Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Zieners, rechtspraak en verdragen

[67] Onder de Skythen vind je vele zieners die hun voorspellingen doen met twijgen van wilgenhout. Dat gaat zo. Zij nemen grote bundels twijgen mee en leggen die op de grond, waarna zij die loswikkelen. Zij leggen elke twijg apart, doen hun voorspellingen en nog onder het uitspreken daarvan binden zij de twijgen weer samen en maken er weer één bundel van. Deze wijze van voorspellen is nationaal gebruik, maar de androgyne Enareërs[1] zeggen dat de zienerskunst hen door Afrodite is geschonken.[2] Anders dan de rest doen zij hun voorspellingen met de bast van de linde: wanneer de ziener de (bast van de) linde in drieën heeft gespleten, vouwt hij die om zijn eigen vingers en doet, nog terwijl hij die losmaakt, een voorspelling.

[68] Wanneer de koning van de Skythen ziek is, roept hij de drie zieners die het meeste aanzien hebben bij zich, die hun voorspellingen doen zoals hierboven is beschreven. Zij zeggen dan over het algemeen bijna altijd dat persoon A of B valselijk heeft gezworen op de koninklijke haarden en geven de namen van elke persoon die zij bedoelen. Bij de Skythen is het meer dan gebruikelijk om een eed af te leggen bij de koninklijke haarden, wanneer zij de zwaarste eed willen afleggen. De persoon die volgens hen een valse eed heeft afgelegd, wordt meteen opgepakt en voorgeleid.

Na zijn aankomst confronteren de zieners hem met hun beschuldiging dat uit hun zienerskunst duidelijk blijkt dat hij op de koninklijke haarden een valse eed heeft afgelegd en hierdoor de koning ziek is. De man ontkent, beweert geen valse eed te hebben afgelegd, protesteert. Als hij blijft ontkennen, roept de koning nog eens, maar nu twee keer zovele zieners bij zich. Wanneer ook zij hun zienersgaven toepassen en hem van een valse eed beschuldigen, hakken ze hem meteen zijn hoofd af en de eerste drie zieners verdelen zijn bezittingen onder elkaar.

Wanneer de zieners die later gekomen zijn, de man vrijspreken zijn er steeds andere en na hen steeds meer ter plekke. Als de meesten van hen hem vrijspreken, is door hen beslist dat de eerste zieners de dood verdienen.

[69] Zij brengen hen op ongeveer de volgende manier ter dood.  Wanneer zij een wagen met rijsthout beladen en ossen ervoor gespannen hebben, binden zij de voeten van de zieners vast, slaan hun handen op de rug en stoppen een prop in hun mond, waarna zij hen midden in het rijsthout opsluiten. Nadat zij dit van onderen in brand hebben gestoken, jagen zij de ossen op door ze bang te maken. Natuurlijk is het aantal ossen dat samen met de zieners de vuurdood sterft groot; groot is ook het aantal dat, bezaaid onder de brandwonden, ontsnapt, wanneer hun dissel is verbrand. Zij verbranden op genoemde wijze de zieners ook om andere redenen en betitelen hen als valse zieners. De koning spaart ook niet de kinderen van hen die hij ter dood heeft laten brengen, met dien verstande dat hij alle mannelijke kinderen laat doden, maar de vrouwelijke geen haar krenkt.  

[70] De Skythen sluiten, met wie zij dat ook doen, als volgt verdragen af. Zij gieten in een grote, aarden kom wijn en mengen daarin bloed van de mensen die het verdrag sluiten, door met een priem in een klein deel van hun lichaam te prikken of met een dolk een insnijding te maken, waarop zij een zwaard in de kom dopen en pijlen, een strijdbijl en een speer. Wanneer zij dat hebben gedaan, spreken zij vele geloften uit en nemen de mensen zelf die het verdrag sluiten en de aanzienlijksten uit hun gevolg een slok.


[1] Uit de Griekse tekst blijkt niet of “verwijfd” een kwalificatie is of Herodotos’ vertaling van het Skythische woord.  Hij gebruikt hier het woord androgynoi (Gr. ἀνδρόγυνοι), “man-vrouwen”.

[2] Anderzijds valt in boek 1, hfdst. 105, te lezen dat hun geaardheid een straf was van de godin Afrodite.