Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “goden”

De geschiedenis van Egypte en zijn goden

[142] Tot hier is mijn verhaal gebaseerd op de verklaringen van Egyptenaren en vooral hun priesters. Zij gaven aan dat sinds de eerste farao tot…

De Perzen trekken zich terug

[118] Op de terugreis met zijn leger naar Klein-Azië kreeg Datis, toen hij ter hoogte van Mykonos was gekomen, in zijn slaap een droom. Hoe…

Athene in Perzische handen

[49] De aanvoerders uit de genoemde steden kwamen bijeen bij Salamis en hielden beraad. Eurybiades had voorgesteld om eenieder zijn mening te laten geven over…

De dood van Kambyses

[64] Pas na het horen van de naam Smerdis raakte Kambyses doordrongen van de strekking van die woorden en zijn droom. Hij droomde dat iemand…

Kambyses gewaarschuwd

[36] Die verrichtingen van hem brachten de Lydiër Kroisos ertoe hem in ongeveer de volgende bewoordingen te bekritiseren: “Koning, wijk niet in alles voor uw…

Kambyses doodt de Apis-stier

[27] Na Kambyses’ terugkeer in Memfis verscheen aan de Egyptenaren Apis, door de Grieken Epafos genoemd. Toen die verschenen was, droegen de Egyptenaren direct hun…

Egypte en de Griekse goden

[50] Ja, de namen van bijna alle goden in Griekenland zijn afkomstig uit Egypte. Nadere informatie leert mij dat vaststaat dat ze vanuit het buitenland…

Herakles komt uit Egypte

[43] Mij is over Herakles meegedeeld dat hij tot de twaalf goden zou behoren.[1] Over de andere Herakles, die de Grieken kennen, heb ik nergens…