Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Herodotos of Aëtion

(pagina 1 van 5)

Onderwerpen op de andere pagina’s:
Herodotos op de Olympische Spelenhet schilderij van Alexandros & Roxanede schrijver zoekt het grote publiekplaats- en persoonsnamen

Inleiding

Loukianos (Gr. Λουκιανός, ca. 120 – ca. 180) schreef vele dialogen en essays over diverse onderwerpen, vaak met satirische ondertoon. Hij is geboren in het Syrische Samosata aan de Eufraat. Naar eigen zeggen[1] is hij begonnen als beeldhouwersassistent, maar heeft hij zich later Grieks aangeleerd en retorica gestudeerd. Hij legde zich toe op het houden van pronkredevoeringen en heeft door vele landen gereisd. Zijn ster rees snel en hij werd een veelgevraagd spreker.

Even heeft hij geflirt met de filosofie en was hij bewonderaar van Epikouros. Op latere leeftijd is hij weer retor geworden en is hij in overheidsdienst getreden als secretaris van de proconsul in Egypte. Hij maakt melding van de dood van keizer Marcus Aurelius in 180 en moet zelf niet lang daarna zijn gestorven.

Zijn essay ‘Herodotos of Aëtion’ (Gr. Ἡρόδοτος ἤ Ἀετίων, Lat. Herodotus sive Aëtion) betreft een lezing, gehouden voor Makedonisch publiek, toehoorders van hoge rang. Het stuk heeft als centraal onderwerp een schilderij van de schilder Aëtion (vierde eeuw vóór Christus) dat het huwelijk tussen Alexander de Grote en de Baktrische prinses Roxane voorstelt. De schrijver vergelijkt zich met Herodotos in die zin dat hij net als de ander via een presentatie voor een groot publiek aan zijn naamsbekendheid wil werken.

‘Herodotos of Aëtion’ is in wezen de enige klassieke bron (naast het lexicon Suda) die substantiële informatie verstrekt over Herodotos en zijn schrijverschap. Het vermoeden bestaat dat het werk onvolledig is. De acht hoofdstukken die ervan zijn overgeleverd worden op de volgende pagina’s in vertaling weergegeven.


[1] Zie zijn ‘Droom’, Gr. Ἐνύπνιον, Lat. Somnium.

Pagina's: 1 2 3 4 5