Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “krijgstactiek”

Mardonios blijft achter

[113] Na het zeegevecht wachtte Xerxes met zijn troepen enkele dagen en vertrok langs dezelfde route [als op de heenweg] naar Boiotia. Aan de ene…

Gelon stelt een voorwaarde

[157] Toen de gezanten uit Griekenland in Syracuse waren aangekomen, hadden zij met hem een ontmoeting en zeiden het volgende: “Wij zijn door de Lakedaimoniërs…

Opkomst van Gelon

[153] Dat was het verhaal over Argos. Andere gezanten van de coalitie waren naar Sicilië gegaan om een overeenkomst te sluiten met Gelon. Voor de…

Xerxes laat Griekse spionnen gaan

[145] Dat waren de orakelspreuken die de Atheners hadden gekregen. De Grieken die meer begaan waren met het lot van Griekenland, kwamen bijeen[1] en toen…

Nieuwe Perzische bevelhebbers

[94] Zo kwam het dat oorlog uitbrak tussen de Atheners en de Aigineten. De Pers[1] echter werkte aan zijn plan, omdat hij door zijn dienaar…

Beleg van Paros mislukt

[132] Na de voor de Perzen pijnlijke nederlaag bij Marathon kreeg Miltiades, die daarvóór al enig prestige onder de Atheners genoot, nog meer invloed. Hij…

Atheense overwinning

[113] Het gevecht bij Marathon nam veel tijd in beslag. In het centrum werd het leger door de buitenlanders verslagen, daar waar de Perzen zelf…

De slag bij Marathon

[109] De opvattingen onder de Atheense legeraanvoerders waren verdeeld. Sommigen waren tegen een veldslag (ze hadden daartoe niet genoeg manschappen tegen het Perzische leger), anderen…