Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “tiran”

Amilkas verslagen

[165] Van de bewoners van Sicilië stamt nog het volgende verhaal. Gelon zou ondanks het bevelhebberschap van de Lakedaimoniërs tóch de Grieken hebben geholpen, als…

Opkomst van Gelon

[153] Dat was het verhaal over Argos. Andere gezanten van de coalitie waren naar Sicilië gegaan om een overeenkomst te sluiten met Gelon. Voor de…

Het einde van Aristagoras

[121] Na die nederlaag herstelden de Kariërs zich en zochten de strijd weer op. Zij hadden gehoord van Perzische voornemens om tegen hun steden op…

De Kypseliden

[92] Dat was hun voorstel, maar het overgrote deel van de bondgenoten dacht er anders over. Zij hielden hun mond, behalve de Korinthiër Sokleës die…

Komt Hippias terug?

[90] Toen zij hun voorbereidingen troffen voor de vergeldingsactie, kwam daar iets tussen dat zijn oorsprong bij de Lakedaimoniërs had. Zij begrepen wat de Alkmeoniden…

Het begin van de Ionische opstand

[36] Dat waren Histiaios’ motieven om de bode te sturen. Met al die zaken kreeg Aristagoras op hetzelfde moment te maken. Daarom hield hij met…

Kleomenes’ interventie

[70] Nu Isagoras op zijn beurt de verliezer was, kwam hij van zijn kant met een list. Hij riep de hulp in van de Lakedaimoniër…

De Peisistratiden verdreven

[62] De droom die Hipparchos had en de herkomst van de Gefyreërs, tot wie Hipparchos’ moordenaars behoorden, zijn door mij uitgelegd. In aansluiting hierop moet…