Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “offer”

Offers voor het gevecht

[33] De dag nadat iedereen, het ene volk naast het andere en onderdeel na onderdeel, zijn posities had ingenomen, werden er ook van beide kanten…

Storm richt grote schade aan

[188] De vloot was uitgevaren en stoomde op en toen die op het strand van Magnesia landde, tussen de stad Kasthanaia en Kaap Sepias, legden…

Amilkas verslagen

[165] Van de bewoners van Sicilië stamt nog het volgende verhaal. Gelon zou ondanks het bevelhebberschap van de Lakedaimoniërs tóch de Grieken hebben geholpen, als…

Demaratos verlaat Sparta

[67] Zo ging het dus met Demaratos’ ontslag van het koningschap. Hij vertrok als balling uit Sparta naar Perzië, door het volgende voorval gekwetst. Na…

Farao Psammetichos

[151] De twaalf farao’s hielden zich aan een humaan beleid. Toen zij na verloop van tijd aan het slot van offerplechtigheden in de tempel van…

De andere Trojaanse oorlog

[118] De priesters hebben op mijn vraag of het verhaal dat de Grieken over de gebeurtenissen bij Troje vertellen wel of geen onzin is, het…

Religieuze feesten

 [58] De Egyptenaren zijn de eerste mensen die grote feesten, optochten en processies[1] zijn gaan houden. De Grieken hebben dit van hen geleerd en hiervoor…

Geiten en varkens

[46] Geiten en bokken worden door de genoemde Egyptenaren[1] niet geofferd en wel hierom. De inwoners van Mendes rekenen Pan tot de acht goden en…