Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Aiolische stedenbond

[149] Dat zijn de Ionische steden. De Aiolische steden zijn: Kyme alias Frikonis, Larisai, Neon Teichos,[1] Temnos, Killa, Notion, Aigiroëssa, Pitane, Aigaiai, Myrina, Gryneia. Dit zijn elf oorspronkelijke steden van de Aioliërs. Eén is hun afgepakt door de Ioniërs en dat is Smyrna. Het waren er op het vasteland namelijk ook twaalf. Die Aioliërs hadden het geluk dat ze steden stichtten in gebied dat beter was dan dat van de Ioniërs,[2] maar niet even gunstig gezien het klimaat.

Inwoners van Smyrna verdreven

[150] De manier waarop de Aioliërs Smyrna verloren was deze. Zij hadden mensen uit Kolofon opgevangen die een opstand zagen mislukken en hun land waren uitgewezen. Vervolgens hebben de ballingen uit Kolofon het moment afgewacht dat de Smyrneërs buiten de stadsmuren een feest hielden ter ere van Dionysos, sloten de poorten en namen bezit van de stad. De Aioliërs schoten hen echter massaal te hulp en er kwam een schikking: de Ioniërs gaven hun losse bezittingen terug, de Aioliërs vertrokken uit hun stad. Toen de Smyrneërs dit hadden gedaan, hebben de elf steden ze nog eens verdeeld en als burgers van hun eigen stad opgenomen.

Aiolische eilanden veilig

[151] Dat zijn de Aiolische steden van het vasteland, de steden die op de Ida liggen niet meegerekend, [3] want die zijn buitengehouden. Van de steden op de eilanden liggen er vijf op Lesbos (de bevolking van Arisba, de zesde stad die op Lesbos lag, is door de Methymneërs als slaven afgevoerd – het waren nota bene bloedverwanten van hen), één stad ligt op Tenedos, nog één op wat ze Hekaton Nesoi noemen.[4] De bewoners van Lesbos en Tenedos hadden niets te vrezen, net als de Ioniërs die op de eilanden woonden. De overige steden besloten unaniem de weg te volgen, die de Ioniërs hen ook maar zouden wijzen.


[1] Lett. ‘Nieuwe Stadmuur’ (Gr. Νέον Τεῖχος).

[2] ‘Beter’ vanuit het oogpunt van vruchtbaarheid en landbouwproductiviteit.

[3] De berg in de Troas, ten zuiden van Troje; de noordelijke ligging van de steden daar sloot die uit van deelname van het Aiolische stedenverband.

[4] De ‘Honderd Eilanden’ (Gr. Ἕκατον Νῆσοι); misschien is er sprake van een verbastering en gaat het om een eiland dat een bijnaam van Apollo heeft meegekregen: ‘Scherpschutter’,  Hekatos (Gr. Ἕκατος).