Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “brug”

Skythen verdeeld in de strijd

[118] Toen de gezanten van de Skythen zich aandienden bij de verzamelde koningen van de hierboven genoemde volkeren,[1] gaven zij uitvoerige informatie over de Perzische…

Laatste handelingen vóór de oversteek

[53] Na dit gesprek, stuurde hij Artabanos terug naar Sousa en nodigde de prominente Perzen voor de tweede keer uit. Toen zij er waren, sprak…

Deportatie van de Paioniërs

[11] Zodra Dareios de Hellespont overgestoken en in Sardes aangekomen was, dacht hij terug aan de goede dienst die de Milesiër Histiaios hem bewees en…

Skythen lopen de Perzen mis

[139] Nu zij zich hadden aangesloten bij Histiaios’ opvatting, besloten zij de volgende daden en woorden hieraan toe te voegen. Zij braken de brug af…

Histiaios steunt de Perzen

[136] Het werd weer dag en toen de achterblijvers begrepen dat zij door Dareios waren verraden, zwaaiden zij met hun armen naar de Skythen en…

Dareios trekt zich terug uit Skythia

[133] Zo probeerden de Perzen de betekenis van de geschenken te duiden. Het ene legeronderdeel van de Skythen dat de taak had om eerst bij…

Dareios steekt de Istros over

[97] Toen Dareios en het voetleger dat hij bij zich had de Istros hadden bereikt, liet hij allen die rivier oversteken en beval hij de…

Dareios steekt de Hellespont over

[87] Na van het uitzicht op de Pontos te hebben genoten voer Dareios terug naar de brug, waarvan de Samiër Mandrokleës de architect was.[1] Toen…