Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “voorbereiding”

Een muur van hout

[141] Na het horen van die woorden waren de gezanten van de Atheners bijzonder aangeslagen. Wanhopig als zij waren om de rampspoed die hen werd…

Militaire voorbereiding

[19] Xerxes was net aan zijn voorbereidingen van de legerexpeditie begonnen, of hij kreeg tijdens zijn slaap voor de derde keer een droom. De droom…

De Perzen komen!

[70] Zodra hij het bevel tot uitvaren had gegeven, koersten zij met hun schepen naar Salamis, kozen rustig positie en stelden zich tegenover hun tegenstanders…

Land en water voor de koning

[48] Hierna testte Dareios wat de Grieken van plan waren: tegen hem oorlog voeren of zichzelf overgeven. Hij stuurde gezanten eropuit, elk naar een ander…

Verkenning van Thessalia

[128] Xerxes zag vanuit Therme de Olympos en de Ossa, de buitengewoon hoge bergen van Thessalia, en begreep dat er midden tussenin een smal dal…