Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “schepen”

Bruggen over de Hellespont

[33] Hierna trof hij voorbereidingen om naar Abydos te reizen.[1] Ondertussen sloegen zij bruggen over de Hellespont vanuit Klein-Azië naar Europa.[2] Op de Chersonesos aan…

Atheense inmenging op Aigina

[87] De Aigineten kwamen tot de volgende actie. (Dit gebeurde vóórdat zij gestraft werden voor de misdrijven die zij eerder tegen de Atheners begingen om…

Nieuwe Perzische bevelhebbers

[94] Zo kwam het dat oorlog uitbrak tussen de Atheners en de Aigineten. De Pers[1] echter werkte aan zijn plan, omdat hij door zijn dienaar…

Atheense overwinning

[113] Het gevecht bij Marathon nam veel tijd in beslag. In het centrum werd het leger door de buitenlanders verslagen, daar waar de Perzen zelf…

Omsingeld door de Perzische vloot

[78] De legeraanvoerders bij Salamis botsten verbaal flink met elkaar. Zij hadden nog niet door dat zij door de Perzische vloot waren omsingeld, maar dachten…

List van Themistokles

[75] Toen Themistokles’ standpunt het zou afleggen tegen dat van de Peloponnesiërs, verliet hij ongemerkt de vergadering en stuurde, eenmaal buitengekomen, per boot een man…

Het begin van de Ionische opstand

[36] Dat waren Histiaios’ motieven om de bode te sturen. Met al die zaken kreeg Aristagoras op hetzelfde moment te maken. Daarom hield hij met…

De Perzische vloot trekt zich terug

[107] Nu Xerxes zijn zonen aan Artemisia had toevertrouwd om ze naar Efesos te brengen, riep hij Mardonios bij zich. Hij droeg hem op uit…