Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Inlichtingen van Demaratos

(1 van 3 pagina’s)

Onderwerpen op andere pagina’s: antwoord van DemaratosXerxes sportief

[100] Tot zover de informatie over de vloot. Nu de troepen waren geteld en in divisies ondergebracht, wilde Xerxes ze langslopen en inspecteren. Hij voegde de daad bij het woord: terwijl hij zich op een wagen langs elk volk liet rijden, won hij informatie en maakten zijn ambtenaren aantekeningen, totdat hij de ruiterij en het voetvolk van begin tot eind had gehad.[1]

Gouden tentdoek

Toen dit achter de rug was, werden de schepen de zee ingelaten en verkaste Xerxes van zijn wagen naar een Sidonisch schip, waarop hij plaatsnam onder een gouden tentdoek en langs de scheepsboegen voer. Van elk schip vroeg hij informatie op en liet daarvan aantekeningen maken, zoals hij dat had gedaan bij het landleger.[2] De kapiteins hadden hun schepen ongeveer 120 meter[3] uit de kust laten varen en hielden ze daar stil. Zij hadden allemaal de boegen in de richting van het land gekeerd, in aanvalsstelling, en de mariniers hun wapens laten oppakken alsof de strijd aanstaande was. Xerxes voer tussen de scheepsboegen en de kust door en hield zo inspectie.

Demaratos nader gevraagd

[101] Toen hij ook die schepen was langsgevaren en van boord was gegaan, riep hij Demaratos, zoon van Ariston, die samen met hem tegen Griekenland optrok, bij zich en stelde hem de volgende vraag: “Demaratos, ik wil graag iets van je weten en stel je dus de volgende vraag. Jij bent een Griek en een die, zoals ik van jou begrijp en van andere Grieken die mij gesproken hebben, uit een stad komt die allerminst klein of zwak is. Vertel me eens: zullen de Grieken standhouden en mij tegenstand bieden? Zijn álle Grieken en alle anderen die in het westen wonen, sterk genoeg om mijn aanval af te slaan, als zij zich verenigen, maar niet solidair zijn?[4] Ik denk het niet. Ik wil ook jouw mening horen. Wat vind je van hen?”

Dat was zijn vraag en dit was het antwoord: “Koning, wilt u dat ik de waarheid spreek of een wenselijk antwoord geef?” Xerxes wilde het eerste en zei erbij dat Demaratos hem er niet minder sympathiek om zou zijn.


[1] De hier vermelde telling van de manschappen is nauwkeuriger en ligt meer voor de hand dan die welke genoemd is in hfdst. 60.

[2] Als Xerxes vijf minuten voor de inspectie van elk schip had uitgetrokken, zou hij meer dan 100 uur nodig hebben gehad voor zijn vloot van 1207 schepen (het in hfdst. 89 genoemde aantal).

[3] Om precies te zijn: vier plethra; een plethron (Gr. πλέθρον) is 1/6 van een stadion (Gr. στάδιον), d.w.z. 31 m., wat inhoudt dat de schepen ongeveer 120 meter uit de kust lagen. 

[4] Een denkbeeld dat sterk leefde bij de Grieken: zij waren één volk, maar het niet altijd met elkaar eens.

Pagina's: 1 2 3