Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “dochter”

Xerxes’ plannen uitgelekt

[239] Ik keer terug naar een eerder punt in mijn verhaal, waar ik niet volledig ben geweest.[1] De Lakedaimoniërs hoorden als eersten ervan dat de…

Skythen uit Syria verdreven

[105] Toen ze in het deel van Syria waren gekomen dat Palestina heet, kwam de Egyptische farao Psammetichos hen tegemoet en hield hen met geschenken…

Wie is Smerdis nu echt?

[67] Zij nu meenden te weten dat Kyros’ zoon Smerdis koning was geworden, zeker omdat Prexaspes bij hoog en laag ontkende Smerdis te hebben gedood.…

Kambyses wil Egypte onderwerpen

[1] Tegen die Amasis nu ondernam Kambyses, zoon van Kyros, een militaire expeditie, waarbij hij, naast anderen over wie hij heerste, metname Grieken meenam over…

Farao Mykerinos

[129] Ze vertelden dat na hem Cheops’ zoon Mykerinos[1] farao van Egypte werd. Wat zijn vader had gedaan, beviel hem niet. Hij stelde de tempels…

Farao’s Cheops en Chefren

[124] Ze beweerden dat tot aan farao Rampsinitos Egypte onberispelijk werd bestuurd en het land een periode van bloei kende. Na hem werd Cheops hun…

Aristagoras vraagt Sparta om hulp

[49] Zo kwam Aristagoras, tiran van Milete, in Sparta aan, toen Kleomenes er de macht had.[1] Volgens de Lakedaimoniërs voerde hij met hem onderhandelingen, terwijl…