Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “eten & drinken”

Storm richt grote schade aan

[188] De vloot was uitgevaren en stoomde op en toen die op het strand van Magnesia landde, tussen de stad Kasthanaia en Kaap Sepias, legden…

Koninklijke privileges

[56] De Spartanen hebben hun koningen de volgende privileges gegund. Zij vervullen twee priesterschappen, dat van Zeus Lakedaimon[1] en dat van Zeus de Hemelgod.[2] Ook…

Leven in de Nijldelta

[92] Dat zijn alle gebruiken die in acht worden genomen door de Egyptenaren die ten zuiden van de moerassen leven. De mensen die zich hebben…

Prexaspes

[33] Kambyses beging die waanzinnige daden tegen zijn naaste familieleden. Of het nu door de Apis kwam of door andere oorzaken, door zulke rampen worden…

Mislukte militaire actie

[23] Nu was het de beurt aan de Ichthyofagen om de koning te vragen naar hún leeftijd en levenswijze, waarop hij zei dat de meesten…

Verkenning van Ethiopië

[19] Nu Kambyses had besloten verspieders eropuit te sturen, liet hij meteen Ichthyofagen[1] uit de stad Elefantine komen die Ethiopisch verstonden. Terwijl ze hen ophaalden,…

Goddeloze Kambyses

[16] Vanuit Memfis bereikte Kambyses de stad Saïs met de intentie te doen wat hij deed. Toen hij namelijk het paleis van Amasis had betreden,…

Amasis volgt Apriës op

[172] Nu Apriës zoals hierboven beschreven was afgezet, werd Amasis farao, een man uit het district Saïs. De stad waar hij vandaan kwam, heet Siouf.…