kyneas6.101
Filaonzoon van Chersis van Salamis op Kypros8.11
FileosSamiër, vader van Roikos3.6
FilippidesAtheens heraut en hardloper (koerier) 6.105-106
Filippos Ikoning van Makedonia, zoon van Argaios8.139
Filistosmedestichter van Miletos, zoon van Pasikles9.97
Filitisherder in Egypte2.128
FilokyonSpartaan die bij Plataiai sneuvelt en daarom wordt onderscheiden9.71; 9.85
Filokyproskoning van Soloi, vader van Aristokypros5.113
Flaeiland in het Tritonismeer in Libya4.178
Flegreoudere naam van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123
Fleiousstad in Argolis in het noordoosten van de Peloponnesos7.202; 8.72; 9.28; 9.31; 9.69; 9.85
Foenicië, Foeniciërs, Foenicischland gelegen aan de oostelijke kust van de Middellandse Zee (ong. huidig Libanon); levert de beste schepen en mariniers voor de Perzische vloot1.1-2; 1.5; 1.105; 1.143; 1.170; 2.44; 2.54-55; 2.79; 2.104; 2.112; 2.116; 3.5-6; 3.19; 3.91; 3.107; 3.111; 3.136; 4.38-39; 4.42; 4.44-45; 4.147; 4.197; 5.57-58; 6.3; 6.6; 6.14; 6.17; 6.25; 6.28; 6.33; 6.41; 6.47; 6.104; 6.118; 7.23; 7.25; 7.34; 7.44; 7.89-91; 7.96; 7.165; 7.167; 8.85; 8.90-91; 8.97; 8.100; 8.119
Foeniciërsinwoners van (het door hen gestichte) Karthago2.32; 4.197; 7.165; 7.167
Foinixrivier ten noorden van de pas bij Thermopylai7.176; 7.200
Fokaia, Fokeërsplaats in Lydia aan de Ionische kust ten westen van Magnesia1.80; 1.142; 1.152; 1.163-167; 2.106; 2.178; 4.138; 6.8; 6.17
Fokis, Fokenzersgebied in Midden-Griekenland1.46; 1.146; 6.34; 7.176; 7.203; 7.207; 7.212; 7.215; 7.217-218; 8.27-33; 8.35; 8.134; 9.17-18; 9.31; 9.66; 9.89
FormosAtheens scheepscommandant7.182
Fraorteskoning van de Meden, vader van Kyaxares, zoon van Deïokes1.73; 1.96; 1.102-103
Fratagounèdochter van Artanes en echtgenote van Dareios I7.224
Frikonisandere naam voor de stad Kyme in Aiolis (aan de westkust van Klein-Azië)1.149
Frixaistad in Elis op de West-Peloponnesos4.148
Frixoszoon van Athamas, broer van Helle7.197
Fronimèdochter van Etearchos, moeder van Battos I4.154
Frygia, Frygiërs, Frygischgebied in de binnenlanden van Anatolia1.28; 1.35; 1.72; 2.2; 3.127; 7.8Œ≥; 3.90; 7.11; 7.26; 7.30-31; 7.73
Frynichostragediedichter uit Athene6.21
Frynonburger van Thebe, vader van Attaginos9.15
Fthiagebied in Midden-Griekenland7.132
Fthioszoon van Achaios en vader van Archandros2.98
Fthiotisgebied in Zuid-Thessalia1.56
FyèAttische vrouw van grote lichaamsbouw1.6
Fylakosheros uit Delfi8.39
Fylakosvlootcommandant uit Samos in dienst van de Perzen, zoon van Histiaios8.85
Fyllisgebied in het zuiden van Thrakia dat het Pangaiongebergte omgeeft7.113
Gadeirastad in Spanje4.8
Gaisonrivier die bij Mykale in de Egeïsche Zee uitmondt9.97
Galepsosstad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Gallaïkegebied in het zuiden van Thrakia (zie ook Briantike) 7.108
Gandariërsvolk in het noordoosten van het Perzische rijk (Afganistan)3.91; 7.66
Garamantenvolksstam in Libya4.174; 4.183-184
Gargafiabron in Boiotia, in de buurt van Plataiai9.25; 9.49; 9.51-52
Gauaneszoon van Temenos uit Argos8.137
Gegodin van de aarde (Gaia), door de Skythen vereerd4.59
GebeleixisThrakische god, andere naam voor Salmoxis4.94
Gefyreërsoud Atheens geslacht5.55; 5.57-58; 5.61-62
Gelastad aan de zuidkust van Sicilië7.153
Geleonoude benaming van een Atheense volksstam uit de tijd vóór Kleisthenes5.66
Gelontiran van Syracuse, zoon van Deinomenes7.145; 7.153-156; 7.158-166; 7.168
Gelonenvolksstam in Skythia, van oorsprong Grieks4.102; 4.108-109; 4.119-120; 4.136
Gelonoslegendarische zoon van Herakles en een grotbewoonster in Skythia4.10; 4.108
Gelonosstad in Skythia, geheel van hout gebouwd door de Boudinen4.108
Geraistoskaap op de zuidelijke punt van Euboia8.7; 9.15
GergisPerzisch legeraanvorder, zoon van Ariazos7.82; 7.121
Gergithenoud volk in de Troas, afstammelingen van de Teukren (Trojanen)5.122; 7.43
Germaniërseen Perzische volksstam1.125
Gerrosrivier in Skythia4.19-20; 4.47; 4.56
Gerros, Gerrengebied in Skythia4.53; 4.56; 4.71
Geryonesdrielijvig monster dat over een kudde runderen beschikte4.8
Getenvolksstam in het noorden van Thrakia, de dapperste onder de Thrakiërs4.4; 4.93; 4.96; 5.3-4
Gigonosstad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Giligamenvolksstam in Libya4.169-170
Gillosburger van Taras (balling)3.138
Gindanenvolksstam in Libya4.176
Glaukonvader van Leagros (Atheens legeraanvoerder)9.75
GlaukosLykische heros, zoon van Hippolochos1.147
Glaukosbeeldhouwer die als eerste de kunst van metallurgie verstond1.25
Glaukosburger van Sparta, zoon van Epikydes6.86α-δ
Glisasstad in het zuiden van Boiotia9.43
GnorosSkyth, zoon van Lykos, vader van Anacharsis en Saulios4.76
Gobryaszwager van Dareios I en vader van Mardonios3.70; 3.73; 3.78; 3.132; 3.134; 4.132; 4.134; 6.43; 7.2; 7.5; 7.10η; 7.82; 7.97; 9.41
GobryasPerzisch legeraanvoerder, zoon van Dareios I en Artystone7.72
Gonnosstad in Makedonia7.128; 7.173
Gordiaskoning van Frygia, zoon van Midas1.14; 1.35; 1.45; 8.138
Gorgomonsterachtig wezen in de mythologie2.91
Gorgodochter van Spartaans koning Kleomenes, echtgenote van Leonidas, valt op door haar intelligentie5.48; 5.51; 7.239
Gorgoskoning van Salamis, stad op Kypros, een van de vlootcommandanten onder Xerxes, zoon van Chersis5.104; 5.115; 7.98; 8.11
Grinnoskoning van Thera, zoon van Aisanios4.15
Gryneiastad in Aiolis1.149
Gygaiëmeer in Lydia1.93
Gygaiëzuster van Alexandros I (koning van Makedonia)5.21; 8.136
Gygeslijfwacht van Kandaules, zoon van Daskylos, latere koning van Lydia1.8-15
Gygeseen Lydiër, vader van Myrsos5.121
Gyndesrivier in Assyrië1.189-190; 1.202; 5.52
Gyzantenvolksstam in Libya4.194
Hades(god van de) onderwereld2.122
Haimosberg in Thrakia4.49
Haliakmonrivier in Makedonia7.127
Halieësstad op de Peloponnesos, in de Argolis7.137
Halikarnassosstad in Karia1.prooimion; 1.144; 1.175; 2.178; 3.4; 3.7; 7.99; 8.104; 9.107
Halosgebied in Fthia/Achaia in Midden-Griekenland7.173
Halosplaats in Achaia, zuidelijk van Thessalia7.197
Halysrivier in het noorden van Klein-Azië, die uitmondt in de Zwarte Zee 1.6; 1.28; 1.72; 1.75; 1.103; 1.130; 7.26
Harmanithresbevelhebber van de Perzische ruiterij, zoon van Datis7.88
Harmatidesstrijder uit Thespeia, vader van Dithyrambos die tijdens de slag bij Thermopylai sneuvelt7.227
Harmodiosaanslagpleger (samen met Aristogeiton) op Hipparchos (zoon van Peisistratos)5.55; 6.109; 6.123
Harmokydeslegeraanvoerder uit Fokis9.17
Harpagosvertrouweling van Astyages (koning van de Meden), later legeraanvoerder onder Kyros II1.80; 1.108-113; 1.117-120; 1.123; 1.127; 1.129; 1.162; 1.164-165; 1.168-169; 1.171; 1.174-177
Harpagoslegeraanvoerder van de Perzen in Mysia6.28; 6.30
Hebegodin van de jeugd (Gr. Ἥβη)9.98
Hebrosrivier in het zuiden van Thrakia4.90; 7.59
Hefaisteionheiligdom van Hefaistos (evt. Ptah bij de Egyptenaren)2.121; 2.136
Hefaistia, Hefaistiërsstad op het eiland Lemnos6.14
Hefaistopolisinwoner van Samos, vader van Iadmon2.134
HefaistosGriekse benaming voor de god Ptah bij de Egyptenaren; aan hem was een grote tempel gewijd in Memfis2.2-3; 2.99; 2.101; 2.108; 2.110; 2.112-113; 2.136; 2.141; 2.147; 2.151; 2.153; 2.176; 3.37
Hefaistosgod van het vuur, voor wie in Athene een fakkelloop wordt gehouden8.98
Hegesandrosburger van Milete, vader van Hekataios5.125; 6.137
Hegesikleskoning van Sparta (13de Eurypontide) 1.65
Hegesilaoskoning van Sparta, zoon van Doryssos, vader van Archelaos7.204
HegesilaosSpartaan, zoon van Hippokratides8.131
Hegesipyledochter van Oloros (koning van de Thrakiërs) en gehuwd met Miltiades (de jongere)6.39
Hegesistratosziener uit Elis9.37-38; 9.41
Hegesistratoslegeraanvoerder en gezant uit Samos, zoon van Aristagoras9.90-92
Hegetoridasburger van Kos, zoon van Antagoras9.76
Hegiasman uit Elis, broer van de ziener Teisamenos9.33
Hekataiosgeschiedschrijver (logograaf) uit Milete, zoon van Hegesandros2.143; 5.36; 5.125-126; 6.137
Hektorzoon van koning Priamos van Troje, broer van Alexandros (Paris)2.12
Helenadochter van Zeus en Leda, echtgenote van Tyndareos, koning van Sparta en later door Paris meegevoerd naar Troje1.3; 2.112-113; 2.115-120; 6.61; 9.73
Helikestad in Achaia1.145
Heliopolis, Heliopolietenstad in Egypte, lett. 'stad van de Zon(negod)'2.3; 2.7-9; 2.59; 2.63; 2.73
Helioszonnegod (lett. 'Zon', Gr. Ἥλιος), vaak identiek aan Apollo Helios, ook aanbeden door de Perzen (en andere volkeren)1.131; 1.138; 1.212; 1.216; 3.17-18; 3.23; 3.124; 4.188; 7.54; 9.93
HeliosGriekse benaming voor de Egyptische zonnegod Aton 2.59; 2.73; 2.111
Helledochter van Boiotische koning Athamas, zuster van Frixos7.58
Hellenstamvader van de Hellenen (Hellenes), c.q. Lakedaimoniërs1.56
Hellenen sive Hellenes, Helleensoorspronkelijke bevolking van Griekenland1.56
Helleniongemeenschappelijk heiligdom van Ioniërs, Doriërs en Aioliërs in Naukratis2.178
Hellespont, Hellespontiërsnauwe zeeëngte ten zuidwesten van de Zee van Marmara1.57; 3.90; 4.38; 4.38; 4.76; 4.85-86; 4.89; 4.95; 4.137-138; 4.144; 5.1; 5.11; 5.13-14; 5.23; 5.33; 5.91; 5.103; 5.117; 5.122; 6.26; 6.33; 6.43; 6.95; 6.140; 7.6; 7.8Œ≤; 7.10Œ≤; 7.33; 7.35-36; 7.45; 7.54; 7.56; 7.58; 7.78; 7.95; 7.106; 7.137; 7.147; 7.157; 7.163; 7.188; 8.51; 8.97; 8.107; 8.109; 8.111; 8.115; 8.117-118; 8.120; 9.4-5; 9.66; 9.98; 9.100; 9.107; 9.114
helotenstaatsslaven, door de Lakedaimoniërs onderworpen oorspronkelijke bevolking van Lakonia en Messenia6.58; 6.75; 6.80-81; 7.229; 8.25; 9.10; 9.28; 9.80; 9.85
Heragodin aan wie een tempel in Argos was gewijd1.31
Heragodin aan wie een tempel in Naukratis (Egypte) was gewijd2.178
Heragodin aan wie een tempel was gewijd bij Kalamoi op Samos2.182; 9.96
Heragodin, aan wie een heiligdom was gewijd vlak buiten Plataiai9.53; 9.61; 9.69
Heraiontempel op Samos, gewijd aan de godin Hera1.70; 3.123; 4.152
Heraiontempel in Byzantion, gewijd aan de godin Hera4.88
Heraionstad aan de Propontis, ten westen van Perinthos4.90
Heraionheiligdom gewijd aan de godin Hera in Argos6.81-82
Heraiontempel bij Plataiai, gewijd aan de godin Hera9.52-53
Herakleidesburger van Kyme, vader van Aristodikos1.158
Herakleideslegeraanvoerder uit Mylasa (in Karia), zoon van Ibanollis5.121
Herakleidesburger van Kyme, vader van Aristagoras (tiran van Milete)5.37
Heraklesheros en lid van de bemanning van de Argo, maar bij vertrek achtergelaten in de baai van Magnesia, vader van Hyllos en daarmee eerste in de dynastie van Spartaanse koningen, ook door de Skythen vereerd; in Athene lag zijn heiligdom bij de Kynosarges (gymnasion)1.7; 2.43; 2.145-146; 4.8-10; 4.59; 4.82; 5.63; 6.53; 6.108; 6.116; 7.176; 7.193; 7.198; 7.204; 7.208; 7.220; 8.43; 8.131
HeraklesGriekse benaming voor de Egyptische god Chonsu, zoon van Amon-Re (Zeus)2.42; 2.83; 2.144-145
Herakles, Zuilen vanalgemene benaming voor Gades of Straat van Gibraltar, de zgn. Stèlai Herakleai (Gr. Στῆλαι Ἡρακλέαι)1.202; 2.33; 2.145; 4.8; 4.42-43; 4.152; 4.181; 4.185; 4.196; 8.132
Heraklidennakomelingen van de held Herakles1.7; 1.13-14; 1.91; 8.114; 9.26-27; 9.33
Hermesgod van de handel en dieven, tevens boodschapper van de goden2.145; 5.7
HermesGriekse benaming voor de Egyptische god Toth2.67; 2.138
Hermion(e), Hermioniërsstad in Argolis, in het noordoosten van de Peloponnesos3.59; 7.6; 8.43; 8.72-73; 9.28; 9.31
Hermipposburger van Atarneus (Mysia)6.4
Hermofantosburger van Milete5.99
HermolykosAthener, zoon van Euthoinos, pankratist9.105
Hermosrivier in Klein-Azië (Lydia) die bij Magnesia in de Egeïsche Zee uitmondt1.55; 1.80
Hermotimosfavoriete kamerdienaar (eunuch) van koning Xerxes, uit Pedasos8.104-16
HermotybiërsEgyptische soldaten2.164-165; 2.168; 9.32
HerodotosIoniër, zoon van Basileides8.132
Herodotosschrijver uit Halikarnassosprooimion
Herofantostiran van Parion4.138
Heroiadessoldaat in het leger van Kyros vindt toegangsweg tot de burcht van Sardes1.84
Herpysvader van Timegenides, een Thebaan9.38
Hesiodosepisch dichter van de 'Epigonoi', uit Boiotia2.53; 4.32
Hestiagodin van het haardvuur, door de Skythen vereerd4.59; 4.127
Hiërontiran van Gela, plaatsvervanger van zijn broer Gelon7.156
HiëronymosOlympisch worstelaar uit Andros9.33
Himerastad op Sicilië6.24; 7.165
Hipparchoszoon van Peisistratos, verdrijft ziener Onomakritos uit Athene5.55-57; 6.123; 7.6
Hippiaszoon van Peisistratos en laatste tiran van Athene1.61; 5.55; 5.62; 5.91-94; 5.96; 6.102; 6.107-109; 6.121
Hippokleidesburger van Athene, zoon van Teisandros6.127-129
Hippoklostiran van Lampsakos4.138
Hippokoõnvader van de bokser Skaios uit Thebe5.6
Hippokratesvader van Atheens tiran Peisistratos 1.59; 5.65; 6.103
Hippokratesburger van Sybaris, vader van Smindyrides6.127
Hippokrateszoon van Megakles uit Athene6.131
Hippokratestiran van Gela (Sicilië), zoon van Pantares en broer van Kleandros 6.23; 7.154-155
HippokratidesSpartaan, zoon van Leutychides (de oudere)8.131
Hippolas, kaap vankaap in het land van de Skythen4.53
Hippomachosziener uit Leukas9.38
HipponikosAtheens burger, zoon van Kallias6.121
HipponikosAtheens burger, vader van Kallias7.151
Histiaia, Histiaiërsstad aan de noordkust van Euboia7.175; 8.23-25; 8.66
Histiaiostiran van Milete, zoon van Lysagoras4.137-139; 4.141; 5.11; 5.23-25; 5.30; 5.35-37; 5.106-108; 5.124; 6.1-6; 6.26-30; 6.46; 7.10γ
Histiaiosburger van Termera (Karië), bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Tymnes5.37; 7.98
Histiaiosvader van Fylakos, vlootcommandant uit Samos in dienst van de Perzen8.85
Histiaiotisgebied in Zuid-Thessalia aan de voet van de bergen Ossa en Olympos 1.56
Homerosepisch dichter van de ‚'Ilias' en de ‚'Odysseia'2.23; 2.53; 2.116-117; 4.29; 4.32; 7.161
Hoplesoude benaming van een Atheense volksstam uit de tijd vóór Kleisthenes5.66
HorosEgyptische god, zoon van Osiris, door de Grieken Apollo genoemd2.144
Hyakinthoslegendarische geliefde van Apollo, ter ere van wie de Hyakinthia werden gehouden9.7; 9.11
Hyampeiaspits op de Parnassos, een van de twee Faidriades8.39
Hyampolisstad in Fokis8.28; 8.33
Hyataivolksstam in Sikyon5.68
Hyblastad op Sicilië, aan de zuidelijke voet van de Etna7.155
Hybris(personificatie van) Overmoed8.77
Hydarnes, de jongerezoon van Hydarnes, commandant van Xerxes' keurtroepen, de 10.000 ‚'onsterfelijken' 6.133; 7.83; 7.135-136; 7.211; 7.215; 7.218; 8.113; 8.118
Hydarnes, de ouderePerzisch edelman, helpt Dareios I op de troon, 3.70; 7.66; 7.83
Hydraeilandje bij Argolis, voor de kust van de Peloponnesos 3.59
Hyëlestad in Campania, ten zuiden van Napels, later geheten Elea (Lat. Velia)1.167
Hygennenvolk in Klein-Azië3.9
Hylaiabosrijk gebied in Skythia4.9; 4.18-19; 4.54-55; 4.76
Hylleisvolksstam in Sikyon5.68
Hylloszoon van Herakles en Deianeira6.52; 7.204; 8.131; 9.26
Hyllosrivier in de vlakte bij Sardes7.8
Hymaieslegeraanvoerder van het Perzische leger onder Dareios I5.116; 5.122
Hymettosgebergte in Attika ten (zuid)oosten van Athene6.137
Hypachaiërsandere benaming voor Kilikiërs7.91
Hypakyrisrivier in Skythia4.47; 4.55-56
Hypanisrivier in Skythia, westelijk van de Borysthenes4.17-18; 4.47; 4.52-53; 4.81
Hyperantheszoon van Dareios I en Fratagoune, sneuvelt tijdens het definitieve gevecht om Thermopylai7.224
Hyperboreërsvolksstam in het verre noorden4.13; 4.32-36
Hypernotiërsvolksstam in het verre zuiden (ironisch bedoeld)4.36
Hyperochemeisje uit de volksstam van de Hyperboreërs4.33; 4.35
Hyrgisrivier in Skythia die uitmondt in de Tanaïs4.57
Hyriastad in Iapygia (Zuid-Italië)7.17
Hyrkaniërsvolk in Klein-Azië3.117; 7.62
Hyroiadeslid van de volksstam van de Marden1.84
Hysiaiplaats in het zuiden van Boiotia, ergens tussen Plataiai en Tanagra in 5.74; 6.108; 9.15; 9.25
HysseldomosKariër, vader van Pigres7.98
HystanesPers, vader van Badres7.77
HystaspesPers, zoon van Arsames, vader van Dareios I1.183; 1.209-210; 3.70-71; 3.88; 3.140; 4.91; 6.98; 7.1; 7.10-11; 7.224
Hystaspeszoon van Dareios I en Atossa, broer van Xerxes7.64
Iadmoninwoner van het eiland Samos, zoon van Hefaistopolis2.134
Iadmoninwoner van het eiland Samos, kleinzoon van Iadmon (zoon van Hefaistopolis)2.134
Iakchoslokale godheid in Athene en Eleusis, tevens kreet tijden de processie bij de Demetermysteriën8.65
Ialysosstad op het eiland Rodos1.144
Iamidengeslacht uit Elis, leveranciers van zieners5.44; 9.33
Iapygia, Iapygiërsgebied in Zuid-Italië (ten noorden van Taras)3.138; 4.99; 7.170
IardanosLydiër, legendarische schoonvader van Herakles1.7
Iasonlegendarische leider van de Argonauten4.179; 7.193
Ibanollisburger van Mylasa (in Karia)5.37; 5.121
Iberia, Iberiërsandere benaming voor Spanje1.163; 7.165
Ichnaistad in het zuiden van Makedonia7.123
Ichthyofagen"viseters", vissersvolk dat leeft aan de kust van de Rode Zee3.19-23; 3.30
Idaberg in de Troas, ten zuiden van Troje (noordwesten van Klein-Azië)1.151; 7.42
IdanthyrsosSkythische koning, zoon van Saulios4.76; 4.120; 4.126-127
Idriasstreek in Karia5.118
Iëtragorasburger van Milete5.37
Ifigeneialegendarische dochter van Agamemnon4.103
Ikarische Zeedeel van de Egeïsche Zee voor de kust van Ionia, ten noorden van het eiland Ikaros (huidig Ikaria)6.95-96
Ilionoude benaming voor de stad Troje1.5; 2.10; 7.161
Ilissosrivier in Attika, op de oever waarvan een heiligdom gewijd was aan windgod Boreas7.189
Illyria, Illyriërs, Illyrischgebied ten noordwesten van Griekenland1.196; 4.49; 8.137; 9.43
Imbroseiland in het noorden van de Egeïsche Zee (tussen Lemnos en de Chersonesos in)6.41; 6.104
Inachosheros (oorspr. riviergod) en eerste koning van Argos, vader van Io1.1
Inarosfarao van Egypte, een Libiër, vader van Thannyras3.12; 3.15; 7.7
India, Indiërsgebied in Midden-Azië, waarvan de bevolking door de Perzen is onderworpen3.38; 3.94; 3.97-102; 3.104-106; 4.40; 4.44; 7.9; 7.65; 7.70; 7.86; 8.113; 9.31
Indosrivier in India met de meeste krokodillen op aarde op de Nijl na4.44
Inodochter van Kadmos van Thebe en tweede echtgenote van Athamas7.197
IntafrenesPerzisch edelman, helpt Dareios I op de troon, een van de zeven opstandelingen tegen de Magiërs3.70; 3.78; 3.118-119
Inyxstad op Sicilië (ligging onbekend)6.23-24
Iodochter van Inachos (riviergod en heros)1.1-2; 1.5; 2.41
Ionkoning van Athene, zoon van Xouthos, stamvader van de Ioniërs5.66; 7.94; 8.44
Ionia, Ioniërs, Ionischwestelijk kustgebied van Klein-Azië, waar vele Grieken vanuit o.a. Attika zich hebben gevestigd1.6; 1.18; 1.26; 1.28; 1.56; 1.74; 1.76; 1.92; 1.139; 1.141-143; 1.145-147; 1.149-153; 1.157; 1.162-163; 1.167; 1.169-171; 1.174; 2.1; 2.15-17; 2.69; 2.106; 2.152; 2.154; 2.163; 2.178; 3.39; 3.90; 3.122; 3.127; 4.35; 4.89; 4.97-98; 4.128; 4.133-134; 4.136-138; 4.140; 4.142; 5.28; 5.49; 5.58; 5.69; 5.97-98; 5.100; 5.102-106; 5.108-110; 5.112; 5.115-117; 5.122-123; 6.1; 6.3; 6.7-14; 6.17-18; 6.22; 6.26-28; 6.31-33; 6.41-43; 6.86Œ±; 6.95; 6.98; 7.9Œ±; 7.10Œ≥; 7.51-52; 7.94-95; 7.97; 7.191; 8.10; 8.19; 8.22; 8.44; 8.46; 8.73; 8.90; 8.97; 8.132; 9.26; 9.90; 9.96; 9.98-99; 9.106
Ionische Golf sive Zeegolf (ook wel: zee) ten zuiden van de Adriatische Zee, gelegen tussen Zuid-Italië en Griekenland6.127; 7.20; 9.92
Ipnoilandtong ten zuiden van Kasthania en ten noorden van Kaap Sepias7.188
Irasastreek in het noorden van Libya4.158-159
Isstad in Assyria1.179
Isagorasburger van Athene uit een voornaam geslacht, zoon van Teisandros5.66; 5.70; 5.72; 5.74
Ischenoösman van het eiland Aigina; zijn zoon dient als marinier op een Aiginetisch schip7.181; 8.92
IsisEgyptische godin, zuster en echtgenote van Osiris, moeder van Horus, vereenzelvigd met de Griekse godin Demeter2.41-42; 2.59; 2.61; 4.186
Ismarismeer in het zuiden van Thrakia7.109
Issedonenvolksstam in Skythia1.201; 4.13; 4.16; 4.25-27; 4.32
Isthmoslandengte tussen het Griekse vasteland en de Peloponnesos, verzamelplaats van de Griekse coalitie7.139; 7.172-173; 7.175; 7.177; 7.195; 7.207; 8.40-41; 8.49; 8.56-57; 8.60; 8.63; 8.71; 8.74; 8.123; 9.7β; 9.8-10; 9.15; 9.19; 9.26-27; 9.35; 9.81
Istrosgrootste rivier in Skythia die de grens vormt met Thrakia (huidige Donau) 2.26; 2.33; 4.47-51; 4.53; 4.78; 4.80; 4.89; 4.93; 4.97; 4.99-101; 4.118; 4.122; 4.128; 4.133-136; 4.139; 4.141; 5.9-10; 7.10γ
Italiëschiereiland in de vorm van een ‚'laars' in de Middellandse Zeepassim
Itanosstad op het eiland Kreta4.151
IthamitrasPers, vader van Artaïntes7.67
IthamitrasPerzisch legeraanvoerder, neef van Artaïntes; vlootcommandant bij de slag bij Mykalè8.130; 9.102
Iurkenvolksstam levend ten noordoosten van de Kaukasos4.22
Kabaliërs sive KabeleënLydisch volk (op één lijn gesteld met de Lasoniërs)3.90; 7.77
Kabeirengoden van de vegetatie die vooral op Samothrake werden vereerd in een mysteriëndienst2.51
Kabeirenhalfgoden, vermeende zonen van Ptah (Gr. Hefaistos, Ἥφαιστος) 3.37
Kadmiërsnakomelingen van Kadmos, andere naam voor Thebanen 1.146; 5.57; 5.61; 9.27
Kadmoslegendarische stichter van Thebe, zoon van Agenor2.145; 4.147; 5.57-59
Kadmosgezant van Gelon (tiran van Syrakousai), zoon van Skythes van Kos7.163-164
Kadytisstad in Syrië (huidig Gaza?)2,159; 3.5
Kafereuskaap op de zuidoostelijke punt van Euboia8.7
Kaïkosrivier in Mysia die uitmondt in de Golf van Smyrna6.28; 7.42
Kalamoikustplaats op Samos ('rietstengels')9.96
KalasiriërsEgyptische soldaten2.164; 2.166; 2.168; 9.32
Kalchaslegendarische ziener van de Grieken tijdens de Trojaanse oorlog7.91
Kalchedon, Kalchedoniërsstad in Bithynia gelegen aan de Bosporos tegenover Byzantion4.85; 4.144; 6.33
Kale Aktestad aan de noordkust van Sicilië6.22-23
Kalla(n)tiërsvolksstam in India3.38; 3.97
Kallatebosstad in Lydia7.31
Kalliadesarchont van Athene8.51
Kalliasziener uit Elis, uit het geslacht van de Iamiden5.44-45
KalliasAtheens burger, zoon van Fainippos, vader van Hipponikos6.121-122
KalliasAtheens gezant, zoon van Hipponikos7.151
Kallifonburger van Kroton, vader van Demokedes (arts)3.125
KallikratesSpartaan, knapste Griek van het leger; sneuvelt bij Plataiai9.72; 9.85
KallimachosAtheens opperbevelhebber tijdens de slag bij Marathon6.109-111
Kallipolis, Kallipolietenstad aan de oostkust van Sicilië7.154
KallippidenSkythische volksstam4.17
Kallisteoude naam van het eiland Thera4.147
Kalydnaeiland in de Egeïsche Zee voor de kust van Karia (Halikarnassos)7.99
Kalynda, Kalyndiërsstad in Karia (in het zuidwesten van Klein-Azië)1.172; 8.87-88
Kamarina, Kamarineërsstad aan de zuidkust van Sicilië, ten oosten van Gela7.154; 7.156
Kambyses Izoon van Kyros I, genoemd als onderwerper van volkeren1.46; 1.73; 1.107-108; 1.111; 1.122; 1.124; 1.207; 3.69; 7.8α; 7.11; 7.18; 7.51
Kambyses II (Aegyptius)koning van Perzië, zoon van Kyros II (de Grote)1.208; 2.1; 3.1-4; 3.7; 3.9; 3.13-21; 3.25; 3.27; 3.29-34; 3.36; 3.39; 3.44; 3.61-68; 3.73-74; 3.80; 3.88-89; 3.97; 3.120; 3.122; 3.126; 3.139-140; 4.165; 7.1
Kamikosstad op Sicilië7.169-170
Kamirosstad op het eiland Rodos1.144
Kampsastad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Kanastraionkaap en zuidelijkste punt van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123
Kandauleskoning van Sardes in Lydia, bij de Grieken ook bekend onder de naam Myrsilos, zoon van Myrsos, een afstammeling van Herakles 1.7-8; 1.10-13
Kandauleseen Kariër, vader van Damasithymos7.98
Kaneberg in Mysia7.42
Kanobos, Kanobischstad in Egypte, het meest westelijk gelegen aan de kust van de Middellandse Zee2.15; 2.17; 2.97; 2.113; 2.179
Kappadokia, Kappadokiërsland in Centraal-Klein-Azië (ten westen van Armenië)1.71-73; 1.76; 5.49; 5.52; 7.26; 7.72
Karlegendarische koning van Karia, stamvader van de Kariërs1.171
Kardamylestad aan de westkust van Lakonia8.73
Kardiastad op de Chersonesos in Thrakia6.33; 6.36; 6.41; 7.58; 9.115
Karenestad in Mysia7.42
Karenosburger van Sparta, vader van Euainetos7.173
Karia, Kariërs, Karischgebied in het zuidwesten van Klein-Azië1.28; 1.146; 1.171-175; 2.61; 2.152; 2.154; 2.163; 3.11; 3.90; 4.38; 5.117-122; 6.20; 6.25; 7.31; 7.93; 7.97-98; 7.195; 8.19; 8.22
Karkinitisstad in Skythia aan de monding van de Hypakyris4.55; 4.99
Karpathoseiland in het zuiden van de Egeïsche Zee3.45
Karpisrivier in Midden-Europa (vanuit Noord-Italië komend)4.49
Karthago, Karthagerskolonie in Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, gesticht door Foeniciërs1.166-167; 3.17; 3.19; 4.43; 4.195-196; 6.17; 7.158; 7.165-167
Karyandaeiland voor de kust van Karia, ten noorden van Halikarnassos4.44
Karystos, Karystiërsplaats op de zuidelijke punt van het eiland Euboia4.33; 6.99; 7.214; 8.66; 8.112; 8.121; 9.105
Kasambosburger van Aigina, zoon van Aristokrates6.73
Kasioskleine bergrug ten noorden van Pelousion die het vasteland van Egypte scheidt van de Middellandse Zee2.6; 2.158; 3.5
Kasmenestad in het zuidoosten van Sicilië (ten westen van Syracuse)7.155
Kaspatyrosstad in het noorden van India3.102; 4.44
Kaspische Zee, Kaspiërs(grootste) binnenzee ten zuiden van het Oeralgebergte1.202-204; 3.92-93; 4.40; 7.67; 7.86
Kassandaneechtgenote van Kyros II, dochter van Farnaspes2.1; 3.2-3
Kassiterideneilandengroep ten noordwesten van Europa (wschl. Isles of Scilly)3.115
Kastaliagodin en heilige bron in Delfi, aan de voet van de Parnassos8.39
Kasthanaiastad aan de kust van Magnesia ten noorden van Kaap Sepias7.183; 7.188
Katadoupade eerste (meest noordelijke) cataract van de Nijl, ter hoogte van huidig Aswan2.17
Katarrektesrivier in Frygia7.26
Katiarenvolksstam in Skythia4.6
Kaukasahaven (aanligplaats) op Chios5.33
Kaukasosbergketen tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee1.104; 1.203-204; 3.97; 4.12
Kaukonenkleine volksstam in Elis1.147; 4.148
Kaunos, Kauniërs, Kaunischstad in Karia1.171-172; 1.176; 5.103
Kefalleniaeiland in de Ionische Zee9.28
Kefenesnakomelingen van Kefeus, bij de Grieken oude naam voor 'Perzen'7.61
Kefeuskoning van Ethiopië, zoon van Belos, echtgenoot van Kassiopeia en vader van Andromeda7.61; 7.150
Kefisosrivier(god) in Fokis7.178; 8.33
Kekropidenafstammelingen van Kekrops8.44
Kekropseerste bewoner en koning van Athene7.141; 8.44; 8.53
Kelainaistad in Frygia7.26
Keltenvolksstam in West-Europa (Kelten)2.33; 4.49
Keosonbewoond eilandje tussen Psyttaleia en Salamis in8.76
Keos, Keërseiland ten zuidoosten van Attika, behoort tot de Kykladen4.35; 8.1; 8.46
Keramosstad in Karia, waarnaar een golf is vernoemd1.174
Kerkasorosstad in Egypte, gelegen aan de Nijl waar de Delta begint2.15; 2.17; 2.97
Kerkyra, Kerkyreërseiland in de Ionische Zee3.48-49; 3.52-53; 7.145; 7.154; 7.168
Kikonenoude Thrakische volksstam7.59; 7.108; 7.110
Kilikia, Kilikiërs, Kilikischgebied aan de zuidkust van Klein-Azië, gelegen tegenover Kypros1.28; 1.72; 2.17; 3.90-91; 5.49; 5.52; 5.108; 5.118; 6.6; 6.43; 6.95; 7.77; 7.91; 7.98; 8.14; 8.68; 8.100; 9.107
Killastad in Aiolis1.149
Kimmeria, Kimmeriërs, Kimmerischvolk ten noorden van de Zwarte Zee, verdreven door de Skythen1.6; 1.15-16; 1.103; 4.1; 4.11-13; 4.28; 4.45; 4.100; 7.20
Kimmerische Zeestraatzeestraat die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Azov4.28
Kimon (de Jongere)burger van Athene, zoon van Miltiades de jongere6.136-137; 7.107
Kimon (de Oudere)burger van Athene, zoon van Stesagoras, vader van Miltiades (de jongere)6.34; 6.38-40; 6.103; 6.140
Kindyastad in Karia5.118
Kinypsrivier en daaromheen liggend gebied in Libya4.175; 4.198
Kiosstad in Mysia5.122
Kissia, Kissiërsgebied ten oosten van de Tigris (in huidig Iran, ca. 40 km. ten noorden van het oude Sousa); levert troepen aan het leger van Xerxes3.91; 3.155; 3.158; 5.49; 5.52; 6.119; 7.62; 7.86; 7.210
Kithairongebergte dat de grens vormt tussen Attika en Boiotia7.141; 9.19; 9.25; 9.38-39; 9.51; 9.56; 9.69
Klazomenai, Klazomeniërsstad aan de Ionische kust1.16; 1.51; 1.142; 1.168; 2.178; 5.123
Kleadesburger van Plataiai, zoon van Autodikos9.85
Kleandrosziener uit Figalia6.83
Kleandrostiran van Gela, zoon van Pantares, broer van Hippokrates7.154-155
Kleandrosburger van Gela, zoon van tiran Hippokrates7.155
Klein-Azië sive Asiabenaming voor huidig Syrië en Turkije (Klein-Azië)1.4; 1.6; 1.15-16; 1.27; 1.72; 1.79; 1.95; 1.102-104; 1.106-108; 1.130; 1.177; 1.192; 1.209; 2.16-17; 2.103; 3.56; 3.67; 3.88; 3.96; 3.115; 3.117; 3.137-138; 4.1; 4.4; 4.11-12; 4.36; 4.40-42; 4.44-45; 4.143; 4.198; 5.12; 5.15; 5.16; 6.24; 6.43; 6.45; 6.58; 6.70; 6.119; 7.9Œ≥; 7.11; 7.20-21; 7.23; 7.25; 7.33; 7.70; 7.73; 7.75; 7.107; 7.135; 7.145; 7.173; 7.184-185
KleiniasAtheens soldaat, zoon van Alkibiades8.17
KleisthenesAtheens staatman en wetgever, zoon van Megakles en Agariste, kleinzoon van Kleisthenes (tiran van Sikyon)5.66-67; 5.69-70; 5.72-73; 6.131
Kleisthenestiran van Sikyon, vader van Agariste, zoon van Aristonymos5.67-69; 6.126; 6.128-131
Kleobis & Bitontwee zonen van een priesteres van Hera in Argos1.31
Kleodaiosburger van Sparta, zoon van Hyllos en vader van Aristomachos6.52; 7.204; 8.131
Kleombrotoszoon van Anaxandrides, jongste broer van Leonidas, vader van Pausanias4.81; 5.32; 7.205; 8.71; 9.10; 9.64; 9.78
Kleomenes Ikoning van Sparta (Agiade), zoon van Anaxandrides en halfbroer van Leonidas, vader van Gorgo3.148; 5.39; 5.41-42; 5.48-51; 5.54; 5.64; 5.70; 5.72-76; 5.90; 5.97; 6.50-51; 6.61; 6.64-66; 6.73-76; 6.78-82; 6.84-85; 6.92; 6.108; 7.148; 7.205; 7.239
Kleonaistad bij Kaap Athos7.22
Knidos, Knidiërsstad op de uiterste punt van de landtong Triopion in Karia (tussen de eilanden Kos en Rodos)1.144; 1.174; 2.178; 3.138; 4.164
Knoithosburger van Aigina, vader van Nikodromos6.88
Knossosstad op Kreta (zetel van koning Minos)3.122
Kobonburger van Delfi, zoon van Aristofantes6.66
Kodroslegendarische koning van Athene, zoon van Melanthos1.147; 5.65; 9.97
Koëslegeraanvoerder van het contingent Mytileners in het leger van Dareios I in Skythia, zoon van Erxandros4.97; 5.11
Koilaverder onbekende locatie op of bij Chios6.26
Koila sive 'Inhammen'verder onbekende locatie aan de oostkust van Euboia8.13-14
Koinyragebied op het eiland Thasos6.47
Kolaiosscheepseigenaar uit Samos4.152
Kolaxaïszoon van Targitaos4.5; 4.7
Kolchis, Kolchiërsgebied en volksstam aan de oostelijke kust van de Zwarte Zee (huidig Georgië)1.2; 1.104; 2.104-105; 3.97; 4.37; 4.40; 4.45; 7.62; 7.79; 7.197
Koliaskustgebied ten zuidoosten van Faleron8.96
Kolofonstad aan de Ionische kust (Lydia)1.14; 1.16; 1.142; 1.147; 1.150
Kolossaistad in Frygia7.3
Kombreiastad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Kompsatosrivier in het zuiden van Thrakia7.109
Kopaïsmeer in Boiotia 8.135
Kore'maagd', algemene benaming voor Demeters dochter Persefone8.65
Korinthe, Korinthiërs, Korinthischstad op de Isthmos, landengte die de grens vormt tussen de Peloponnesos en de rest van het Griekse vasteland1.14; 1.23-24; 1.50-51; 2.167; 3.48-50; 3.52-53; 3.134; 4.162; 6.89; 6.108; 6.128; 7.137; 7.154; 7.195; 7.202; 8.1; 8.5; 8.21; 8.43; 8.45; 8.60; 8.72; 8.79; 8.94; 9.28; 9.31; 9.69; 9.88; 9.95; 9.102; 9.15
Korobiospurperslakteler op het eiland Kreta4.151-153
Koroneia, Koroneërsstad in Boiotia5.79
Koros(personificatie van) Verzadiging of Arrogantie8.77
Korydallosinwoner van Antikyra7.214
Korykiongrot op de berg Parnassos8.36
Korysrivier in Arabië3.9
Kos, Koërseiland in de Egeïsche Zee voor de kust van Karia (Halikarnassos)1.144; 7.99; 7.163-164; 9.76
Kotyszoon van Manes (koning van Lydia)4.45
Koufagorasburger van Athene, vader van Epizelos6.117
Kourion, Kouriërsstad op Kypros (zuidwestkust)5.113
Kranaërsoude benaming voor de Atheners8.44
Kranaspeszoon van Mitrobates (satraap in Daskyleion)3.126
Krannonstad in Thessalia6.127
Krathisrivier die tussen Sybaris en Thourioi (Zuid-Italië) in de Ionische Zee uitmondt1.145
Krathisrivier in Achaia die bij Aigai in de Korinthische Golg uitmondt1.145
Kremnoihavenplaats en Griekse handelsnederzetting op de Krim4.20; 4.110
Kreston, Krestonietenplaats en volksstam in het oosten van Makedonia1.57
Krestonia, Krestoneërsgebied in het oosten van Makedonia5.3; 5.5; 7.124; 7.127; 8.116
Kreta, Kretenzersgrootste eiland in de Middellandse Zee, gelegen tussen Griekenland en Egypte 1.2; 1.65; 1.171-173; 3.44; 3.59; 4.45; 4.151; 4.161; 7.170-171; 7.145; 7.169
Kretinasburger van Region (Calabria) 7.165
Krinipposburger van Himera, vader van Terillos7.165
Kriosburger van Aigina, zoon van Polykritos en vader van scheepscommandant Polykritos6.50; 6.73; 8.92
Krisaionvlakte in het zuiden van Lokris8.32
Kritallastad in Kappadokia7.26
Kritoboulosinwoner van Kyrene, vader van Ladike2.181
Kritoboulosinwoner van Torone8.127
Krobyzenvolk in Thrakia4.49
Kroisoskoning van Lydia, zoon van Alyattes1.6; 1.26-38; 1.40-41; 1.43-49; 1.51-56; 1.59; 1.65; 1.67; 1.69-71; 1.73; 1.75-81; 1.83-93; 1.95; 1.130; 1.141; 1.153; 1.155-156; 1.207-208; 1.211; 3.14; 3.34; 3.36; 3.47; 5.36; 6.37-38; 6.125; 6.127; 7.30; 8.35; 8.122
Krokodilopolisstad ('van krokodillen') in Egypte ten zuiden van het meer van Moiris2.148
Kronidesandere benaming voor oppergod Zeus (lett. ‚'zoon van Kronos')8.77
Krossaiagebied in het westen van Chalkidike7.123
Kroton, Krotonietenstad (kolonie) in Zuid-Italië3.125; 3.129; 3.131; 3.136-138; 5.44-45; 5.47; 6.21; 8.47
Kyaneaieilandengroep bij de noordelijk ingang van de Bosporos4.85; 4.89
Kyaxareskoning van de Meden, zoon van Fraortes1.16; 1.46; 1.73-74; 1.103; 1.106-107
KybebeKlein-Aziatische godin die in Sardes werd vereerd5.102
KyberniskosLykiër, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Sikas7.98
Kydippeburgeres van Himera, dochter van Terillos, vrouw van Anaxileos7.165
Kydoniastad in het noordwesten van Kreta3.44; 3.59
Kydrarastad in Frygia7.3
Kykladeneilandengroep in de Egeïsche Zee die een ‚'kring', kyklos, vormen5.31
Kylixzoon van Agenor (legendarische koning van Tyros)7.91
Kyllyriërsslaven in Syracuse 7.155
Kylonburger van Athene, winnaar op de Olympische Spelen en later couppleger5.71
Kyme, Kymeërsplaats in Aiolis aan de westkust van Klein-Azië1.149; 1.157-160; 4.138; 5.123; 7.194; 8.130
Kyneasburger van Eretria, vader van Filagros6.101
Kynegeirosburger van Athene, zoon van Euforion6.114
Kynesiërs sive Kynetenvolksstam in Zuidwest-Spanje2.33; 4.49
Kyno sive Spakovrouw van Mitradates, slavin van Astyages1.110; 1.122
Kynosargesgymnasion (sportschool) ten oosten van Athene5.63; 6.116
Kynosourastad aan de ooselijke kust van Salamis8.75; 8.77
Kynouriërsvolksstam op de Peloponnesos8.73
Kypros, Kyprioteneiland in de oostelijke Middellandse Zee ten zuiden van Klein-Azië1.105; 1.199; 2.79; 2.182; 3.19; 3.91; 4.162; 4.164; 5.9; 5.31; 5.49; 5.104; 5.108-110; 5.113; 5.115; 6.6; 7.90; 7.98; 8.68; 8.100
Kypselidenafstammelingen van Kypselos (tiran van Korinthe)6.128
Kypselostiran van Korinthe, zoon van Eëtion, vader van Periandros1.14; 1.20; 1.23; 3.48; 5.92; 5.95
Kypselosburger van Athene, vader van Miltiades6.34-36
Kyrauïseiland ten westen van Libya4.195
Kyrene, Kyreneërskolonie aan de noordkust van Libya (Afrika), gesticht vanuit het eiland Thera2.32-33; 2.96; 2.161; 2.181-182; 3.13; 3.91; 4.152; 4.154-156; 4.159-165; 4.163-165; 4.169-171; 4.186; 4.199; 4.203
Kyrniërsbewoners van Kyrnos (= Corsica)7.165
Kyrnoseiland ten westen van Italië, andere benaming voor Corsica1.165-166
Kyrnoslokaal vereerde heros in Zuid-Italië1.167
Kyrnosplaats in het zuiden van Euboia vlak bij Karystos9.105
Kyros Ikoning van Perzië en stichter van het Perzisch koningshuis van de Achaimeniden1.111; 7.11
Kyros II (de Grote)eerste koning van Perzië, zoon van Kambyses I, zet Astyages, koning van de Meden, af; vader van Atossa en Kambyses II1.46; 1.54; 1.71-73; 1.75-77; 1.79-80; 1.84; 1.86-91; 1.95; 1.108; 1.113-116; 1.120-130; 1.141; 1.152-157; 1.160; 1.162; 1.169; 1.177-178; 1.188-191; 1.201-202; 1.204-205; 1.207-214; 2.1; 3.1-3; 3.14; 3.34; 3.36; 3.44; 3.61; 3.63; 3.65; 3.67-69; 3.71; 3.74-75; 3.88-89; 3.120; 3.133; 3.139; 3.152; 3.159-160; 4.165; 7.79; 7.2; 7.8; 7.11; 7.51; 7.69; 7.78
Kytheraeiland ten zuiden van Kaap Malea op de Peloponnesos1.82; 1.105; 1.199; 7.235
Kythnos, Kythniërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen7.90; 8.46; 8.67
Kytissoroslegendarische zoon van Frixos7.197
Kyzikosstad gelegen aan de Propontis4.14; 4.76; 4.138; 6.33
Labdaechtgenote van Eëtion en moeder van Kypselos5.92Œ≤-Œ¥
Labdakosvader van Laios (legendarische koning van Thebe)5.59
Labraïnda (mv.)heilig woud van platanen in Karia5.119
Labynetoskoning van Babylon (miss. Nebukadnezar)1.74
Labynetoslaatste koning van Babylon, zoon van Labynetos (miss. Nebonaïd) 1.77; 1.188
Ladeeiland voor de Klein-Aziatische kust tegenover Milete6.7; 6.11
Ladikedochter van Kritoboulos van Kyrene, echtgenote van farao Amasis2.1811
Lafanesburger van Paios, zoon van Euforion6.127
Laioskoning van Thebe, vader van Oidipous4.149; 5.59-60
Lakedaimon, Lakedaimoniërsandere benaming voor ‚'Sparta' en de ‚'Spartanen'passim; 1.4; 1.51; 1.56Œ≤; 1.59;1.65-70; 1.77; 1.82; 1.152-153; 1.174; 2.80; 2.167; 3.39; 3.44-45; 3.47; 3.55-57; 4.178; 6.52-53; 6.58; 6.60; 6.67; 6.70; 6.72; 6.75; 6.77; 6.86Œ±; 6.92; 6.108; 6.120; 6.123; 7.3; 7.10Œ∏; 7.32; 7.102; 7.104; 7.134-137; 7.148-150; 7.152-153; 7.157; 7.159; 7.161; 7.163; 7.165; 7.168; 7.173; 7.204; 7.208-209; 7.211; 7.213; 7.218; 7.220; 7.222; 7.225-226; 7.228; 7.234-235; 7.238-239; 8.1; 8.3; 8.25; 8.43; 8.48; 8.65; 8.72
Lakmongebergte in West-Griekenland, gelegen aan de Ionische Zee9.93
Lakonia, Lakoniërs, Lakonischandere naam voor Lakedaimon1.69; 1.134; 6.58; 6.129; 7.235; 8.73
Lakrinesman uit Sparta, als gezant gestuurd naar Kyros in Sardes1.152
Lampitodochter van Leutychides (koning van Sparta) en Eurydame6.71
LamponAthener, vader van Olympiodoros9.21
Lamponvooraanstaande burger van Aigina, zoon van Pytheas9.78
LamponSamiër, zoon van Thrasykles9.9
Lamponionstad in de Troas (Klein-Azië)5.26
Lampsakos, LampsakenenGriekse havenstad op de Klein-Aziatische oever van de Hellespont, aan de zuidelijke toegang tot de Propontis4.138; 5.117; 6.37-38
Laodamastiran van Fokaia1.138
Laodamasman uit Aigina, vader van Sostratos4.152
Laodamaslegendarische koning van Thebe, zoon van Eteokles5.61
Laodikemeisje uit de volksstam van de Hyperboreërs4.33; 4.35
Laosstad in Zuid-Italië6.21
Larisabelangrijkste stad in Midden-Thessalia9.1
Larisaistad in Aiolis1.149
LasoniërsLydisch volk (op één lijn gesteld met de Kabaliërs of Kabeleën)3.90; 7.77
Lasoskoorlyricus uit Hermione (Argolis), levert bewijs van Onomakritos' interpolatie in een orakelspreuk van Mousaios7.6
Laureiongebergte in Attika, waar zilvermijnen werden ontgonnen7.144
LeagrosAtheens legeraanvoerder, zoon van Glaukon9.75
Learchosbroer van Arkesilaos (koning van Kyrene)4.16
Lebadeiastad in Boiotia8.134
Lebaiastad in het noorden van Makedonia8.137
Lebedosstad in Ionia1.142
Lektonkaap en meest zuidelijke punt van de Troas (noordwesten van Klein-Azië)9.114
Lelegenvolk in Klein-Azië, oudere benaming voor de Kariërs1.171
Lemnos, Lemniërs, Lemnischeiland in de Egeïsche Zee4.145; 6.136-140; 7.6; 8.11; 8.73; 8.82
Leobotes sive Labotaskoning van Sparta, vierde uit het geslacht van de Agiaden, zoon van Echestratos, vader van Doryssos 1.65; 7.204
Leokedesburger van Argos, zoon van Feidon (tiran van Argos)6.127
Leonkoning van Sparta (14de Agiade), zoon van Eurykratides, vader van Anaxandrides 1.65; 5.39; 7.204
Leonbemanningslid van een schip uit Troizen7.18
Leonidaskoning van Sparta, Heraklide, zoon van Anaxandrides, gehuwd met Gorgo (dochter van Kleomenes)7.204-208; 7.217; 7.219-225; 7.228-229; 7.238-239; 8.15; 8.21; 8.71; 8.114; 9.10; 9.64; 9.78-79
Leontiadesburger van Thebe, zoon van Eurymachos, aanvoerder van 400 Thebanen bij Thermopylai, door Xerxes tot slaaf gemaakt7.205; 7.233
Leontinoistad aan de oostkust van Sicilië7.154
Leoprepesburger van Sparta, vader van Theasidas6.85
Leoprepesvader van de dichter Simonides7.228
Lepreonstad in Elis op de West-Peloponnesos4.148; 9.28; 9.31
Lesbos, Lesbiërseiland in de Egeïsche Zee, tegenover de noordoostelijke kust van Klein-Azië1.23-24; 1.151; 1.160; 1.202; 3.39; 4.60; 4.97; 6.5; 6.8; 6.14; 6.26-28; 6.31; 9.106
LetoGriekse benaming voor de in de stad Bouto door de Egyptenaren vereerde slangengodin 2.59; 2.83; 2.155-156
Leukas, Leukadiërseiland in de Ionische Zee, ten westen van Akarnania8.45; 8.47; 9.28; 9.31; 9.38
Leuke Aktestad in Thrakia7.25
Leukonstad in Libya4.16
Leutychidas (de jongere)koning van Sparta, zoon van Menares, kleinzoon van Agis6.65; 6.67-69; 6.71-73; 6.85-86α; 6.86δ; 9.90-92; 9.98-99
Leutychidas (de oudere)burger Sparta, zoon van Anaxilaos, kleinzoon van Archidamos8.131
Libyanaamgeefster van het land Libya, dochter van Epafos en Memfis4.45
Libya, Libiërs, Libischgebied aan de noordkust van Afrika, ten westen van Egypte1.46; 2.8; 2.12; 2.15-20; 2.22; 2.24-26; 2.28; 2.30; 2.32-33; 2.54-56; 2.65; 2.77; 2.99; 2.119; 2.150; 2.161; 3.12-13; 3.91; 3.96; 3.115; 4.41-45; 4.145; 4.150-151; 4.153; 4.155-159; 4.167-168; 4.175; 4.179; 4.181; 4.186-189; 4.191-193; 4.195-199; 4.203-205; 7.7; 7.70-71; 7.86
LichasSpartaan, een van de ‚'goede (onder)handelaars' 1.67-68
Lidaberg in Karia1.175
Liguriërsvolksstam in het zuiden van Gallië5.9; 7.165
Ligyërsvolk in Klein-Azië7.72
Limeneionhavengebied van Miletos1.18
Lindos, Lindiërsstad op het eiland Rodos1.144; 2.182; 3.47; 7.153
Linosbeschermeling van Afrodite, bezongen in een lied, door de Egyptenaren Maneros genoemd2.79
Lipaxosstad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Lipoxaïszoon van Targitaos4.5-6
Lisaistad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Lisosrivier in Thrakia7.108-109
Lokris, Lokriërsstreek in Midden-Griekenland, uit te splitsen in Noord-Lokris (gebied van de Opountiërs) en Zuid-Lokris (gebied van de Ozolen)7.23; 7.132; 7.203; 7.207; 7.216; 8.32; 8.36; 8.66; 9.31
Lokroi Epizefyrioistad op het zuidelijke punt van Italië (Calabria), kolonie van de Lokriërs in Midden-Griekenland6.23
Lotofagenvolksstam in Libya4.177-178; 4.183
Loxiascultische bijnaam van Apollo in Delfi1.91; 4.163
Lydia, Lydiërs, Lydischgebied in het westen van Asia (Klein-Azië)1.6-7; 1.10-11; 1.13; 1.18; 1.27-29; 1.34-36; 1.45; 1.47-50; 1.53-55; 1.69; 1.71-72; 1.74; 1.79-80; 1.83-85; 1.88; 1.90-91; 1.93-94; 1.103; 1.141; 1.153-157; 1.158; 1.171; 1.207; 2.167; 3.36; 3.90; 3.122; 3.127; 4.45; 6.37; 6.125; 7.27; 7.29-31; 7.73
Lydiasrivier in Makedonia7.127
Lydisrivier in Makedonia7.127
Lydosheros in Klein-Azië, zoon van Atys, koning van Lydia, stamvader van de Lydiërs1.7; 1.171; 7.74
Lygdamisburger van het eiland Naxos1.61; 1.64
Lykaretosburger van Samos, broer van Maiandrios (tiran van Samos), later bestuurder van Lemnos3.143; 5.27
Lykia, Lykiërs, Lykischgebied in het westen van Klein-Azië1.28; 1.147; 1.171; 1.173; 1.176; 1.182; 3.4; 4.35; 4.45; 7.76-77; 7.92; 7.98; 7.92
LykidesAtheens raadslid, door zijn medeburgers gestenigd en gedood9.5
Lykofronjongste zoon van Periandros (tiran van Korinthe)3.50; 3.53
Lykomedeszoon van Aischraios, een Athener8.11
LykopasLakedaimoniër, op dappere wijze gesneuveld op Samos3.55
Lykoslegendarische koning van Lykia, zoon van Pandion1.173; 7.92
Lykosrivier die uitmondt in het Maietismeer4.123
LykosSkyth, zoon van Spargapeithes (Skythische koning)4.76
Lykosrivier in Frygia7.3
Lykourgoszoon van Aristolaïdes en leider van de 'paralioi' (bewoners van het binnenland van Attika)1.59-60
LykourgosSpartaans wetgever 1.65-66
Lykourgosburger van Trapezous (Arkadia), vader van Amiantos6.127
Lynkeuseen van de 50 zonen van Aigyptos, neef en schoonzoon van Danaos2.91
LysagorasMilesiër, vader van Histiaios5.3
Lysagorasburger van Paros, zoon van Teisias6.133
Lysaniasburger van Eretria6.127
Lysiklesburger van Athene, vader van Abronichos8.21
LysimachosAthener, vader van strateeg Aristeides8.79; 8.95; 9.28
Lysistratosverkondiger van voorspellingen, Athener8.96
Machlyërsvolksstam in Libya4.178; 4.180
Madyaskoning van de Skythen, zoon van Protothyas1.103
Madytosstad in Thrakia7.33; 9.120
Magdolosstad in Syrië2.159
Magiërsbevolkingsgroep bij de Meden1.101
MagiërsMedisch-Perzische priesterkaste, sommigen van wie droomuitlegers zijn1.101; 1.107-108; 1.120; 1.128; 1.132; 1.138; 3.61-69; 3.71; 3.73-76; 3.78-80; 3.88; 3.118; 3.126; 3.140; 3.150; 7.19; 7.37; 7.43; 7.113; 7.191
Magnesia, Magnetenstad gelegen aan de rivier de Maiandros (Lydia)1.161; 3.90; 3.122; 3.125
Magnesia, Magnetengebied ten oosten van Thessalia, gelegen aan de Thrakische Zee7.132; 7.176; 7.183; 7.185; 7.188; 7.190; 7.193
Maiandriosburger van Samos, vader van Maiandrios (tiran van Samos na Polykrates)3.123; 3.142
Maiandriosburger van Samos, secretaris en opvolger van Polykrates (tiran)3.123; 3.142-146; 3.148; 5.27
Maiandrosrivier in Karia (Zuidwest-Turkije) die uitmondt in de Egeïsche Zee 1.18; 1.161; 2.10; 2.29; 3.122; 5.118-119; 7.26; 7.30-31
Maiëtenvolksstam, woonachtig ten zuiden van de Sauromaten4.123
Maiëtismeer in Skythia ten noorden van de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee), teg. Meer van Azov1.104; 4.3; 4.20-21; 4.45; 4.57; 4.86; 4.100-101; 4.110; 4.116; 4.120; 4.123; 4.133
Makednen, Makednischandere benaming voor de Doriërs 1.56; 8.43
Makedonia, Makedoniërs, Makedonischgebied ten noorden van Griekenland5.17; 6.44-45; 7.9Œ±-Œ≤; 7.25; 7.73; 7.127-128; 7.131; 7.173; 7.185; 8.34; 8.115; 8.126; 8.129; 8.137-138; 9.4; 9.31; 9.44-45; 9.89
Makenvolksstam in Libya4.175-176
Makistosstad in Elis op de West-Peloponnesos4.148
Makronenvolk in Klein-Azië2.104; 3.94; 7.78
Maktorionstad aan de zuidkust van Sicilië, ten westen van Gela7.153
Malea sive Maleaimeest oostelijke kaap in het zuiden van de Peloponnesos1.82; 1.179; 7.168
Malenekustplaats in Mysia6.29
Malesman uit Aitolia, broer van Titormos6.127
Malis, Maliërsgolf en gebied in Zuid-Thessalia4.33; 7.132; 7.196; 7.198; 7.201; 7.213-216; 8.31; 8.43; 8.66; 9.31
Mandanedochter van Astyages (koning van de Meden), moeder van Kyros II (de Grote)1.107-108; 1.111
Mandrokleësarchitect van de brug over de Bosporos, in dienst van Dareios I4.87-89
Maneroszie Linos
Maneskoning van Lydia, vader van Kotys en Atys1.94; 4.45
Mantineastad in Arkadia4.161-162; 7.202; 9.35; 9.77
Marafiërseen Perzische volksstam1.125; 4.167
Marathondeme (kiesdistrict) aan de noordoostelijke kust van Attika1.62; 6.102-103; 6.107-108; 6.111; 6.113; 6.116-117; 6.120; 6.132-133; 6.136; 7.1; 7.74; 9.27; 9.46
Mardenvolksstam in Klein-Azië1.84; 1.125
Mardonios (Marduniya)hoogste generaal onder koning Xerxes, zoon van Gobryas en zus van Dareios I; geeft koning Xerxes positief advies over de invasie van Griekenland (7.9-10)6.43; 6.45; 6.94; 7.5; 7.9-10; 7.82; 7.108; 7.121; 8.26; 8.67-69; 8.97; 8.99-102; 8.107; 8.113-115; 8.126; 8.129-131; 8.133; 8.135; 8.140; 8.143; 9.1-5; 9.12-18; 9.20; 9.23-24; 9.31-32; 9.37-45; 9.47-49; 9.58; 9.61; 9.63-64; 9.66; 9.70-71; 9.78; 9.82; 9.84; 9.89; 9.100-101
MardontesPerzisch legeraanvoerder, zoon van Bagaios; sneuvelt bij de slag bij Mykalè7.80; 8.130; 9.102
Mareastad in de westelijke Nijldelta van Egypte2.18; 2.30
Marenvolksstam in Klein-Azië3.94; 7.79
Mariandynenvolk in het westen van Klein-Azië (Bithynia)1.28; 3.90; 7.72
Marisrivier in Skythia4.48
Maronzie Alfeos & Maron
Maroneiastad in Thrakia7.109
Marsyasrivier in Karia5.118-119
Marsyasmythologische figuur die bij wijze van straf door Apollo levend werd gevild (tevens naam van een rivier in Frygia)7.26
MasistesPerzisch bevelhebber, zoon van Dareios en Atossa, volle broer van Xerxes7.82; 9.107-108; 7.121; 9.110-113
MasistiosPerzisch onderbevelhebber en onder Mardonios aanvoerder van de ruiterij, zoon van Siromitras; door de Grieken ‚'Makistios' genoemd7.79; 9.20; 9.22; 9.24-25; 9.31
MaskamesPerzisch gouverneur (satraap) van Doriskos, zoon van Megadostes7.105-106
Maspiërseen Perzische volksstam1.125
MassagesPers, zoon van Oarizos, aanvoerder van de Libiërs in het leger van Xerxes7.71
Massagetenvolksstam in Klein-Azië, woonachtig aan de Kaspische Zee1.201; 1.204-205; 1.207-209; 1.211-212; 1.214-216; 4.11; 4.172
Massaliastad in het zuiden van Gallië (huidig Marseille)5.9
MastyësPaioniër, broer van Pigres5.12
Matiënenvolk in Centraal-Klein-Azië 1.72; 1.189; 1.202; 3.94
Mattenburger van Tyros, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Siromos7.98
Maxyërsvolksstam in Libya4.191
Mazareseen Meed, legeraanvoerder onder Kyros II1.156-157; 1.160-161
Medeialegendarische dochter van koning Aiëtes van Kolchis 1.2-3; 7.62
Medentweede keuze contingent soldaten uit het Perzische leger7.8; 7.62; 7.64; 7.66; 7.80; 7.86; 7.96; 7.136; 7.210-211; 8.113-114; 9.31; 9.40; 9.13
Medië, Meden, Medischland in Mesopotamië dat onder koning Astyages door de eerste koning van Perzië, Kyros, is onderworpen; ‚'Meden' is vaak synoniem voor ‚'Perzen' (soms in peioratieve zin)1.16; 1.55-56; 1.72-74; 1.80; 1.91; 1.95-98; 1.101-104; 1.106-107; 1.110; 1.114; 1.120; 1.123-124; 1.126-130; 1.134-135; 1.156; 1.162; 1.185; 3.64-65; 3.73; 3.84; 3.92; 4.1; 4.37; 4.40; 6.84; 7.8; 7.20; 7.40; 7.62; 7.67; 7.64; 7.80; 7.86; 7.136; 7.184; 8.143; 9.7Œ±
Megabatesvlootcommandant tijdens de Ionische opstand, vader van Megabazos 5.32-33; 5.35; 7.97
MegabazosPerzisch legeraanvoerder in dienst van koning Dareios I4.143-144; 5.1-2; 5.10; 5.12; 5.14-17; 5.23-24; 5.26; 5.98; 7.108
MegabazosPers, vader van Oibares6.33
Megabazosvader van Boubares7.22
MegabazosPers, vader van Ferendates7.67
Megabazosvlootcommandant onder koning Dareios I en koning Xerxes, zoon van Megabates7.97
Megabyxosonderbevelhebber van het Perzische leger (onder aanvoering van Mardonios), zoon van Zopyros de oudere3.160; 7.82; 7.121
MegabyxosPerzisch edelman, helpt Dareios I op de troon, vader van Zopyros de oudere3.70; 3.81-82; 3.153; 4.43
MegadostesPers, vader van Maskames7.105
Megakleszoon van Alkmeon en leider van de ‘paralioi' (bewoners van de kuststreek van Attika), vader van Kleisthenes en Hippokrates1.59-61; 6.125; 6.127; 6.130-131
MegaklesAtheens burger, vader van Alkmeon6.125
Megakreonburger van Abdera7.12
Megapanoslegeraanvoerder van de Hyrkaniërs in het leger van Xerxes, later gouverneur van Babylon7.62
Megara (Hyblaia), Megarenzenstad aan de oostkust van Sicilië7.156
Megara, Megarenzenstad in het westen van Attika, vlak ten noorden van de Isthmos1.59; 8.1; 8.45; 8.60; 8.74; 9.7; 9.14; 9.21; 9.28; 9.31; 9.69; 9.85
MegasidrosPers, vader van Dotos7.72
Megistiësziener uit Akarnania (West-Griekenland), voorspelt de Grieken bij Thermopylai hun ondergang 7.219; 7.221; 7.228
Meionen, Meionischoude benaming voor het volk van de Lydiërs1.7; 7.74; 7.77
Mekisteusburger van Argos, broer van Adrastos5.67
Mekybernastad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Melampousziener en geneesheer uit Pylos (Messenia), stichter van de cultus van Dionysos en de phallophoria2.48; 7.221; 9.34
Melanchlainenbuurvolk van de Skythen4.20; 4.100-102; 4.107; 4.119; 4.125
Melanipposcultisch held in Thebe (Boiotia), zoon van Astakos5.67
Melanipposburger van Mytilene5.95
Melanthoslegendarische koning van Athene, nakomeling van Neleus uit Pylos, vader van Kodros1.147; 5.65
Melasrivier in het zuiden van Thrakia en gelijknamige golf aan de kust daarvan6.41; 7.58
Melasrivier in het zuiden van Thessalia7.198-199
Meleskoning van Sardes1.84
Meliboiastad aan de kust van Magnesia7.188
Melissavrouw van Periandros (tiran van Korinthe)3.5
Melos, Meliërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen 8.46; 8.48; 8.66
MembliaresFoeniciër, zoon van Poikiles, verwant van Kadmos4.147-148
Memfisstad in Egypte2.2-3; 2.8; 2.10; 2.12-14; 2.97; 2.99; 2.112; 2.114-115; 2.119; 2.150; 2.154; 2.158; 2.175-176; 3.6; 3.13-15; 3.25; 3.27; 3.37; 3.91
Memnonlegendarische koning van Ethiopië, stichter van Sousa2.106; 5.53-54; 7.151
MenaresSpartaan, zoon van Hegesilaos, vader van Leutychides6.65; 6.71; 8.131
Mendestad op Pallene, westelijk schiereiland van Chalkidike7.123
Mendes, Mendesischstad c.q. district in het noorden van Egypte, tevens naam van de plaatselijke god2.17; 2.42; 2.166
Menelaoslegendarische koning van Sparta, broer van Agamemnon en echtgenoot van Helena2.113; 2.116; 2.118-119; 5.94; 7.169; 7.171
Menelaoshavenplaats in Libya4.169
Menioszoon van Diaktorides6.71
MerbalosFoeniciër uit Arados, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Agbalos7.98
MermnadenLydisch koningshuis (Gyges, Adys, Sadyattes, Alyattes, Kroisos) 1.7; 1.14
Meroëstad in Ethiopië2.29
Mesambriastad in het noordoosten van Thrakia, gelegen aan de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee)4.93; 6.33
Mesambriastad in het zuiden van Thrakia7.108
Messapiërsvolksstam in (de hak van) Zuid-Italië7.17
Messenestad in het noordoosten van Sicilië, andere (latere) naam voor Zangkle7.164
Messenia, Messeniërsgebied in het zuidwesten van de Peloponnesos3.47; 5.49; 6.52; 9.35; 9.64
Metapontion, MetapontijnenGriekse kolonie in Zuid-Italië4.15
Methymna, Methymneërsstad op Lesbos1.23; 1.151
Metiochoszoon van Miltiades (de jongere), uit een ander huwelijk dan dat met Hegesipyle6.41
Metrodorostiran van Prokonnesos4.138
Midaskoning van Frygia, vader van Gordias1.14; 1.35; 1.45; 8.138
Mikythosburger van Region, zoon van Choiros7.17
Milete, Milesiërsplaats op de westkust van Klein-Azië1.14-15; 1.17-18; 1.20-22; 1.25; 1.46; 1.74-75; 1.92; 1.141-143; 1.146; 1.157; 1.169-170; 2.159; 2.178; 3.39; 4.137-138; 4.141-142; 5.11; 5.23-24; 5.28-30; 5.32-33; 5.35; 5.37-38; 5.49-50; 5.92; 5.98-99; 5.106; 5.124-126; 6.1; 6.5-10; 6.13; 6.18-22; 6.25-26; 6.28-29; 6.31; 6.46; 6.77; 6.86Œ±-Œ¥; 7.8Œ≤; 7.10Œ≥; 9.99; 9.104
Milonworstelaar uit Kroton3.137
Miltiades (de Jongere)zoon van Kimon en neef van Miltiades de Oudere, leider van de Chersonieten in Thrakia, overwinnaar van de slag bij Marathon4.137-138; 6.34; 6.39-41; 6.103-104; 6.109-110; 6.132-137; 6.140; 7.107
Miltiades (de Oudere)zoon van Kypselos, geboren ca, 590 vC.; omstreeks 560 koloniseerde hij onder Peisistratos de Thrakische Chersonnesos en was daar tiran6.34-37; 6.103
Milyas, Milyërsgebied in Klein-Azië, het latere Lykia1.173; 3.90; 7.77
Min sive Meneseerste farao van Egypte uit de eerste dynastie (ca. 3150 vC)2.4; 2.99
Minoslegendarische koning van Kreta, zoon van Europa1.171; 1.173; 3.122; 7.169-171
Minyërsnakomelingen van de Argonauten op Lemnos, Peloponnesos, Kreta en in Kyrene1.146; 4.145-146; 4.148; 4.150
MitraPerzische naam voor de godin Afrodite Ourania1.131
Mitradates(koe)herder, slaaf van Astyages 1.110; 1.121
Mitrobatesgouverneur (satraap) in Daskyleion3.120; 3.126-127
MnesifilosAthener, raadsman van Themistokles8.57-58
Mofibergtop in Midden-Egypte2.28
Moirende Schikgodinnen ('Moirai') Klotho, Lachesis en Atropos die het lot van een mens bepalen1.91
Moirisfarao van Egypte2.13; 2.101
Moiris, meer vanmeer in Egypte2.4; 2.13; 2.69; 2.148-149; 3.91
Moloeisrivier in Boiotia, miss. een zijtak van de Asopos of en Oëroe9.57
Molossenvolk in Epeiros1.146; 6.127
Molpagorasburger van Milete, vader van Aristagoras5.3
Momemfisstad in Egypte2.163; 2.169
Moschenvolksstam in Voor-Azië3.94; 7.78
Mossynoikenvolksstam in Klein-Azië3.94; 7.78
Mounychiaaan zee gelegen heuvel ten zuidwesten van Athene, onderdeel van de haven Faleron8.76
MourychidesGriek uit de Hellespont, gezant van Mardonios9.4
Mousaioslegendarische zanger op wiens naam een verzameling orakelspreuken staat7.6; 8.96; 9.43
Myekforisdistrict in Egypte2.166
Mygdoniagebied in het zuiden van Makedonia, achterland van de stad Therme7.123-124; 7.127
Mykalevoorgebergte (kaap) in Ionia, bij Milete gelegen tegenover het eiland Samos1.148; 6.16; 7.80; 9.90; 9.96-101; 9.104; 9.107; 9.114
Mykenvolk noordoostelijk van Klein-Azië3.93; 7.68
Mykenai, Mykenersstad in Argolis op de noordoostelijke Peloponnesos7.202; 9.27-28; 9.31
Mykerinosfarao van Egypte, zoon en opvolger van Chefren2.129-133; 2.136
Mykonoseiland in de Egeïsche Zee6.118
Mylasa, Mylasiërstad in Karia1.171; 5.37; 5.121
MylittaAssyrische naam voor de godin Afrodite 1.131; 1.199
Myndosstad in Karia5.33
Myous, Myesiërsstad in Karia1.142; 5.36; 6.8
Myriandische Golfgolf tussen Zuid-Turkije en Syrië (ook wel de Golf van Issos)4.38
Myrina, Myrineërsstad op het eiland Lemnos1.149; 6.140
Myrkinosstad in Thrakia (in de buurt van het latere Amfipolis)5.11; 5.23-24; 5.124; 5.126
Myrmexzeeklip precies tussen Magnesia en het eilandje Skiathos gelegen7.183
Myronburger van Sikyon, zoon van Andreas6.126
Myrsiloszie Kandaules
Myrsoskoning van Lydia, vader van Kandaules1.7
Myrsoseen Lydiër, zoon van Gyges3.122; 5.121
Myseen Kariër, door Mardonios op pad gestuurd om diverse orakels te raadplegen8.133-135
Mysia, Mysiërsgebied ten oosten van de Troas (noordwesten van Klein-Azië), grenzend aan de zuidelijke kust van de Bosporos1.28; 1.36-37; 1.160; 1.171; 3.90; 5.122; 6.28; 7.20; 7.42; 7.74-75
Mysoskoning van Mysia, stamvader van de Mysiërs1.171
Mytilene, Mytilenershoofdplaats van het eiland Lesbos1.27; 1.160; 2.178; 3.13-14; 4.97; 5.11; 5.95; 6.5-6;
Naparisrivier in Skythia4.48
Nasamonenvolksstam in Libya2.32; 4.172-173; 4.175; 4.182; 4.190
Nathodistrict in de Egyptische Nijldelta2.165
Naukratisstad in Egypte (noordelijke Nijldelta), door farao Amasis toegewezen aan Griekse immigranten2.97; 2.135; 2.178-179
Naupliakustplaats in Argolis6.76
Naustrofosburger van Megara, vader van Eupalinos3.6
Naxosstad aan de oostkust van Sicilië7.154
Naxos, Naxiërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen1.61; 1.64; 5.28; 5.30-31; 5.33-34; 5.36-37; 6.95-96; 8.46
Neapolisstad in Midden-Egypte2.91
Neapolisstad op het zuidelijke punt van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123
Neileus sive Neleuszoon van Kodros, sticht samen met Filistos Milete; zijn afstammelingen heten Neleïden 5.65; 9.97
Nekos Ifarao van Egypte, vader van Psammetichos I, grootvader van Nekos II2.152
Nekos IIfarao van Egypte, zoon van Psammetichos I, kleinzoon van Nekos I2.158-159; 4.42
Neoklesburger van Athene, vader van Themistokles7.173; 7.143
Neonstad in Fokis, aan de voet van de berg Parnassos8.32-33
Nereïdedochter van de zeegod Nereus7.191
Nesaia (of: Nisaia)streek in het Midden-Oosten, bekend om haar grote paarden3.106; 7.40; 9.20
Nestosrivier in het zuiden van Thrakia7.109; 7.126
Neuris, NeurenSkythische volksstam4.17; 4.100; 4.102; 4.105; 4.119; 4.125
Nijlrivier in Egypte met de meeste krokodillen op aarde2.10-11; 2.13; 2.15-20; 2.22; 2.24-26; 2.28-29; 2.31-34; 2.72; 2.90; 2.93; 2.97; 2.99; 2.113; 2.124; 2.127; 2.138; 2.149-150; 2.154; 2.158; 2.179; 4.39; 4.42; 4.45; 4.50; 4.53
Nikandrepriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona2.55
Nikandroskoning van Sparta, zoon van Charilaos8.131
Nike(personificatie van) Overwinning8.77
Nikodromosburger van Aigina, zoon van Knoithos6.88; 6.90-91
NikolaosSpartaan, vader van Boulis7.134
NikolasSpartaan, zoon van Boulis7.137
Niniveh sive NinosAssyrische stad, ook Ninos geheten, aan de oostelijke oever van de Tigris gelegen1.102-103; 1.106; 1.185; 1.193; 2.150; 3.155
Ninoskoning van Lydia, zoon van Belos1.7
Nipseërsvolksstam in het noorden van Thrakia4.39
Nisaiahaven van Megara1.59
Nisyra, Nisyriërseiland in de Egeïsche Zee voor de kust van Karia (Halikarnassos)7.99
Nitetisdochter van farao Apriës3.1; 3.3
Nitokriskoningin van Babylon1.185-187
Nitokrisfarao van Egypte, de enige vrouw volgens een opgave van de priesters van Memfis2.100
Noësrivier in Thrakia4.49
Nonakrisstad in Arkadia6.74
Nothonburger van Eretria, vader van Aischines6.1
Notionstad in Aiolis1.149
Noudionstad in Elis op de West-Peloponnesos4.148
Nymfodorosman uit Abdera, zoon van Pytheas1.137
Nysastad in Ethiopië2.146; 3.97
OarizosPers, vader van Massages7.71
Oarosrivier die uitmondt in het Maietismeer4.123-124
Oasisstad (abusievelijk) in de woestijn ten westen van Egypte3.26
Oaxosplaats op het eiland Kreta4.154
Odomantenvolksstam in het zuiden van Thrakia5.16; 7.112
Odrysenvolksstam ten noorden van Thrakia4.92
Oëroerivier in Boiotia, die op de Kithairon ontspringt, in westelijke richting afbuigt en in de Korinthische Golf uitmondt 9.51
Ofryneionstad in de Troas7.43
Oibarespaardenverzorger van Dareios I3.85; 3.87-88
Oibaressatraap van Daskyleion (Mysia) in dienst van Dareios I, zoon van Megabazos6.33
Oidipouslegendarische koning van Thebe, zoon van Laios4.149; 5.60
Oinoneoude benaming voor het eiland Aigina8.46
Oinotriaandere benaming voor Italië1.167
Oinoussaieilandengroep tussen Chios en Fokaia op het Klein-Aziatische vasteland1.165
Oiobazos (1)onderdaan van Dareios I4.83
Oiobazos (2)onderdaan van Dareios I7.68
Oiobazos (3)onderdaan van Dareios I9.115; 9.118-119
Oiolykoszoon van Theras, vader van Aigeus4.149
Oitaberg in het zuiden van Thesalia, oostelijk van Thermopylai7.176
Oitaiagebied rond de berg Oita, ten westen van Malis7.217
Okeanosalgemene benaming voor de Atlantische Oceaan, voorgesteld als een rivier die om de aarde stroomt2.21; 2.23; 4.8; 4.36
OktamasadesSkyth, kleinzoon van Teres, broer van Skyles4.8
OkytosKorinthiër, vader van Adeimantos8.5; 8.59
Olbia, Olbiopolietenstad in Skythia, volk van boeren4.18
Olendichter uit Lykia4.35
Olenosstad in het westen van Achaia1.145
Olofyxosstad bij Kaap Athos7.22
Oloroskoning van de Thrakiërs, vader van Hegesipyle6.39; 6.41
Olympia, Olympischstad in Elis op de Peloponnsos2.160; 6.36; 6.70; 6.103; 6.122; 6.125-127; 7.170; 7.206; 8.26; 8.72; 8.134; 9.81
Olympiënenandere benaming voor de Mysiërs7.74
OlympiodorosAtheens legeraanvoerder, zoon van Lampon9.21
Olymposberg in Mysia, in het westen van Klein-Azië1.36; 1.43; 7.74
Olymposberg in Zuid-Thessalia, hoogste in Griekenland 1.56; 1.65; 7.128-129; 7.172-173
Olynthos, Olynthiërsstad in Bottiaïs in Chalkidike, gelegen aan de Golf van Torone7.122; 8.127
Oneataivolksstam in Sikyon5.68
Onesiloskoning van Salamis op Kypros, zoon van Chersis5.104-105; 5.108; 5.110-115
Onetesinwoner van Karystos, zoon van Fanagoras 7.214
Onochonosrivier in Thessalia7.129; 7.196
OnomakritosAtheens ziener die in het kielzog van de zonen van Peisitratos aan het hof in Sousa koning Xerxes positief adviseert m.b.t. zijn plannen voor een invasie van Griekenland7.6
Onomastosburger van Elis, zoon van Agaios6.127
Onoufisdistrict in Egypte2.166
Opisstad in Assyrië1.189
Opismeisje uit de volksstam van de Hyperboreërs4.35
OpoiaSkythische, vrouw van Ariapeithes, later van Skyles4.78
Opousstad in het noorden van Lokris (Midden-Griekenland)7.23; 7.203; 8.1
Orbelosberg in Thrakia5.16
Orchomenosstad in Boiotia1.146; 8.34; 9.16
Orchomenosstad in Arkadia7.202; 9.28; 9.31
Ordessosrivier in Skythia4.48
Oreithyiabergnimf, dochter van Erechtheus, mythisch koning van Athene7.189
Oresteszoon van Agamemnon (legendarische koning van Mykenai)1.67-68
Orgeusburger van Thasos, vader van Antipatros7.118
OrikosSkyth (Ὄρικος), zoon van Opoia4.78
Orikoshaven aan de Ionische Zee (Ὤρικος), in de buurt van Apollonia in West-Griekenland (Illyria)9.93
Orneaistad in de nabijheid van Argos in het noordoosten van de Peloponnesos8.73
Oroitessatraap van Sardes ten tijde van Kambyses3.120-129; 3.140
OromedonKilikiër, vader van Syennesis7.98
Oroposstad aan de noordkust van Attika (tegenover Eretria op Euboia)6.101
OrotaltSyrische (en Arabische) benaming voor de god Dionysos3.8
OrsifantosSpartaan, vader van Alfeos & Maron, die vochten bij Thermopylai7.227
Orthokorybantiërsvolk in Klein-Azië (Media)3.92
Osirisbelangrijkste god in Egypte (bij de Grieken: Dionysos), god van de onderwereld, echtgenoot van Isis en vader van Horos2.42; 2.144
Ossaberg in Zuid-Thessalia1.56; 7.128-129; 7.173
Otaneszoon van Farnaspes, vader van Faidyme, een van de zeven tegen de Magiërs3.68-72; 3.76; 3.80-81; 3.83-84; 3.88; 3.141; 3.144; 3.147; 3.149; 6.43
Otaneszoon van Sisamnes (koninklijk rechter)5.25-28; 5.116; 5.123
OtanesPerzisch burger, vader van Patiramfes7.4
Otanesvader van Amestris (echtgenote van Xerxes)7.61
Otanesvader van Anafes (aanvoerder van de Kissiërs)7.62
Otanesvader van Smerdomenes (legeraanvoerder van de Perzen onder Xerxes)7.82
Otaspeslegeraanvoerder van de Assyriërs, zoon van Artachaiës7.63
Othryadesstrijder uit Lakedaimon1.82
Othrysberg in Thessalia7.129
Outiërsvolk noordoostelijk van Klein-Azië3.93; 7.68
Ozolenbevolkingsgroep in Lokris (Midden-Griekenland) 8.32
Padaiërsvolksstam in India3.99
Paflagonia, Paflagonengebied in het noorden van Turkije gelegen aan de Zwarte Zee1.6; 1.28; 1.72; 3.90; 7.72-73
Pagasaiplaats ten noorden van de baai van Magnesia 7.193
Paianieuseen deme (kiesdistrict) in Attika, gelegen ten oosten van de Hymettos1.6
Paionia, Paioniërsgebied ten noorden van Makedonia4.33; 4.49; 5.1-2; 5.12-17; 5.23; 5.62; 5.98; 7.113; 7.124; 7.185; 8.115; 9.32
Paioplenvolksstam in het zuiden van Thrakia5.15; 7.113
Paiosstad in het noordwesten van Arkadia6.127
Paisosstad in Mysia (westkust van Klein-Azië)5.117
Paitenvolksstam in het zuiden van Thrakia7.11
Paktolosrivier in Lydia die vanuit de berg Tmolos in de Hermos uitmondt en goudkorrels met zich meevoert5.101
PaktyasLydiër, door Kyros aangesteld om het op Kroisos veroverde goud te beheren1.153-161
Paktyëstad op de Chersonesos in Thrakia6.36
Paktyën, Paktyïschvolksstam in het noorden van India (huidig Afghanistan)3.93; 3.102; 4.44; 7.67-68; 7.85
Paleplaats op Kefallenia9.28; 9.31
Palestina, Palestijnengebied langs de kust van de Middellandse Zee ten zuiden van Foenicië1.105; 2.104; 2.106; 4.39; 7.89
Pallas Athena sive Athenegodin van de wijsheid, beschermvrouwe van de stad Athene, dochter van Zeus1.60; 1.175; 2.182; 3.47; 3.59; 4.180; 4.188-189; 7.141; 8.55
Pallenemeest westelijke schiereiland van Chalkidike7.123; 8.126; 8.129; 9.28
Pallenedeme (kiesdistrict) in Attika8.84; 8.93
Pamfylia, Pamfyliërsstreek in het zuiden van Klein-Azië1.28; 3.90; 7.91; 8.68
Pamfyloivolksstam in Sikyon5.68
Pamisosrivier in Thessalia7.129
Pammoninformant van de Perzen, afkomstig van Skyros7.183
Pangod van de bossen, ook door de Egyptenaren vereerd2.46; 2.145-146; 6.105-106
Panaitioslegeraanvoerder van Tenos, zoon van Sosimenes8.82
PandionAtheense heros1.173; 7.92
Pangaionberg in het zuiden van Thrakia5.16; 7.112-113; 7.115
Panionionheiligdom bij Kaap Mykale (Priëne), verzamelplaats van de Ionische twaalstedenbond 1.141-143; 1.148; 1.170; 6.7
Panionioshandelaar in castraten uit Chios8.105-16
Panitesman uit Messenia6.52
Panopeës, Panopeërsstad in Fokis8.34-35
Panormoshaven bij Milete1.157
Pantagnotoszoon van Aiakes, broer van Polykrates, korte tijd samen met hem tiran van Samos3.39
PantaleonLydiër, zoon van Alyattes, halfbroer van Kroisos1.92
Pantaresburger van Gela, vader van Hippokrates en Kleandros7.154
Panthialeërseen Perzische volksstam1.125
Pantikapesrivier in het oosten van Skythia4.18-19; 4.47; 4.54
Pantimathenvolk in (het oosten van) Klein-Azië3.92
Pantitesboodschapper van de Spartanen7.232
Papremisstad in Egypte aan de kust in de noordoostelijke Nijldelta (het latere Pelousion)2.59; 2.63; 2.71; 2.165; 3.12
Paralatenvolksstam in Skythia4.6
Parapotamioistad in Fokis8.33-34
Paretakenenbevolkingsgroep bij de Meden1.101
Parikaniërsvolk in Klein-Azië3.92; 3.94; 7.68; 7.86
Parionstad aan de westkust van Klein-Azië (Mysia)4.138; 5.117
Parmysdochter van Smerdis (zoon van Kyros II), echtgenote van Dareios, moeder van Ariomardos3.88; 7.78
Parnassosberg in Fokis8.27; 8.32; 8.35-37; 9.31
Paroreatenkleine volksstam in West-Arkadia ('bewoners langs de bergen')4.148; 8.73
Paros, Pariërs, Parischeiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen3.57; 5.28; 5.31; 6.133-136; 8.67; 8.112
Parthenvolksstam ten noordoosten van Klein-Azië3.93; 3.117; 7.66
Parthenionberg op de Peloponnesos (bij Tegea)6.105
Partheniosrivier in Kappadokia2.104
Parthenosin de noordelijke kolonies van de Grieken bijnaam van de godin Artemis4.103
Pasargadenvooraanstaand Perzisch geslacht1.125; 4.167
Pasiklesvader van Filistos (die samen met Neileus Milete heeft gesticht)9.97
PataïekenFoenicisch dwergvolk3.37
Pataikosburger van Gela, vader van Ainesidemos7.154
Patarastad in Lykia1.182
PatarbemisEgyptenaar van hoog aanzien2.162
Patiramfeswagenmenner van Perzisch koning Xerxes, zoon van Otanes7.4
PatizeithesMagiër aan het hof van Kambyses II, broer van Smerdis, tevens Magiër3.61; 3.63
Patoumosstad in Arabië2.158
Patreësstad in het westen van Achaia1.145
PausaniasSpartaans generaal, zoon van Kleombrotos; later beticht van heulen met de Perzen4.81; 5.32; 8.3; 9.10-13; 9.21; 9.45-47; 9.50; 9.53-57; 9.59-62; 9.64; 9.69; 9.72; 9.76; 9.78; 9.80-82; 9.87-88; 9.101
Pausikenvolk in (het oosten van) Klein-Azië3.92
PausirisEgyptenaar, zoon van Amyrtaios3.15
Pedasa sive Pedasosstad in Karia, gelegen ten oosten van Halikarnassos1.175-176; 5.121; 6.20; 8.104-105
Pedieësstad in Fokis8.33
Peiraieushaven ten zuidwesten van Athene8.85
Peirosrivier in het westen van Achaia1.145
Peisistratidende zonen van Peisistratos (tiran van Athene), t.w. Hippokrates, Hippias en Thessalos5.62-63; 5.65; 5.70; 5.90-91; 5.93; 6.39; 6.94; 6.123; 7.6; 8.52
Peisistratostiran van Athene (meerdere keren), zoon van Hippokrates1.55; 1.59-64; 6.102-103; 6.121; 7.6
Peithagorastiran van Selinous5.46
Pelasgia, Pelasgen, Pelasgischbenaming voor het woongebied van een van de oudste volksstammen op het vasteland in het noordwesten van Griekenland 1.56-58; 1.146; 2.51-52; 2.56; 2.171; 4.145; 6.136-140; 7.42; 7.94-95; 8.44
Peleuslegendarische zoon van Aiakos (koning van Aigina); rooft de Nereïde Thetis om haar tot zijn echtgenote te maken7.191
Pelionberg in Magnesia (Thessalia)4.179; 7.129; 7.188; 8.8; 8.12
Pellastad in het zuiden van Makedonia7.123
Pellenestad in het oosten van Achaia1.145
Pelopidenafstammelingen van Pelops7.159
Peloponnesos, Peloponnesiërsschiereiland in het zuiden van Griekenland, woonplaats van de Lakedaimoniërspassim
Pelopslegendarische stamvader van de bewoners van Peloponnesos, afkomstig uit Frygië7.8Œ≥; 7.11
Pelousion, Pelousischstad (grensplaats) in Egypte, meest oostelijk gelegen aan de kust van de Middellandse Zee2.15; 2.17; 2.30; 2.107; 2.141; 2.154
Peneiosrivier die in het noorden van Thessalia uitmondt in de Golf van Therme7.20; 7.128-130; 7.173; 7.182
Penelopemoeder van de god Pan2.145-146
Penthyloszoon van Demonoös, uit Pafos (Kypros), kapitein van twaalf schepen in de vloot van Xerxes7.195
Perdikkaseerste koning van Makedonia (uit het huis van Argos), zoon van Temenos uit Argos5.22; 8.137; 8.139
Perfereësfunctionarissen op het eiland Delos4.33
Pergamosburcht in het zuiden van Thrakia7.112
Periallapriesteres (Pythia) van het orakel van Delfi6.66
Periandrostiran van Korinthe, zoon van Kypselos1.20; 1.23-24; 3.48-53; 5.92
PeriklesAtheens staatsman (strateeg), actief 443-429 vC6.131
Perileoslegeraanvoerder van de Sikyoniërs bij Mykale9.103
Perinthos, Perinthiërsstad aan de noordkust van de Dardanellen (Propontis)5.1-2; 6.33; 7.25
PerkalosSpartaanse, dochter van Chilon6.65
Perkotestad in de Troas (westkust van Klein-Azië)5.117
Perraibenvolksstam in Makedonia7.128; 7.131-132; 7.173; 7.185
Perseszoon van Perseus en Andromeda, in de Griekse mythologie voorvader van de Perzen7.61; 7.150; 7.220
Perseuszoon van Zeus en Danaë2.15; 2.91; 6.53-54; 7.61; 7.150
Perzië, Perzen, Perzischland en volk (Persai), na de onderwerping van de Meden een Klein-Aziatische grootmacht met als hoofdstad Sousapassim
Piëria, Piërengebied in het zuiden van Makedonia, direct ten noorden van Thessalia4.195; 7.112; 7.131; 7.177; 7.185
PigresPaioniër, broer van Mastyës5.12
PigresKariër, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes7.98
Pilorosstad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Pindaroskoorlyrisch dichter, uit Kynoskefalai (522/518-440 vC)3.38
Pindosstad in Doris, Midden-Griekenland1.56; 8.43
Pindosberg in Thessalia7.129
Pisagebied in Elis in het noordwesten van de Peloponnesos2.7
Pistyrosstad in het zuiden van Thrakia7.109
Pitanestad in Aiolis1.149
Pitanegehucht (deme) in Lakonia 3.55; 9.53
Pittakoswijze uit Mytilene, eerste helft 6de eeuw vóór Christus1.27
PixodarosKariër uit Kindya, zoon van Mausolos5.118
Plakiaplaats aan de Propontis en oude nederzetting, gesticht door Atheners1.57
Plataiai, Plataiërsstad in Boiotia, waar het Perzisch landleger in 479 definitief werd verslagen en teruggedreven; in 431 door de Thebanen ingenomen6.108; 6.111; 6.113; 7.132; 7.231; 7.233; 8.1; 8.44; 8.50; 8.66; 8.126; 9.7; 9.15-16; 9.25; 9.28; 9.30-31; 9.35-36; 9.38-39; 9.41; 9.51-52; 9.60; 9.65; 9.71-72; 9.78; 9.81; 9.83; 9.85-86; 9.89-90; 9.100-101
Plateaeiland bij Libya4.151-153; 4.156; 4.169
Pleistarchoskoning van Sparta, zoon van Leonidas9.1
Plinthinetesbaai aan de westkust van Egypte, ten westen van het Mareotismeer (en het latere Alexandria) 2.6
Plynoshavenplaats in Libya4.168
Pogonnatuurlijke haven van Troizen8.42
PoikilesFoeniciër, vader van Membliares, verwant van Kadmos4.147
Poliadesvader van Amomfaretos9.53
Polichnestad op het eiland Chios6.26
Polichnietenburgers van de stad Polichne op Kreta7.17
Polyasverspieder uit Antikyra, bij Artemision gelegerd8.21
Polyboskoning van Sikyon5.67
PolydamnaEgyptische, vrouw van farao Thon2.116
Polydekteskoning van Sparta, zoon van Prytanis8.131
Polydoroszoon van Kadmos uit Foenicië (legendarische koning van Thebe) en Harmonia5.59
Polydoroskoning van Sparta, zoon van Alkamenes, vader van Eurykrates7.204
Polykratestiran van Samos (538-522 vC), zoon van Aiakes2.182; 3.39-46; 3.54; 3.56-57; 3.120-126; 3.128; 3.131-132; 3.139-140; 3.142
Polykritosburger van Aigina, vader van Krios6.50; 6.73
Polykritosvlootcommandant van Aigina, zoon van Krios8.92-93
Polymnestosinwoner van Thera, afstammeling van Eufemos, vader van Battos4.150; 4.155
Polyneikeszoon van Oidipous en Iokasta, vader van Thersandros4.147; 6.52; 9.27
Pontos (Euxeinos)de naam die de Grieken gaven aan de Zwarte Zee en het gebied eromheen1.6; 1.72; 1.76; 1.110; 2.33-34; 3.93; 4.8; 4.10; 4.24; 4.38; 4.46; 4.81; 4.85-87; 4.90; 4.95; 4.99; 6.33; 7.36; 7.147
Porata sive Pyretosrivier in Skythia4.48
Poseidonzeegod, bijgenaamd de 'redder', ook door de Skythen vereerd2.50; 4.59; 4.180; 4.188; 7.129; 7.192; 8.55; 8.122; 8.129; 9.81
Poseidon Helikoniosgod van de zee, vereerd in het Panionion op Kaap Mykale (Ionia)1.148
Poseidoniastad in het zuiden van Italië, gelegen aan de Tyrreense Zee (huidig Paestum) 1.167
PoseidoniosSpartaan die tijdens de slag bij Plataiai sneuvelt en als dapperste wordt onderscheiden9.71; 9.85
Poseionstad in Thrakia7.115
Posideïonstad in Kilikia3.91
Posideïonstad in Chalkidike7.115
Poteidaia, Poteidaïetenstad op Pallene, westelijk schiereiland van Chalkidike7.123; 8.126-129; 9.28; 9.31
Praisiërsburgers van de stad Praisos op Kreta7.170-171
Prasiasmeer in Thrakia5.15-17
PrexaspesPers, gezant en vertrouweling van Kambyses3.30; 3.34-35; 3.62-63; 3.65; 3.67; 3.74-76; 3.78
Prexaspesvlootcommandant onder Xerxes, zoon van Aspathines7.97
Prexilaosburger van Halikarnassos, vader van Xeinagoras9.107
Prexinoscommandant van een schip uit Troizen 7.18
Priamoslegendarische koning van Troje, vader van o.a. Alexandros (Paris) en Hektor1.3-4; 2.120; 7.43
Priëne, Priënersstad aan de Ionische kust, ten zuiden van Kaap Mykale (Lydia)1.15; 1.27; 1.142; 1.161; 6.8
Prinetadesburger van Sparta, vader van Demarmenos5.41
Prokleëstiran van Epidauros, vader van Melissa (vrouw van Periandros)3.50-52
Prokleëskoning van Sparta, zoon van Aristodemos en tweelingbroer van Eurysthenes4.147; 5.39; 6.52; 8.131
Prokonnesosstad op het gelijknamige eiland in de Propontis4.13-15; 4.138; 6.33
Promeneiapriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona2.55
Prometheusechtgenoot van Asia, mythologische figuur4.45
Propontiszee die door de Bosporos in verbinding staat met de Zwarte Zee, huidige Zee van Marmora4.85; 5.122
Prosopitiseiland in de Nijldelta2.41; 2.165
Protesilaosheros met heiligdom vol schatten in Elaious7.33; 9.116; 9.120
Proteusfarao van Egypte2.112; 2.114-116; 2.118; 2.121
Protothyaskoning van de Skythen, vader van Madyas1.103
Prytaniskoning van Sparta, zoon van Euryfon8.131
Psammenitoslaatste farao van Egypte, zoon van Amasis3.10; 3.14-15
PsammetichosLibiër, vader van Inaros7.7
Psammetichos Ifarao van Egypte (reg. 664-610 vóór Christus), zoon van Nekos1.105; 2.2; 2.28; 2.30; 2.151-154; 2.157-158; 2.161
Psammisfarao van Egypte (= Psammetichos II), zoon van Nekos II2.159-161
Psyllenvolksstam in Libya4.173
Psyttaleiaeilandje in de Saronische Golf tussen Attika en Salamis in8.76; 8.95
Pteria, Pteriërsstad in Kappadokia (ten zuiden van Sinope) 7.76; 7.79
Ptoiosberg in Boiotia, gelegen tussen het Kopaïsmeer en Thebe8.135
Pylagorenafvaardiging van de Amfiktyonen7.213-214
Pylai'poort(en)', lokale benaming voor Thermopylai7.201; 7.213
Pylaiade vergadering van de Pylagoren, afgevaardigden van de Amfiktyonen7.213
Pylosstad in Lakonia7.168
Pylos, Pyliërsstad in Elis1.147; 5.65; 7.168; 9.34
Pyrenestad in het westen van Europa (miss. Port Vendres ten zuiden van Perpignan)2.33
Pyrgosstad in Elis op de West-Peloponnesos4.148
Pythagoraswiskundige, zoon van Mnesarchos4.95-96
Pythagorasburger van Milete5.126
Pytheasman uit Abdera, vader van Nymfodoros7.137
Pytheaszoon van Ischenoös, marinier van een Aiginetisch schip; raakt ernstig gewond bij de eerste schermutselingen met de Perzen7.181; 8.92
Pytheasburger van Aigina, vader van Lampon9.78
Pythermosburger uit Fokaia, woordvoerder van Ioniërs en Aioliërs in Sparta1.152
Pythiapriesteres van Apollo te Delfi die de orakels formuleerde (Gr. Πυθία)1.13; 1.19; 1.47-48; 1.55; 1.65-67; 1.85; 1.91; 1.167; 1.174; 3.57-58; 4.15; 4.150-151; 4.155; 4.157; 4.159; 4.161; 4.163; 5.67; 6.36; 6.52; 6.66; 6.75; 6.77; 6.123; 6.135-136; 6.139; 7.140; 7.142; 7.148; 7.169; 7.171; 7.220; 8.51; 9.33
Pythioigezanten die door de Spartanen naar Delfi worden gestuurd om het orakel te raadplegen6.57
Pythiosburger van Kelainai, zoon van Atys7.27-28; 7.38-39
Pytho(n)mythologisch wezen (slang of draak); waar hij uit de grond kwam is Delfi ontstaan 1.54
Pythogenesbroer van Skythes (tiran van Zangkle)6.23
Rampsinitosfarao van Egypte (bedoeld wordt wschl. Ramses III)2.121-122; 2.124
Regionstad in Zuid-Italië, gelegen aan de Straat van Messina1.166-167; 7.170-171
Renaiaeiland ten westen van Mykonos en Delos6.97
Rode Zeegolf tussen Egypte en Arabië (in een enkel geval verward met de Golf van Aden)1.1; 1.180; 1.189; 1.202; 2.8; 2.11; 2.102; 2.158-159; 3.9; 3.93; 4.37; 4.40-42; 6.20; 7.80; 7.89
Rodopegebergte in Thrakia4.49; 8.116
Rodopisslavin uit Samos van Thrakische komaf die uiteindelijk in Egypte werkte als hetaire2.134-135
Rodoseiland in de Egeïsche Zee voor de kust van Karia1.174; 2.178; 7.153
Roikosarchitect en beeldhouwer, (samen met Theodoros van Samos) uitvinder van het bronsgieten, zoon van Fileos3.6
Roiteionstad in de Troas7.43
Rypesstad in Achaia1.145
Sabakoskoning van Ethiopië2.137; 2.139; 2.152
Sabyllosburger van Gela7.154
Sadyatteskoning van Lydia, zoon van Ardys1.16; 1.18; 1.73
Sagartiërseen Perzische volksstam1.125; 3.93; 7.85
Saïs, Saïtischstad (tevens district) in het noorden van Egypte2.17; 2.28; 2.59; 2.62; 2.130; 2.152; 2.163; 2.165; 2.169; 2.172; 2.175-176; 3.16
Sakenvolk in het land van de Skythen, vaak ook met hen gelijkgesteld1.153; 3.93; 6.113; 7.9; 7.64; 7.86; 7.96; 7.184; 8.113; 9.31; 9.71; 9.113
Salamiseiland in de Golf van Aigina, tegenover de zuidkust van Attika, waar de Perzische vloot door de Atheners werd verslagen eind september 4807.90; 7.141-143; 7.166; 7.168; 8.11; 8.40-42; 8.44; 8.46; 8.49; 8.51; 8.56-57; 8.60; 8.64-65; 8.70; 8.74; 8.76; 8.78; 8.82; 8.86; 8.89; 8.95-97; 8.121-122; 8.124; 8.126; 8.130; 9.3-4; 9.6; 9.19
Salamis, Salaminiërsstad aan de oostkust van het eiland Kypros4.162; 5.104; 5.108; 5.110; 5.113; 5.115; 7.90; 8.11
SaleSamothrakische stad7.59
SalmoxisThrakische god4.94-96
Salmydessosgebied in het noorden van Thrakia gelegen aan de westelijke kust van de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee)4.93
Samos, Samiërseiland voor de westkust van Klein-Azië, gelegen tegenover Efese1.51; 1.70; 1.142; 2.148; 2.168; 2.178; 2.182; 3.26; 3.39; 3.41; 3.43-49; 3.54-60; 3.120-121; 3.131; 3.139; 3.142-144; 3.146-147; 3.150; 4.43; 4.87-88; 4.95; 4.138; 4.152; 4.162-164; 6.8; 6.13-14; 6.22-25; 6.95; 7.164; 8.85; 8.130; 8.132; 9.90-92; 9.96; 9.99; 9.103; 9.16
Samothrake, -thrakiërs, -thrakischeiland in de noordelijke Thrakische Zee2.51; 6.47; 7.59; 7.108; 8.90
Sanachariboskoning van Arabieren en Assyriërs (oudtestamentisch Sanherib)2.141
Sandaniseen wijze uit Lydia1.71
Sandokesgouverneur (satraap) van Kyme in Aiolis (aan de westkust van Klein-Azië), zoon van Thamasios 7.194; 7.196
Sanestad op het oostelijk schiereiland Akte in Chalkidike7.22-23; 7.123
Sapaiërsvolksstam in het zuiden van Thrakia7.11
Sapfolyrisch dichteres, inwoner van Mytilene op het eiland Lesbos 2.135
Sarangenvolk in het verre noorden van Klein-Azië3.93; 3.117; 7.67
SardanapallosAssyrisch vorst (= Assurbanipal)2.15
Sardes sive Sardishoofdstad van het Lydische rijk onder Kroisos (huidig Sart in Turkije)1.7; 1.15; 1.19; 1.22; 1.27; 1.29-30; 1.35; 1.43; 1.47-48; 1.69-70; 1.73; 1.77-81; 1.83-84; 1.86; 1.91; 1.141; 1.152-157; 2.106; 3.48-49; 3.120; 3.126; 3.128-129; 4.45; 5.11-13; 5.23-25; 5.31; 5.52-54; 5.73; 5.96; 5.99-100; 5.102-103; 5.105-106; 5.108; 5.116; 5.122-123; 6.1; 6.4-5; 6.30; 6.42; 6.101; 6.125; 7.1; 7.8β; 7.11; 7.26; 7.31-32; 7.37; 7.41; 7.43; 7.57; 7.88; 7.145-146; 8.105-106; 8.117; 9.3; 9.107-108
Sardijnse Zeezee tussen Sardinië en het vasteland van Italië1.166
Sardinië sive Sardo, Sardijneneiland in het westelijk bekken van de Middellandse Zee ten westen van Italië1.170; 5.124; 6.2; 7.165
Sarpedonlegendarische koning van Lykia, zoon van Europa1.173
Sarpedon, Kaapkaap aan de zuidkust van Thrakia, ten zuiden van Doriskos7.58
Sartestad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Saspeirenvolk woonachtig ten noorden van de Meden1.104; 3.94; 4.37; 4.40; 7.79
SataspesPers uit het huis van de Achaimeniden, zoon van Teaspis, breekt wereldreis af4.43
Satrenvolksstam in het zuiden van Thrakia7.110; 7.112
Sattagydenvolk in het noordoosten van het Perzische rijk (Afganistan)3.91
SauliosSkythische koning, broer van Anacharsis4.76
Sauromatenvolksstam ten noorden van de Kaukasos4.21; 4.57; 4.102; 4.110; 4.116-117; 4.119-120; 4.122-123; 4.128; 4.136
Sebennytes, Sebennytischdistrict in de noordelijke Nijldelta van Egypte2.17; 2.155; 2.166
Selenemaangodin, ook aanbeden door de Perzen 1.131; 4.188
Selymbriastad in Thrakia6.33
Semeledochter van Kadmos (legendarische koning van Thebe), moeder van de god Dionysos2.145-146
Semiramiskoningin (als regentes) van Babylon1.184; 3.155
Sepeiavlakte bij Tiryns6.77
Sepiaskaap, zuidelijke punt van het schiereiland Magnesia7.183; 7.186; 7.188; 7.190-192; 7.195; 8.66
Serbonislagune aan de oostkust van Egypte (ten oosten van Pelousion)2.6
Serifoseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen8.46; 8.48
Sermylestad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Serreionkaap aan de zuidkust van Thrakia7.59
Sesostris IIIfarao van Egypte (reg. 1878-1843 vC)2.102; 2.104; 2.106-108; 2.110-111; 2.137
Sestosstad op de Chersonesos in Thrakia4.143; 7.33; 7.78
Sethosfarao van Egypte2.141
Sfendaleërsinwoners van de deme (kiesdistrict) Sfendale in het noorden van Attika9.15
Sicilië, Siciliërshet op Kreta na grootste eiland in de Middellandse Zee8.3
Sidon, Sidonischstad aan de kust van Foenicië2.116; 2.161; 3.136; 7.44; 7.96; 7.98-100; 7.128; 8.67-68
Sifnos, Sifniërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen3.57-58; 8.46; 8.48
Sigeionkustplaats in Klein-Azië aan de zuidelijke Propontis, waar de Skamandros in zee uitmondt, vlakbij Troje4.38
Sigynnenvolksstam in Thrakia5.9
Sikaniaandere benaming voor Sicilië7.17
SikasLykiër, vader van Kyberniskos7.98
Sikeloioorspronkelijke bewoners van Sicilië7.155
Sikinnosbediende (uit Klein-Azië?) van Themistokles die in het geheim berichten overbrengt aan de Perzische koning8.75; 8.110
Sikyon, Sikyoniërsstad in het oosten van Achaia1.145; 5.67-69; 6.92; 6.126; 6.129; 6.131; 8.1; 8.43; 8.72; 9.28; 9.31; 9.102-103; 9.15
Simonidesdichter van het grafschrift voor de ziener Megistiës, gesneuveld bij Thermopylai, zoon van Leoprepes7.228
Sindenvolksstam in Zuidoost-Europa4.28; 4.86
Sindosstad in het zuiden van Makedonia 7.123
Singosstad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.122
Sinopestad in het noorden van Paflagonia, halverwege de zuidelijke kust van de Zwarte Zee1.76; 2.34; 4.12
Sioufstad in het district Saïs in de noordelijke Nijldelta van Egypte2.172
Siriopaioniërsvolksstam in Thrakia5.15
Sirisstad in Zuid-Italië6.127; 8.62
Sirisstad in Paionia (Thrakia), ten noorden van Makedonia8.115
SiromitrasPers, zoon van Oiobazos7.68
SiromitrasPers, vader van Masistios7.79
Siromoskoning van Salamis op Kypros, zoon van Euelthon5.104; 7.98
Sisamneslegeraanvoerder van de Ariërs in het leger van Xerxes, zoon van Hydarnes7.66
Sisimakeslegeraanvoerder van het Perzische leger onder Dareios I5.121
Sitalkeskoning van Thrakia, zoon van Teres4.80; 7.137
Sithoniaschiereiland (middelste van de drie) in het zuiden van Chalkidike7.122
Sk(e)iron, weg vanverbindingsweg tussen Athene en Megara8.71
Skaioseen bokser uit Thebe, zoon van Hippokoõn5.6
Skamandrosrivier in de Troas5.65; 7.43
Skapte Hylestad aan de kust van Thrakia, gelegen tegenover het eiland Thasos 6.46
Skiathoseiland in de Thrakische Zee ten oosten van Magnesia en ten noorden van Euboia7.176; 7.179; 7.183; 8.7; 8.92
Skidrosstad in Zuid-Italië6.21
Skione, Skioniërsstad op het zuidelijke punt van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123; 8.128
Skiosrivier in Thrakia4.49
Skitondienaar (slaaf) van Demokedes (arts)3.12
Skolopeisrivier (?) die bij Mykale in de Egeïsche Zee uitmondt9.97
Skolosplaats in het zuiden van Boiotia, gelegen aan de oever van de Asopos9.15
Skolotenoorspronkelijke naam van de Skythen4.6
Skopadenadellijke familie in Thessalia6.127
SkopasisSkythische koning4.120; 4.128
Skylakeplaats aan de Propontis en oude nederzetting, gesticht door Atheners1.57
Skylaxontdekkingsreiziger uit de omgeving van Halikarnassos (Karia) 4.44
Skylaxscheepskapitein uit Myndos5.33
SkylesSkythische koning, zoon van Ariapeithes4.76; 4.78-80
Skylliësduiker uit Skione8.8
Skyrmiadenvolksstam in het noorden van Thrakia4.93
Skyroseilandje ten oosten van Euboia7.183
Skytheslegendarische zoon van Herakles en een grotbewoonster in Skythia, stamvader van de Skythen4.1
Skythestiran van Zangkle (Sicilië)6.23-24
Skythesburger van Kos, vader van Kadmos7.163
Skythia, Skythen, Skythischland en nomadisch volk ten noorden van de Donau1.15; 1.73-74; 1.103-106; 1.130; 1.201; 1.215-216; 2.22; 2.103; 2.167; 3.134; 4.1-8; 4.10-13; 4.17-20; 4.22-24; 4.27-28; 4.31-33; 4.46; 4.48-49; 4.51; 4.53; 4.56-59; 4.60; 4.64-68; 4.70; 4.72-76; 4.78-81; 4.83; 4.91; 4.97-99; 4.100-102; 4.105-106; 4.110-111; 4.113; 4.118-121; 4.123-125; 4.127-137; 4.139-140; 4.142; 6.40-41; 6.84; 7.10α; 7.10γ; 7.18; 7.20; 7.52; 7.59; 7.64
Smerdiszoon van Kyros II, broer van Kambyses3.30; 3.32-33; 3.61-69; 3.71; 3.74-75; 3.88; 7.78
SmerdisMagiër, broer van Patizeithes, tevens Magiër3.61-63; 3.65
SmerdomenesPerzisch legeraanvoerder, zoon van Otanes7.82; 7.121
Smidyridesburger van Sybaris, zoon van Hippokrates6.127
Smilastad in Krossaia aan de Golf van Therme, West-Chalkidike7.123
Smindyridesburger van Sybaris, zoon van Hippokrates6.127
Smyrna, Smyrneërsstad aan de Ionische kust (Lydia)1.14; 1.16; 1.43; 1.149-150; 2.106
SofanesAthener, zoon van Eutychides, dapperste strijder onder de Atheners in de slag bij Plataiai6.92; 9.73-75
Sogdenvolksstam in Voor-Azië3.93; 7.66
Soloeiskaap (voorgebergte) in Libya2.32; 4.43
Soloi, Soliërsstad op het eiland Kypros5.110; 5.113
Solonstaatsman, legeraanvoerder en wetgever in Athene 1.29-34; 1.86; 2.177; 5.113
Solymenoude benaming voor de Milyërs c.q. Lykiërs1.173
Sosimenesvader van Panaitios van Tenos8.82
Sostratoshandelaar uit Aigina, zoon van Laodamas4.152
Sounionkaap en het meest zuidelijke punt van Attika4.99; 6.87; 6.90; 6.115-116
Sousahoofdstad van het Perzische rijk1.188; 3.30; 3.63; 3.65; 3.70; 3.91; 3.129; 3.140; 4.83; 4.85; 6.1; 6.20; 6.30; 6.119; 7.3; 7.6; 7.53; 7.135-136; 7.151-152; 7.239; 8.54; 8.99; 9.108
Spargapeitheskoning van de Agathyrsen4.76; 4.78
Spargapisesaanvoerder van de Massageten, zoon van hun koningin Tomyris1.211; 1.213
Sparta, Spartanen, Spartaanshoofdplaats en bewoners van Lakedaimon op de Peloponnesos1.65; 1.67-70; 1.82; 1.83; 1.141; 1.152-153; 2.113; 2.117; 3.46; 4.146; 6.49-50; 6.52; 6.56; 6.58-59; 6.61; 6.63; 6.65-68; 6.72; 6.74-75; 6.77; 6.81; 6.84-86α; 6.86δ; 6.105-106; 6.108; 6.120; 7.3; 7.14; 7.24; 7.26; 7.104; 7.133-134; 7.136-137; 7.149; 7.159-160; 7.201; 7.206; 7.209; 7.211; 7.220; 7.228; 7.235; 8.2; 8.66; 8.114; 8.124; 8.131; 8.144; 9.9-10; 9.12; 9.19; 9.26; 9.28-29; 9.33; 9.35-37; 9.61-62; 9.70; 9.73
Spercheiosrivier in het zuiden van Thessalia7.198; 7.228
SperthiësSpartaan, zoon van Aneristos7.134; 7.137
Stagirosstad in Chalkidike7.115
Stentorismeer in het zuiden van Thrakia7.58
Stenyklerosstad in het noorden van Messenia (huidig Steniklaros)9.64
Stesagorasburger van Athene, zoon van Kimon de oudere, vader van Kimon de jongere6.34; 6.38-39; 6.103
Stesenorheerser van Kourion (stad op Kypros)7.113
Stesilaosburger van Athene, zoon van Thrasylaos6.114
Strattistiran van Chios4.138; 8.132
Strouchatenbevolkingsgroep bij de Meden1.101
StrymeThasische vestingstad in Zuid-Thrakia7.108-109
Strymonrivier die de grens vormt tussen Makedonia en Thrakia1.64; 5.1; 5.23; 7.24; 7.107; 7.113-115; 8.115; 8.118; 8.120
Strymoniërsvolksstam aan de rivier de Strymon7.75
Stymfalosmeer in Argolis6.76
Styra, Styreërsstad in het zuiden van het eiland Euboia6.107; 8.1; 8.46; 9.28; 9.31
Styxmythologische rivier in Arkadia, grens tussen boven- en onderwereld6.74
SyagrosSpartaans gezant naar Sicilië7.153; 7.159-160
Sybaris, Sybarietenstad (kolonie) in Zuid-Italië6.21; 6.127
Syënestad in Egypte ten zuiden van Elefantine (huidig Aswan)2.28
Syennesiskoning van Kilikia, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Oromedon1.74; 5.118; 7.98
Syleusvlakte in Chalkidike7.115
Sylosonzoon van Aiakes, broer van Polykrates en in het begin samen met deze tiran van Samos3.39; 3.139-142; 3.144; 3.146-147; 6.13; 6.25
Symeeiland in de Egeïsche Zee voor de kust van Karia1.174
Syracuse, Syracusanen, Syracusaansbelangrijkste stad (aan de zuidkust) van Sicilië 3.125; 7.154-157; 7.159; 7.161; 7.166-167
Syrgisrivier die uitmondt in het Maietismeer4.123
Syrië, Syriërs, Syrischandere benaming voor Kappadokia, gebied in het zuiden van Turkije, dan wel Palestina; bij de Grieken de naam voor Assyriërs 1.6; 1.72; 1.76; 1.105; 2.11-12; 2.20; 2.30; 2.104; 2.116; 2.152; 2.157-159; 3.5-6; 3.64; 3.90-91; 7.63; 7.72; 7.89; 7.140
Syromosburger van Tyros, vader van Matten7.98
Syrte sive Syrtisgolf tegenover de Kyrenaïka in Libya2.32; 2.150; 4.169; 4.173
TabalosPers, door Kyros II aangesteld als bestuurder over Sardes1.153-154; 1.161
Tabitiandere benaming voor Hestia bij de Skythen4.59
Tachompsoeiland in de Nijl ten zuiden van Elefantine2.29
Taïgeton sive Taïgetosbergketen in het zuiden van de Peloponnesos, de grens vormend tussen Lakonia en Messenia 4.145-146; 4.148
Tainaronkaap aan de zuidkust van de Peloponnesos1.23-24; 7.168
Talaosburger van Argos, vader van Adrastos5.67
Talthybiadennakomelingen van Talthybios7.134
Talthybioslegendarische heraut van koning Agammemnon7.134; 7.137
Tamynaistad op het eiland Euboia6.101
Tanagra, Tanagreërsplaats in het zuiden van Boiotia5.57; 5.79; 9.15; 9.35; 9.43
Tanaïsrivier in Skythia (huidige Don), die uitmondt in het Maietismeer4.20-21; 4.45; 4.47; 4.57; 4.100; 4.115-116; 4.120; 4.122-123
Tanisstad c.q. district in Egypte2.166
Taras sive Tarente, Tarentijnenstad aan de zuidkust van Italië (huidig Taranto) 1.24; 3.136; 3.138; 7.170-171
Targitaosaartsvader van het volk van de Skythen4.5; 4.7
Taricheiaistad in de Nijldelta, gelegen aan de Middellandse Zee2.113
Tartessos, Tartessiërsstad in Zuid-Spanje1.163; 4.152; 4.192
Taucheirastad in de buurt van Barke, in de Kyrenaïka (Libya)4.171
Taurenvolksstam in Skythia, levend op de Chersonesos (Krim) in de Euxeinos Pontos (Zwarte Zee)4.20; 4.99-100; 4.102-103; 4.119
Taurosgebergte in Skythia4.3; 4.20
TaxakisSkythische koning4.12
Tearosrivier in Thrakia4.89-91
TeaspisPers uit het huis van de Achaimeniden, vader van Sataspes4.43
TeaspisPers, vader van Farandates7.79; 9.76
Tegea, inw. Tegeatenstad in Centraal-Peloponnesos, gelegen ten noorden van Sparta1.65-68; 6.72; 6.105; 7.170; 7.202; 8.124; 9.9; 9.26-28; 9.31; 9.35; 9.37; 9.54; 9.56; 9.59-62; 9.70; 9.85
Teisameneszoon van Thersandros en vader van Autesion4.147; 6.52
Teisamenesziener uit Elis, een lid uit het geslacht van de Iamiden9.33; 9.35-36
TeisandrosAthener, vader van Isagoras5.66
TeisandrosAthener, vader van Hippokleides6.127-129
Teisiasburger van Paros, vader van Lysagoras6.133
Teïspeskoning van Perzië, vader van Ariaramnes7.11
Telamonlegendarische zoon van Aiakos, vader van Aias ('de Grote') 8.64
Teleboërsvolksstam in Akarnania5.59
Teleklesvader van Theodoros (beeldhouwer en edelsmid)3.41
Telekloskoning van Sparta, zoon van Archelaos, vader van Alkamenes7.204
Telemachoslegendarische zoon van de Homerische held Odysseus2.116
Telesarchosburger van Samos3.143
Telineshogepriester in Gela (Sicilië)7.153-154
Telliasziener uit Elis8.27
TellosAtheens burger in de tijd van staatsman Solon1.30-31
Telmessos, Telmessiërsstad in Lykia aan de grens met Karia, beroemd om haar orakel van Apollo1.78; 1.84
Teloseiland voor de kust van Karia (bij Triopion)7.153
Temenosinwoner van Argos8.137-138
Temnosstad in Aiolis1.149
Tempedal in Thessalia, waar de rivier Peneios de Egeïsche zee instroomt7.173
Tenedoseiland in de Egeïsche Zee, vlak voor de kust van de Troas (noordwesten van Klein-Azië)1.151; 6.31; 6.41
Tenos, Teniërseiland in de Egeïsche Zee, behorend tot de Kykladen4.33; 6.96; 8.66; 8.82-83
Teos, Teërsstad in Ionia, ca. 40 km. ten zuidwesten van Smyrna1.142; 1.168; 1.170; 2.178; 6.8
Tereskoning van de Odrysen, vader van Sitalkes (koning van Thrakia)4.80; 7.137
Terillostiran van Himera, zoon van Krinippos7.165
Termerakustplaats in Karia, vlak bij Halikarnassos5.37
Termilenvolksstam, oorspr. afkomstig van Kreta1.173; 7.92
Tethronionstad in Fokis8.33
Tetramnestosburger van Sidon, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Anysos7.98
Teukrennakomelingen van Teukros en bewoners van de Troas (noordwesten van Klein-Azië)5.13; 5.122; 7.20; 7.43
Teuthraniastreek aan de kust van Mysia2.1
Thaleswijze uit Milete, voorspelt de zonsverduistering van (28 mei) 585 vóór Christus; doet dienst in het leger van Kroisos1.74-75; 1.170
ThamaneërsPerzische volksstam3.93; 3.117
ThamasiosPerzisch burger, vader van Sandokes7.194
ThannyrasLibische koning, zoon van Inaros3.15
ThasosFoeniciër, stichter van de naar hem genoemde stad op het eiland Thasos6.47
Thasos, Thasiërs, Thasischeiland (met gelijknamige hoofdstad) in het noorden van de Egeïsche Zee (tegenover de kust van Thrakia)2.44; 6.28; 6.44; 6.46-47; 7.108-109
Theasidasburger van Sparta, zoon van Leoprepes6.85
Thebaïsgebied in Midden-Egypte rond de stad Thebe2.28
Thebestad in Mysia7.42
Thebe, Thebanenstad (tevens district) in Midden-Egypte (gebied: Thebaïs), gelegen aan de Nijl (huidig Luxor)2.3-4; 2.9; 2.15; 2.42; 2.54-57; 2.69; 2.74; 2.91; 2.143; 2.166; 3.25-26; 4.181
Thebe, Thebanen, Thebaansstad in Boiotia, ooit gesticht door Kadmos; verleent steun aan de Perzen1.52; 1.61; 1.92; 4.181; 5.59; 5.67; 5.80; 6.87; 6.108; 6.118; 7.132; 7.202; 7.205; 7.222; 7.225; 7.233; 8.50; 8.134-135; 9.2; 9.13; 9.15-17; 9.27; 9.31; 9.38; 9.40-41; 9.58; 9.65-67; 9.69; 9.86-89
Themiskyrastad in Kappadokia aan de kust van de Zwarte Zee4.86
Themisonhandelaar uit Thera4.154
ThemistoklesAtheens aanvoerder van het leger van 10.000 soldaten dat naar Thessalia werd gestuurd om de Perzen tegen te houden, tevens hoofdgeneraal van de Atheense vloot, zoon van Neokles7.143-144; 7.173; 8.4-5; 8.19; 8.22-23; 8.57-61; 8.63; 8.75; 8.79-80; 8.83; 8.85; 8.92; 8.108-112; 8.122-125; 9.98
Theodorosbeeldhouwer en edelsmid uit Samos, zoon van Telekles, uitvinder (samen met Roikos) van het bronsgieten 1.51; 3.41
TheokydesAthener, vader van Dikaios8.65
Theomestorvlootcommandant uit Samos en als heerser van het eiland in dienst van de Perzen, zoon van Androdamas8.85; 9.90
Theopomposkoning van Sparta, zoon van Nikandros8.131
Theraeiland in de Egeïsche Zee (huidig Santorini)4.147-151; 4.153-156; 4.161; 4.164; 5.42
Therambostad op het zuidelijke punt van het schiereiland Pallene in Chalkidike7.123
Therapnedistrict van Sparta6.61
Theraszoon van Autesion en stichter van een kolonie op het (naar hem vernoemde) eiland Thera 4.147-148; 4.150
Thermestad en golf in het zuiden van Makedonia, net boven Chalkidike; uitvalsbasis van Xerxes' landleger en vloot7.121-124; 7.127-128; 7.130; 7.179; 7.183; 8.127
Thermodonrivier in Kappadokia (Noord-Anatolië) die bij de stad Themiskyra in de Zwarte Zee uitmondt 2.104; 4.86; 4.110; 9.27
Thermodonrivier in Boiotia9.43
Thermopylaiwarmwaterbekkens gevoed door water dat de Fokenzers hadden omgeleid7.175-177; 7.184-186; 7.200-201; 7.205-207; 7.213; 7.219; 7.233-234; 8.15; 8.24; 8.27; 8.66; 8.71; 9.71; 9.78-79
Therontiran van Akragas, zoon van Ainesidemos7.165-166
Thersandrosburger van Sparta, zoon van Polyneikes en vader van Teisamenos4.147; 6.52
Thersandrosinwoner van Orchomenos (Boiotia)9.16
Theseuslegendarische koning van Athene9.73
Thespeia, Thespiërsplaats in Boiotia, door het Perzische leger met de grond gelijkgemaakt na de slag bij Marathon (480 vC)5.79; 7.132; 7.202; 7.221-222; 7.226-227; 8.25; 8.50; 8.66; 8.75; 9.30
Thesprotia, Thesprotengebied in noordwestelijk Griekenland aan de Adriatische Zee2.56; 7.176; 8.47
Thessalia, Thessaliërsgebied in Noord-Griekenland dat pro-Perzisch is3.96; 6.72; 6.74; 6.127; 7.6; 7.108; 7.128-130; 7.132; 7.172-176; 7.182; 7.191; 7.196; 7.198; 7.208; 7.213; 7.215; 7.232-233; 8.27-32; 8.113-115; 8.126; 8.133; 8.135; 9.1; 9.17-18; 9.31; 9.46; 9.77; 9.89
Thessaliotisandere benaming voor Thessalia 1.57
Thestesbron in Irasa in het noorden van Libya4.159
Thetiszeenimf, een van de Nereïden, dochter van zeegod Nereus 7.191
Thmouïsdistrict in Egypte2.166
Thoasvorst van de Lemniërs6.138
Thonfarao van Egypte2.116
ThonisEgyptenaar, bewaker van de Kanobische monding van de Nijl2.113-115
ThoraxThessaliër, een Aleuade, bestuurder van Larisa9.1; 9.58
Thorikosdeme (kiesdistrict) aan de oostkust van Attika, nabij de zilvermijnen van Laureion4.99
Thornaxberg in het noordoosten van Lakonia1.69
Thrakia, Thrakiërsgebied ten noorden van Makedonia; een afsplitsing van het volk leefde in het westen van Klein-Azië i.e. de Thrakiërs in Bithynia1.168; 2.103; 2.167; 3.90; 4.33; 4.49; 4.74; 4.80; 4.83; 4.89; 4.93-95; 4.99; 4.104; 4.118; 4.143; 5.2-4; 5.6; 5.8; 5.10; 5.14; 5.23-24; 5.126; 6.33; 6.41; 6.95; 7.10Œ≥; 7.20; 7.25; 7.59; 7.75; 7.105-106; 7.110-111; 7.115; 7.176; 7.185; 8.115-117; 9.89
Thrasyboulostiran van Milete1.20-23; 5.92ζ-η
Thrasydeïoseen Aleuade uit Larisa, broer van Thorax en Eurypylos9.58
ThrasyklesSamiër, vader van Lampon9.9
Thrasyleosburger van Athene, vader van Stesilaos6.114
Thriademe (kiesdistrict) in Attika ten westen van Athene, tevens vlakte ten noordoosten van Eleusis8.65; 9.7β
Thuiadochter van Kephisos (of: Kastalios) en moeder van Delfos, stamvader van de inwoners van Delfi; tevens stad in Fokis, vernoemd naar het heiligdom van Thuia; zij zou de Bakchosdienst hebben gesticht en haar volgelingen (allen vrouwen) zijn ‚'Thuiaden' gaan heten7.178
Thyniagebied aan de noordkust van de Zwarte Zee 1.28
Thyrea sive Thyreaikustplaats (en gebied) in Argolis ten zuiden van Argos1.82; 6.76
Thyssagetenvolksstam levend ten noordoosten van de Kaukasos4.22; 4.123
Thyssosstad bij Kaap Athos7.22
Tiarantosrivier in Skythia4.48
Tibarenenvolksstam in Klein-Azië3.94; 7.78
Tibisisrivier in Thrakia4.49
Tigraneslegeraanvoerder van de Meden en na 479 van het Perzische contingent in Ionia; sneuvelt bij de slag bij Mykalè7.62; 9.96; 9.102
Tigris sive Tigres rivier in Mesopotamië (Voor-Azië)1.189; 1.193; 2.150; 5.52; 6.20
Timagorasman uit Kypros, vader van Timonax7.98
Timandrosvader van Asopodoros, een Thebaan9.69
Timaretepriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona2.55
Timegenidesinwoner van Thebe, zoon van Herpys, een van de leiders van het pro-Perzische kamp 9.38-39; 9.86-87
Timesiosstichter van de stad Abdera1.168
Timesitheospankratist (worstelaar) uit Delfi5.72
Timo(assistent-)priesteres van Demeter en Persefone op Paros6.134-135
TimodemosAthener uit de deme (kiesdistrict) Afidnai in Attika8.125
Timonburger van Delfi, zoon van Androboulos7.141
Timonaxman uit Kypros, bemanningslid op de Perzische vloot van Xerxes, zoon van Timagoras7.98
Timoxeinoslegeraanvoerder van de Skioniërs8.128
Tirynsstad in de Argolis in het noordoosten van de Peloponnesos6.76-77; 6.83; 7.137; 9.28; 9.31
TitakosAthener9.73
Tithaiosbevelhebber van de Perzische ruiterij, zoon van Datis7.88
Tithoreaeen van de twee bergtoppen van de Parnassos8.32
Titormosman uit Aitolia, beroemd om zijn lichaamskracht, broer van Males6.127
Tmolosberg in Lydia, ten zuiden van de stad Sardes1.84; 1.93; 5.100-101
Tomyriskoningin van de Massageten1.205-206; 1.208; 1.211; 1.213-214
Toronestad op het schiereiland Sithonia in Chalkidike7.22; 7.122; 8.127
Tracheaschiereiland in het gebied van de Tauren4.99
Trachiniagebied rond de stad Trachis in Malis, Midden-Griekenland8.31
Trachis, Trachiniërsstad vlak ten noorden van de pas van Thermopylai7.175-176; 7.198-199; 7.201; 7.203; 7.214; 7.217; 7.226; 8.21; 8.66
Trapezousstad in Arkadia6.127
Traspiërsvolksstam in Skythia4.6
Trauosrivier in het zuiden van Thrakia7.109
Trausenvolksstam in het noorden van Thrakia4.3; 4.4; 5.3-4
Triballenvolksstam woonachtig in het uiterste noordwesten van Thrakia4.49
Triopionkaap aan de zuidkust van Karia1.144; 1.174; 4.38; 7.153
Tritaieësstad in het westen van Achaia1.145
Tritantaichmessatraap (bestuurder) van Babylon1.192
TritantaichmesPerzisch bevelhebber, zoon van Artabanos7.82; 7.121; 8.26
Triteësstad in Fokis8.33
Tritogenes sive Tritogeneiaderde geborene' of 'geboren uit Triton', bijnaam van de godin Athena7.141
Tritonrivier in Libya4.178; 4.180; 4.191
Tritonzeegod4.179; 4.188
Tritonismeer in Libya dat gevoed wordt door de rivier Triton4.178-180; 4.186-187
Troasvlakte rond de stad Troje5.26; 5.122; 7.42
Trofoniosheros met ondergronds orakel in Lebadeia1.46; 8.134
Troizenstad in Argolis, in het noordoosten van de Peloponnesos3.59; 7.99; 7.179-180; 8.1; 8.41-43; 8.72; 9.28; 9.31; 9.102; 9.15
Troje, Trojanen, Trojaansplaats gelegen bij de zuidelijke Propontis2.117-118; 2.120; 2.145; 4.38; 4.191; 5.13; 5.94; 5.122; 7.20; 7.43; 7.91; 7.171; 9.27
Tydeuslegendarische schoonzoon van Adrastos van Argos5.67
TyfonGriekse benaming voor de Egyptische god Seth2.144
Tymneseen Skyth, opzichter onder Ariapeithes (koning van de Skythen)4.76
Tymnesburger van Termera (Karië), vader van Histiaios5.37; 7.98
Tyndareoslegendarische koning van Sparta, vader van Helena2.112; 4.145
Tyndaridennakomelingen van Tyndareos (legendarische koning van Sparta) c.q. zijn (stief)zonen Kastor en Pollyx5.75; 9.73
Tyres, Tyrietenrivier en woongebied in Skythia (huidig Dnjestr in Oekraïne)4.11; 4.47; 4.51-52; 4.82
Tyrodizastad aan de noordkust van de Dardanellen (Thrakische Propontis)7.25
Tyros, Tyriërsstad aan de kust van Foenicië1.2; 2.44; 2.112; 2.161; 4.45; 7.98; 8.67
Tyrsenenvolksstam in Makedonia1.57
Tyrsenia, Tyrreners, Tyrreensgebied in Midden-Italië (het latere Etruria), gekoloniseerd door een afsplitsing van de Lydische bevolking1.57; 1.94; 1.163; 1.166-167; 6.17; 6.22
TyrsenosLydiër, zoon van Atys, naamgever van het Tyrreense volk (de Tyrsenen) dat naar Italië emigreerde1.94
Umbriërsvolksstam in Italië ('Ombrikoi')1.94; 4.49
Xanthesinwoner van Samos2.135
XanthipposAtheens legeraanvoerder, zoon van Arifron, vader van Perikles6.131; 6.136; 7.33; 8.131; 9.114; 9.120
Xanthos, Xanthiërsstad (en rivier) in Lykia1.176
Xeinagorasburger van Halikarnassos, zoon van Prexilaos9.107
Xerxesvierde zoon van Dareios I, de oudste uit het huwelijk met zijn tweede vrouw Atossa, dochter van Kyros 1.183; 4.43; 6.98; 7.2-8; 7.10-21; 7.24; 7.26-31; 7.35; 7.37-41; 7.43-48; 7.50; 7.52; 7.54-57; 7.59; 7.61; 7.82; 7.97; 7.100; 7.103; 7.105-106; 7.108; 7.115-122; 7.124; 7.127-128; 7.130; 7.133-134; 7.136; 7.139; 7.145-147; 7.150-152; 7.164; 7.173; 7.179; 7.186-187; 7.193; 7.195-197; 7.201; 7.208-209; 7.215; 7.223; 7.225; 7.233-234; 7.236-237; 8.10; 8.15-17; 8.22; 8.24-25; 8.34-35; 8.50; 8.52; 8.54-67; 8.69; 8.82; 8.88-90; 8.97-101; 8.105; 8.107; 8.113-120; 8.130; 8.140; 8.143-144; 9.1; 9.41; 9.68; 9.78; 9.82; 9.99; 9.107; 9.109-113
Xouthoslegendarische vader van Ion (koning van Athene)7.94; 8.44
Zakynthos, Zakynthiërseiland in de Ionische Zee, ten westen van de Peloponnesos3.59; 4.195; 6.70; 9.37
Zangklestad in het noordoosten van Sicilië (huidig Messina)6.22; 7.154; 7.164
Zauëkenvolksstam in Libya4.193
Zeusbenaming voor Ammon(-Re), oppergod bij de Egyptenaren1.182; 2.29; 2.42; 2.45; 2.54-56; 2.74; 2.83; 2.136; 2.143; 3.25; 4.181
Zeusoppergod (Lat. Iuppiter), ook door de Skythen vereerd; tevens algemene benaming voor een hogere macht bij de Perzen1.65; 1.89; 1.131; 1.174; 1.207; 2.13; 2.116; 2.146; 2.178; 3.124; 4.5; 4.59; 4.127; 4.180; 7.8γ; 7.56; 7.61; 7.141; 7.220; 9.7α; 9.81
Zeus Dodonaiosoppergod (Lat. Iuppiter) met een eigen orakel in Dodona (in het noordwesten van Griekenland)2.55-56;
Zeus Efistiosoppergod Zeus‚ 'van huis en haard', die smekelingen beschermt1.44
Zeus EleutheriosZeus, de 'bevrijder', vereerd op Samos3.142
Zeus Herkeiosoppergod Zeus, de 'beschermer', vereerd in Sparta6.68
Zeus Hetaireiosoppergod Zeus als beschermer van kameraadschap'1.44
Zeus KariosZeus van de Kariërs, vereerd in Mylasa1.171
Zeus Katharsiosoppergod Zeus, de 'zuiveraar', die mensen vrijspreekt van schuld door een onbedoeld misdrijf, vereerd in Lydia1.44
Zeus Lafystiosoppergod Zeus‚ 'de verslinder', zijn heiligdom staat in Halos7.197
Zeus Lykaiosoppergod Zeus, oorspronkelijk in Arkadia vereerd op de berg Lykaios4.203
Zeus Ouraniosdoor Spartanen vereerde Zeus als god van de hemel (= ouranos)6.56
Zeus StratiosZeus, beschermer van het leger, vereerd in Karia5.119
Zeus, Olympischede in Olympia vereerde oppergod 2.7
Zeuxidemoszoon van Leutychides (koning van Sparta), vader van Archidemos6.71
Zonestad in het zuiden van Thrakia7.59
Zopyros de jongerePerzisch bevelhebber tijdens de oorlog van Athene tegen Samos (440-439 vC), zoon van Megabyxos, kleinzoon van Zopyros de oudere3.16
Zopyros de ouderePerzisch edelman, zoon van Megabyxos3.153-158; 3.160; 4.43; 7.82
Zosterkaap in Attika met drie landtongen, tussen Faleron en kaap Sounion gelegen8.107
Ifigeneialegendarische dochter van Agamemnon4.103
Teisamenosziener uit Elis9.33; 9.35-36
Teisamenosvader van Autesion, grootvader van Theras4.147; 6.52