Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “Meden”

De jeugd van Kyros de Grote

(pagina 1 van 7) Hoofdstukken op de andere pagina’s: 110-111, 112-113, 114-115, 116-118, 119, 120-122. Astyages’ tweede droom [108] In het eerste jaar van het…

Het bevel over de Perzische vloot

[96] Op álle schepen telde de bemanning Perzen, Meden en Saken.[1] De meest zeewaardige schepen werden geleverd door de Foeniciërs en daarvan waren die uit…

Skythen uit Syria verdreven

[105] Toen ze in het deel van Syria waren gekomen dat Palestina heet, kwam de Egyptische farao Psammetichos hen tegemoet en hield hen met geschenken…

Skythen in het land van de Meden

[101] Deïokes had dus de Meden tot één volk samengesmeed en was de heerser ervan. Dit zijn alle bevolkingsgroepen onder de Meden: Bousen, Paretakenen, Strouchaten,…

Deïokes, van rechter tot koning

[95] Op dit punt van mijn verhaal gekomen wil ik nog analyseren wie die Kyros was die het rijk van Kroisos vernietigde en hoe de…

De dood van Kambyses

[64] Pas na het horen van de naam Smerdis raakte Kambyses doordrongen van de strekking van die woorden en zijn droom. Hij droomde dat iemand…

Gevechten om Thermopylai

[210] Hij verwachtte nog steeds dat ze zich zouden terugtrekken en liet vier dagen voorbijgaan. Na vier dagen waren zij niet verdwenen, maar leken in…

Perzische gebruiken (1)

[131] De Perzen houden er, voorzover ik weet, de volgende gebruiken op na. Ze vinden het ongepast beelden, tempels en altaren op te richten en…