Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “belegering”

Op weg naar Eretria

[97] Terwijl zij met hun actie bezig waren, hadden ook de bewoners van Delos hun eiland verlaten en een veilig heenkomen gezocht op Tenos. Toen…

Lemnos in Atheense handen

[137] Miltiades, zoon van Kimon, kreeg Lemnos op de volgende manier in handen. Toen de Pelasgen door de Atheners uit Attika werden verdreven, terecht of…

Beleg van Paros mislukt

[132] Na de voor de Perzen pijnlijke nederlaag bij Marathon kreeg Miltiades, die daarvóór al enig prestige onder de Atheners genoot, nog meer invloed. Hij…

Omsingeld door de Perzische vloot

[78] De legeraanvoerders bij Salamis botsten verbaal flink met elkaar. Zij hadden nog niet door dat zij door de Perzische vloot waren omsingeld, maar dachten…

Kleomenes aangeklaagd

[81] Vervolgens liet Kleomenes het merendeel van zijn leger naar Sparta terugkeren, maar ging met 1000 elite manschappen naar het Heraion om daar een offer…

Belegering van Argos

[77] Zodra dit bericht de inwoners van Argos bereikte, trokken zij op naar de kust om assistentie te verlenen en toen zij vlakbij Tiryns waren…

Het einde van Aristagoras

[121] Na die nederlaag herstelden de Kariërs zich en zochten de strijd weer op. Zij hadden gehoord van Perzische voornemens om tegen hun steden op…

Terugtocht van de Grieken

[99] De Atheners nu kwamen met twintig schepen met in hun kielzog vijf slagschepen van de Eretriërs, die niet omwille van de Atheners aan de…