Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “kolonie”

Kerkyra en Kreta doen niet mee

[168] Nu volgt het antwoord dat de Kerkyreërs aan de gezanten gaven en waar het zo ongeveer in de praktijk op neerkwam. De gezanten die…

Onrust onder Arkesilaos III

[162] Dit was de bestaande situatie tijdens het bewind van Battos, maar onder zijn zoon Arkesilaos ontstond er grote onrust over de belangrijke maatschappelijke posities.…

Apollo beveelt Kyrene te stichten

[154] Tot zover de versie van de bewoners van Thera. Voor wat betreft de rest stemt hun verhaal overeen met dat van de bewoners van…

Stedenstichting vanuit Thera

[150] Tot hier vertellen de Lakedaimoniërs en de bewoners van Thera dezelfde versies van het verhaal. Vanaf dit punt vertellen alleen de bewoners van Thera…

Ionische twaalfstedenbond

[143] De Milesiërs waren dus de enige Ioniërs buiten gevaar, omdat zij een akkoord hadden gesloten. Ook de eilandbewoners onder hen hadden niets te vrezen,…