Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Herkomst van de Skythen (3)

[11] Er is nog een ander verhaal (deze versie heeft mijn voorkeur) en dat gaat als volgt. Toen het herdersvolk van de Skythen dat in Klein-Azië woonde, in een oorlog door de Massageten werd opgedreven, trok het weg en stak de Araxes over het Kimmerische land in. Waar nu de Skythen wonen, was naar verluidt vroeger het gebied van de Kimmeriërs. Met de Skythen in aantocht sloegen de Kimmeriërs alarm, omdat zij het leger dat in aantocht was gróót vonden. Zeker, de meningen waren verdeeld, aan beide kanten heftig, die van de stamhoofden hoogstaander. Het volk was van mening dat het beter was om te wijken en het geen nut had tegen een meerderheid hun leven op het spel te zetten; de stamhoofden vonden dat om hun land tot het eind toe tegen de aanvallers gevochten moest worden.

Ondergang van de Kimmeriërs

Het volk wilde niet naar hun stamhoofden luisteren, de stamhoofden niet naar het volk, dat was duidelijk. De ene partij besloot te vertrekken en zonder slag of stoot het gebied aan de aanvallers over te laten; de stamhoofden kozen voor de dood op eigen grond en om niet samen met het volk te vluchten. Zij bedachten hoeveel moois zij hadden beleefd en hoeveel ellende zij konden verwachten, wanneer zij uit het vaderland vluchtten. Toen zij dat besluit hadden genomen, namen zij positie tegenover elkaar (hun aantallen bleken even groot) en vochten man tegen man.[1] Allen kwamen om door elkaars hand en werden door het volk van de Kimmeriërs begraven op de oever van de Tyres[2] (hun graf is nog steeds te zien). Na die begrafenis begonnen zij de uittocht uit hun land en de Skythen kwamen en namen het verlaten gebied in.

Vlucht naar Klein-Azië

[12] Tegenwoordig heb je nog ‘Kimmerische’ muren in het land van de Skythen, ‘Kimmerische’ havens, zelfs een gebied dat ‘Kimmeria’ heet en een zeestraat die de ‘Kimmerische’ wordt genoemd. Het schijnt dat de Kimmeriërs voor de Skythen zijn gevlucht in de richting van Klein-Azië en dat zij zich op het schiereiland hebben gevestigd, waar nu de Griekse stad Sinope ligt. Het is ook duidelijk dat de Skythen in hun achtervolging van de Kimmeriërs en bij hun invasie in het Perzische gebied, de verkeerde weg zijn ingeslagen. De Kimmeriërs volgden op hun vlucht aldoor de weg langs de zee, de Skythen daarentegen achtervolgden hen ten westen van de Kaukasos, totdat zij Perzië binnenvielen, en zijn de weg naar het binnenland ingeslagen. Dit is een andere versie van het verhaal dat eensluidend zowel door Grieken als niet-Grieken wordt verteld.


[1] Een bizar voorbeeld van collectieve zelfmoord.

[2] De rivier de Dnjestr.