Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “rivaliteit”

Kroton en Sybaris

[44] Op dat moment maakten, zoals de inwoners van Sybaris vertellen, zijzelf en hun koning Telys zich op voor een militaire expeditie tegen Kroton. In…

Dubbel koningschap in Sparta

[51] Kleomenes werd berispt door de toen in Sparta achtergebleven Demaratos, zoon van Ariston. Ook hij was koning van de Spartanen, maar uit een minder…

Opmars door Fokis

[27] Dat waren zijn woorden. Ondertussen stuurden na de nederlaag bij Thermopylai de Thessaliërs meteen een heraut naar de Fokenzers met wie zij altijd al…

Korinthe vijand van Samos

[48] De enthousiaste deelname van ook de Korinthiërs maakte de militaire actie tegen Samos compleet. Ook zij waren slachtoffer van een kwetsende handelwijze van de…

De Alkmeoniden

[121] Ik vind het verbijsterend en geloof het verhaal niet dat de Alkmeoniden ooit volgens afspraak met een schild de Perzen een teken zouden hebben…