Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

De stad Chemmis

[91] De Egyptenaren gaan het hebben van Griekse gewoontes uit de weg en, kort gezegd, beslist ook die van andere mensen. De rest van hen houdt zich strikt daaraan, maar je hebt in het gebied rond Thebe in de buurt van Neapolis een grote stad: Chemmis.[1] Daar bevindt zich een vierkante tempel gewijd aan Perseus, zoon van Danaë, waaromheen palmbomen staan. De voorhal van de tempel is zeer groot en gebouwd van steen en ervoor staan twee grote, stenen standbeelden opgesteld. Op de binnenplaats ervan is een kapel met daarin een beeld van Perseus. De inwoners die daar in Chemmis wonen, zeggen dat Perseus vaak in hun land verschijnt, vaak ook binnen in de tempel. Dan wordt een door hem gedragen sandaal gevonden, 92 centimeter groot,[2] en wanneer die opduikt, is er in heel Egypte welvaart.

Bijzondere band met Perseus

Dat is hun uitleg en zij doen voor Perseus naar Grieks gebruik het volgende. Ze houden wedstrijden in alle takken van sport en de prijzen die ze uitdelen, bestaan uit veedieren, mantels en huiden. Op mijn vraag waarom Perseus doorgaans alleen aan hen verscheen en zij anders dan de andere Egyptenaren wedstrijden hielden, verklaarden zij dat Perseus oorspronkelijk uit hun stad kwam, want Danaos en Lygkeus[3] waren naar Griekenland uitgevaren en dat waren burgers van Chemmis. Zij kwamen uit bij Perseus door zijn afstamming van hen af te leiden.

Toen hij in Egypte was gekomen, om een reden die ook door de Grieken wordt aangegeven (hij wilde het hoofd van Gorgo uit Libya halen),[4] bracht hij volgens zeggen een bezoek aan hen en herkende hij al zijn verwanten. Hij kwam naar Egypte, want hij had van de naam Chemmis gehoord, omdat zijn moeder hem had ingelicht. Het was op zijn verzoek, dat ze een wedstrijd hielden.


Aanbevolen literatuur

Dit hoofdstuk, i.h.b. de vermelding van Neapolis, Chemmis en Perseus, wordt besproken in het artikel van A.B. Lloyd, Perseus and Chemmis (Herodotus II 91), in: JHS vol. 89, pp. 79-86 (1969). Zie hier een preview.


[1] Tegenwoordig Akhmim; in Griekse papyri wordt hij ook ‘de stad van Pan’, Panos polis (Gr. Πανὸς πόλις), genoemd (de ithyfallische god Mim werd door de Grieken gelijkgesteld aan hun bosgod Pan).

[2] Om precies te zijn: 2 el, pechys (Gr. πῆχυς), d.w.z. 2 x 46 cm., dezelfde afmeting als de voetstap van Herakles aan de oever van de Tyres in het land van de Skythen (vgl. boek 4, hfdst. 82); goden en halfgoden waren in de beleving van de Grieken groot van stuk.

[3] Perseus’ moeder Danaë was de dochter van Akrisios, kleindochter van Abas, de zoon van Lynkeus; deze laatste was de zoon van Hypermestra en kleinzoon van Danaos.

[4] Een van de Gorgonen wel te verstaan: Medousa, die haar aanvallers met een verstenende blik uit haar ogen onschadelijk wist te maken.