Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “paard”

Van Sardes naar Abydos

[40] Toen ze dat hadden gedaan, passeerde het leger. De dragers en de lastdieren liepen voorop, gevolgd door troepen van allerlei nationaliteiten, alle door elkaar…

Nieuwe Perzische bevelhebbers

[94] Zo kwam het dat oorlog uitbrak tussen de Atheners en de Aigineten. De Pers[1] echter werkte aan zijn plan, omdat hij door zijn dienaar…

Flora en fauna in India en Arabië

[106] De uiterste gebieden van de bewoonde wereld hebben op een of andere wijze de beste ‘kaarten’ getrokken, precies zoals Griekenland verreweg de beste seizoenen…

Satrapieën

[88] Dareios, zoon van Hystaspes, was nu als koning aangewezen. Alle mensen in Klein-Azië die door Kyros en daarna ook door Kambyses waren onderworpen, werden…

Wie wordt de nieuwe koning?

[83] Dat waren de drie voorstellen die werden gedaan, maar de andere vier van de zeven mannen stemden voor dat laatste. Toen Otanes, die ervoor…

Inname van Kypros

[108] De berichtgeving aan de Perzische koning over Sardes, Dareios’ optreden met de boog, zijn bespreking met Histiaios, diens vrijlating door Dareios en terugkeer naar…

Inname van Babylon

[188] Kyros trok dus met een leger tegen de zoon van die vrouw op,[1] die net als zijn vader Labynetos heette en heerser over de…

Skythische koningsgraven

[71] De koningsgraven liggen in het gebied van de Gerroi tot waar de Borysthenes voor schepen toegankelijk is. Daar graven zij, wanneer hun koning is…