Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “vloot”

Een muur van hout

[141] Na het horen van die woorden waren de gezanten van de Atheners bijzonder aangeslagen. Wanhopig als zij waren om de rampspoed die hen werd…

Op weg naar Eretria

[97] Terwijl zij met hun actie bezig waren, hadden ook de bewoners van Delos hun eiland verlaten en een veilig heenkomen gezocht op Tenos. Toen…

Nieuwe Perzische bevelhebbers

[94] Zo kwam het dat oorlog uitbrak tussen de Atheners en de Aigineten. De Pers[1] echter werkte aan zijn plan, omdat hij door zijn dienaar…

Terugtocht van de Grieken

[99] De Atheners nu kwamen met twintig schepen met in hun kielzog vijf slagschepen van de Eretriërs, die niet omwille van de Atheners aan de…

De Atheners helpen Aristagoras

[97] Terwijl zij dat standpunt innamen en bij de Perzen in een kwaad daglicht werden gesteld, kwam uitgerekend op dat moment Aristagoras, door de Lakedaimoniër…

De Perzische vloot trekt zich terug

[107] Nu Xerxes zijn zonen aan Artemisia had toevertrouwd om ze naar Efesos te brengen, riep hij Mardonios bij zich. Hij droeg hem op uit…

Het bevel over de Perzische vloot

[96] Op álle schepen telde de bemanning Perzen, Meden en Saken.[1] De meest zeewaardige schepen werden geleverd door de Foeniciërs en daarvan waren die uit…

De Perzische vloot

[89] Het aantal slagschepen bedroeg uiteindelijk 1207 stuks[1] en deze werden door de volgende volkeren geleverd. De Foeniciërs leverden samen met de Syriërs in Palestina…