Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “taal”

Farao Psammetichos

[151] De twaalf farao’s hielden zich aan een humaan beleid. Toen zij na verloop van tijd aan het slot van offerplechtigheden in de tempel van…

Het oudste volk

[1] Na zijn dood werd Kyros door Kambyses als koning opgevolgd. Hij was de zoon van Kyros en Kassandane, dochter van Farnaspes.[1] Zij was vóór…

De Amazonen

[110] Van de Sauromaten wordt het volgende verteld. Sinds de strijd van de Grieken tegen de Amazonen (de Skythen noemen de Amazonen ‘Oiorpata’, wat in…

Perzische gebruiken (2)

[135] De Perzen staan het meest van allen open voor gebruiken van anderen. Zij dragen bijvoorbeeld kleren als die van de Meden, omdat ze die…

Kyros een bedreiging voor de Ioniërs

Een parabel [141] Toen de Lydiërs door de Perzen waren onderworpen, stuurden de Ioniërs en Aioliërs onmiddellijk gezanten naar Kyros in Sardes. Zij wilden onder…