Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “vrouw”

Lemnos in Atheense handen

[137] Miltiades, zoon van Kimon, kreeg Lemnos op de volgende manier in handen. Toen de Pelasgen door de Atheners uit Attika werden verdreven, terecht of…

Demaratos verlaat Sparta

[67] Zo ging het dus met Demaratos’ ontslag van het koningschap. Hij vertrok als balling uit Sparta naar Perzië, door het volgende voorval gekwetst. Na…

Het proces tegen Demaratos

[64] Na verloop van tijd overleed Ariston en nam Demaratos het koningschap over. Het kon niet anders, zo leek het, of de voorgaande gebeurtenissen raakten…

Demaratos, een zoon van…?

[61] Toen Kleomenes op Aigina was en zich voor het algemeen belang van Griekenland inzette, werd hij door Demaratos[1] aangeklaagd, wat hij niet zozeer deed…

Kleomenes en Dorieus

[39] Anaxandrides, zoon van Leon, leefde niet langer meer als koning van Sparta, maar was overleden. Anaxandrides’ zoon Kleomenes bekleedde het koningschap dat hij niet…

Tweede inname van Babylon

[158] Terwijl Dareios volgens afspraak van alle kanten een aanval deed op de stadsmuur, was dat het moment waarop Zopyros liet zien wat zijn hele…

Babylonische opstand

[150] Toen de oorlogsvloot naar Samos was gevaren, zijn de Babyloniërs in opstand gekomen, iets waarop zij zich zeer goed hadden voorbereid. Al die tijd…

Amasis en Ladike

[181] Amasis sloot met de Kyreneërs vriendschap en ging met hen een bondgenootschap aan. Hij dacht er zelfs goed aan te doen een vrouw uit…