Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

De Skythen bezetten Klein-Azië

[1] Na de val van Babylon kwam de expeditie tegen de Skythen onder aanvoering van Dareios zelf. Nu Klein-Azië[1] volop beschikte over manschappen en er veel geld binnenstroomde, wilde Dareios op de Skythen wraak nemen, omdat zíj met het onrecht begonnen waren door het Perzische gebied binnen te vallen en hun tegenstanders in de strijd te overwinnen. Zoals eerder door mij is verteld,[2] heersten de Skythen 28 jaar lang over het noorden van Klein-Azië. Zij vielen Klein-Azië binnen tijdens hun achtervolging van de Kimmeriërs en brachten een eind aan het rijk van de Meden. Zij immers heersten vóór de komst van de Skythen over Klein-Azië. Na een verblijf van 28 jaar in het buitenland wachtte hen, toen zij na zo lange tijd terugkeerden in hun vaderland, een onderneming niet minder zwaar dan die tegen de Meden. Ze troffen namelijk een niet geringe legermacht tegenover zich: de Skythische vrouwen hadden tijdens hun zo lange afwezigheid relaties opgebouwd met hun slaven.

[2] De Skythen maken al hun slaven blind om de melk die zij drinken. Aan die melk komen ze als volgt. Ze gebruiken benen pijpen in de vorm van een fluit, plaatsen die in de geslachtsdelen van hun merries en blazen er met hun mond op. Terwijl de een blaast, melkt de ander. Volgens zeggen doen zij dit hierom: de aderen van de merrie waarin geblazen wordt, zwellen op en de uier ontspant zich. Na het melken gieten ze de melk in holle houten vaten, stellen de blinde slaven op rond de vaten en laten hen in de melk roeren. Wat boven komt drijven, scheppen ze af en vinden zij waardevoller; wat naar onderen zakt, vinden ze minder waard dan het andere.[3]  Om deze redenen maken de Skythen hun gevangenen blind. Het zijn geen landbouwers, maar een volk van herders.

Skythische boogschutter, afgebeeld op de bodem van een kylix uit Vulci (520-500 vóór Christus, Britisch Museum – public domain). De inscriptie luidt: Ἐπίκτητος ἔγρασφεν (met schrijffout), “geschilderd door Epiktetos”.

[3] Uit die slaven en vrouwen werd een nieuwe generatie geboren die, toen zij van haar eigen afkomst hoorde, tegen hen in opstand kwam bij hun terugkeer uit Perzië. Eerst sneden zij het gebied af door een brede gracht te trekken die zich uitstrekte van het Taurosgebergte tot aan het meer van Maietis, waar het op z’n breedst is. Toen de Skythen daarop een inval wilden doen, groeven zij zich in en lieten het op een gevecht aankomen. Er werd meermalen slag geleverd, maar de Skythen konden helemaal geen voordeel behalen, waarop een van hen het volgende zei: “Mannen van Skythia, wat zijn wij aan het doen? In de strijd tegen onze slaven worden wij gedood en blijven er steeds minder van ons over en terwijl wij hen doden, zullen wij in de toekomst over minder mensen heersen. Ik stel voor speren en pijl en boog opzij te leggen en ieder voor zich de paardenzweep op te pakken en op hen af te gaan. Zolang als zij ons met wapens zagen, dachten zij gelijk aan ons te zijn en tegen ons op te kunnen. Maar wanneer zij ons met zwepen in plaats van wapens zien, zullen zij opgeven, omdat zij begrijpen en toegeven dat zij onze slaven zijn.”

[4] De Skythen voegden de daad bij het woord. De slaven, overrompeld door wat hen overkwam, vergaten te vechten en vluchtten. Zo kwamen de Skythen aan de macht in Klein-Azië en, weer verdreven door de Perzen, keerden zij op dergelijke wijze terug in hun vaderland. Dáárom wilde Dareios op hen wraak nemen en bracht hij een leger tegen hen op de been.


[1] De Grieken gebruikten voor dit gebied de term Asia (Gr. Ἀσία); wat wij ‘Azië’ noemen, was in de vroege Griekse oudheid, zeker tot Alexander de Grote, grotendeels onbekend.

[2] Zie het eerste boek, hfdstt. 103 & 105.

[3] Waar de Grieken de kaas lekkerder vonden, wonnen de Skythen room en boter uit de paardenmelk.