Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Onderwerping van Perinthos

[1] De Perzen die door Dareios in Europa achtergelaten waren en onder aanvoering van Megabazos stonden, hebben bij de Hellespont als eersten de Perinthiërs,[1] die gehoorzaamheid aan Dareios weigerden, onderworpen, nadat zij eerder door de Paioniërs[2] bruut waren behandeld.

De Paioniërs en het orakel

Het orakel had de Paioniërs opgedragen om tegen de Perinthiërs op te trekken en ze aan te vallen, wanneer zij vanuit hun positie tegenover hen zich provocerend zouden gedragen door hen individueel uit te dagen, maar dit niet te doen, wanneer zij niet zouden roepen. De Paioniërs van de Strymon[3] handelden overeenkomstig. Toen de Perinthiërs in een buitenwijk hun stellingen hadden betrokken, kwam het daar door het uitdagen tot drie individuele gevechten: ze lieten namelijk een man tegen een man, een paard tegen een paard en een hond tegen een hond vechten.

Kaart van noordelijk Makedonia en de Propontis (Hellespont) met de kuststad Perinthos (bron: www.gutenberg.org).

Toen de Perinthiërs met twee gevechten vóórstonden en zij triomfantelijk het Paian begonnen te zingen,[4] dachten de Paioniërs dat dit precies de bedoeling van het orakel was en zeiden tegen hen zoiets als: “Nu zullen wij wel het orakel in vervulling moeten laten gaan; wij zijn aan zet.” Zo kwam het dat de Paioniërs de Perinthiërs aanvielen, toen zij het Paian aanhieven; het werd een klinkende overwinning en zij lieten weinigen van hen in leven.

[2] Dat was wat hen overkwam door de Paioniërs. Maar hoewel daarna de Perinthiërs dapper opkwamen voor hun vrijheid, waren de Perzen onder Megabazos door hun overmacht veel te sterk. Toen Perinthos was ingenomen, dreef Megabazos zijn leger dwars door Thrakia en onderwierp elke stad, iedere stam van allen die daar leefden, aan de Perzische koning. Zo luidde immers Dareios’ opdracht: Thrakia onderwerpen.


[1] De stad Perinthos (Gr. Πέρινθος) ligt in Thrakia aan de kust ten noorden van de Propontis.

[2] Paionia ligt onmiddellijk ten noorden van Makedonia. 

[3] Rivier in het noorden van Makedonia.

[4] Het zingen van een Paian of Paion (Gr. παιάν  of παι(ή)ων), een cultisch lied ter ere van de god Apollo, gold als een teken van de overwinning; de Paioniërs hoorden in deze kreet het aanroepen van hun eigen (volks)naam.