Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “Milete”

Leutychidas’ parabel

[85] Toen de Aigineten bericht kregen van de dood van Kleomenes, stuurden zij bodes naar Sparta om Leutychidas te beschuldigen in de kwestie van de…

De Atheners helpen Aristagoras

[97] Terwijl zij dat standpunt innamen en bij de Perzen in een kwaad daglicht werden gesteld, kwam uitgerekend op dat moment Aristagoras, door de Lakedaimoniër…

Histiaios naar Sousa

[23] Megabazos was met z’n Paioniërs bij de Hellespont aangekomen.[1] Vandaaruit stak hij de zeeëngte over en bereikte Sardes. Terwijl de Milesiër Histiaios al aan…

Belegering van Naxos mislukt

[33] Megabates pikte Aristagoras, de Ionische vloot en de Naxiërs op in Milete en voer ogenschijnlijk naar de Hellespont. Toen hij Chios had bereikt, liet…

Perzische steun voor Aristagoras

[28] Dat alles is Otanes’ werk geweest onder zijn bevelhebberschap. Na een tijdje begon de ellende opnieuw en voor de tweede keer kregen de Ioniërs…

Dareios zweert wraak

[105] Amathous werd dus door Onesilos belegerd. Toen Dareios het bericht te horen kreeg dat Sardes was ingenomen en in de as gelegd door Atheners…

Ionische twaalfstedenbond

[143] De Milesiërs waren dus de enige Ioniërs buiten gevaar, omdat zij een akkoord hadden gesloten. Ook de eilandbewoners onder hen hadden niets te vrezen,…

Kyros een bedreiging voor de Ioniërs

Een parabel [141] Toen de Lydiërs door de Perzen waren onderworpen, stuurden de Ioniërs en Aioliërs onmiddellijk gezanten naar Kyros in Sardes. Zij wilden onder…