Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “veldslag”

Amilkas verslagen

[165] Van de bewoners van Sicilië stamt nog het volgende verhaal. Gelon zou ondanks het bevelhebberschap van de Lakedaimoniërs tóch de Grieken hebben geholpen, als…

Hevig verzet van de Kariërs

[116] Daurises, die getrouwd was met een dochter van Dareios, Hymaies, Otanes en andere Perzische aanvoerders (ook zij hadden dochters van Dareios tot vrouw), hadden…

Leonidas’ troepen bespied

[208] Tijdens hun beraadslagingen stuurde Xerxes een ruiter ter verkenning eropuit om uit te zoeken met hoevelen zij waren en waarmee zij bezig waren. Toen…

Lijken bij Thermopylai

[24] Toen zij daar waren, nam Xerxes maatregelen met betrekking tot zijn gesneuvelde soldaten en stuurde een heraut naar de vloot. De maatregelen waren de…

Skythen in het land van de Meden

[101] Deïokes had dus de Meden tot één volk samengesmeed en was de heerser ervan. Dit zijn alle bevolkingsgroepen onder de Meden: Bousen, Paretakenen, Strouchaten,…

Kyros verslaat Astyages

[127] Nu de Perzen een leider hadden, stonden zij te trappelen om hun vrijheid te verkrijgen, zeker omdat zij zich al lange tijd ergerden aan…

De slag bij Pelousion

[10] Bij de Nijlmonding die ze Pelousion noemen, wachtte Psammenitos, de zoon van Amasis, Kambyses op. Kambyses kreeg Amasis niet levend in handen, toen hij…

Epialtes wijst de Perzen de weg

[215] Xerxes vond het prachtig wat volgens Epialtes zou worden bereikt, en stuurde opgetogen Hydarnes en de troepen onder zijn commando meteen eropuit. Zij vertrokken…