Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “opstand”

Atheense inmenging op Aigina

[87] De Aigineten kwamen tot de volgende actie. (Dit gebeurde vóórdat zij gestraft werden voor de misdrijven die zij eerder tegen de Atheners begingen om…

Terugtocht van de Grieken

[99] De Atheners nu kwamen met twintig schepen met in hun kielzog vijf slagschepen van de Eretriërs, die niet omwille van de Atheners aan de…

De Atheners helpen Aristagoras

[97] Terwijl zij dat standpunt innamen en bij de Perzen in een kwaad daglicht werden gesteld, kwam uitgerekend op dat moment Aristagoras, door de Lakedaimoniër…

Het begin van de Ionische opstand

[36] Dat waren Histiaios’ motieven om de bode te sturen. Met al die zaken kreeg Aristagoras op hetzelfde moment te maken. Daarom hield hij met…

Zopyros’ gespeelde desertie

[155] Dareios was uitermate geschokt, toen hij zag dat een man van het grootste aanzien verminkingen had opgelopen. Hij sprong van zijn zetel, verhief zijn…

Babylonische opstand

[150] Toen de oorlogsvloot naar Samos was gevaren, zijn de Babyloniërs in opstand gekomen, iets waarop zij zich zeer goed hadden voorbereid. Al die tijd…

Wie is Smerdis nu echt?

[67] Zij nu meenden te weten dat Kyros’ zoon Smerdis koning was geworden, zeker omdat Prexaspes bij hoog en laag ontkende Smerdis te hebben gedood.…

De dood van Kambyses

[64] Pas na het horen van de naam Smerdis raakte Kambyses doordrongen van de strekking van die woorden en zijn droom. Hij droomde dat iemand…