Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Dareios ontsnapt

[142] Zo ontkwamen de Perzen en voor de tweede maal liepen de Skythen, die naar hen op zoek waren, hen mis. Aan de ene kant vinden zij Ioniërs, als zij hen als vrije mensen zien, het lafst en het slapst; aan de andere kant zeggen zij dat, als zij het hebben over Ioniërs als dienaren, zij onvervalste slaven zijn, gehecht aan hun meesters, en niet aan weglopen denken. Dit is wat de Skythen de Ioniërs altijd verwijten.

[143] Op zijn mars door het land van Thrakia bereikte Dareios Sestos op de Chersonesos. Zelf stak hij vandaaruit met zijn vloot over naar Klein-Azië. Als legeraanvoerder in Europa liet hij Megabazos achter, een Pers,[1] die hij eens had onderscheiden met de volgende mededeling die hij ten overstaan van Perzen had gedaan. Dareios stond op het punt granaatappels te eten en amper had hij de eerste granaatappel gepeld, of zijn broer Artabanos vroeg hem wat hij wilde hebben dat evenzoveel bevatte als een granaatappel pitten. Dareios zei dat hij liever zo’n groot aantal Megabazoi had dan Griekenland dat zich aan hem had onderworpen.

Door deze uitspraak tegenover Perzen te doen gaf hij blijk van zijn ontzag voor de man. Hij liet hem op dat moment achter met 80.000 manschappen van zijn eigen leger.

[144] Die Megabazos liet bij de bewoners van de Hellespont een onuitwisbare herinnering achter door de volgende uitspraak. In Byzantion aangekomen kreeg hij te horen dat de Kalchedoniërs zeventien jaar eerder dan de Byzantijnen zich in dat gebied hadden gevestigd. Hierop verklaarde hij dat de Kalchedoniërs toen zeker blind waren, want zij zouden niet het slechtere land hebben gekozen, waar een mooier land beschikbaar was, als zij niet blind waren geweest. Het was dus die Megabazos die toen in het gebied van de Hellespontiërs als legeraanvoerder werd achtergelaten en de mensen onderwierp, voorzover zij niet voor de Perzen kozen.


[1] Aangezien sinds het aantreden van Dareios de Meden (Gr. Μῆδοι) verenigd waren met de Perzen (Gr. Πέρσαι), is het steeds zinvol te vermelden tot welke bevolkingsgroep zijn onderdanen behoorden.