Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Thrasyboulos is Alyattes te slim af

[20] Zo is het gegaan, voorzover ik het weet van bronnen in Delfi. Maar de Milesiërs voegen hieraan het volgende toe. Periandros, zoon van Kypselos en een man die de beste relaties onderhield met Thrasyboulos, op dat moment tiran van Milete, had te horen gekregen van de inhoud van het orakel aan Alyattes en gaf middels een boodschapper hem de nodige informatie, opdat hij met enige voorkennis maatregelen kon treffen, als de situatie daarom vroeg. Dat is wat er volgens de Milesiërs was gebeurd.

Voedseltekort in Milete?

[21] Alyattes kreeg bericht van het orakel en stuurde meteen een heraut naar Milete, want hij wilde met Thrasyboulos en de Milesiërs een bestand sluiten zo lang als hij nodig had voor de bouw van de tempel. Er was dus een afgevaardigde op weg naar Milete en Thrasyboulos, die van alles goed op de hoogte was en de plannen van Alyattes kende, bedacht een plan ongeveer als volgt. Hij liet al het voedsel in de stad van hemzelf als ook van de gewone burgers op het marktplein bijeenbrengen en beval de Milesiërs om op een teken van hem het op een drinken te zetten en met elkaar flink feest te vieren.[1]

[22] Dat was wat Thrasyboulos liet doen en hij deed zijn oproep om deze reden dat de heraut uit Sardes, wanneer hij een grote hoop voedsel opgestapeld zag en de mensen in vrolijke doen, dit aan Alyattes zou melden. Dat gebeurde natuurlijk ook, want toen de heraut, die dit gezien had en aan Thrasyboulos had doorgegeven wat de Lydiër had opgedragen, in Sardes was teruggekeerd, was dit, naar ik begrijp, voldoende voor blijvende vrede.[2] Alyattes dacht dat er grote hongersnood in Milete heerste en dat de bevolking door uitputting in diepe ellende verkeerde. Nu hoorde hij van de heraut, teruggekeerd uit Milete, het tegenovergestelde van wat hij zelf verwachtte.

Vrede

Hierna werd tussen hen vrede gesloten onder de voorwaarde dat zij vrienden en bondgenoten van elkaar waren,[3] en in plaats van één liet Alyattes twee tempels voor Athena in Assesos bouwen. Zijn ziekte kwam hij te boven. Zo liep voor Alyattes de oorlog tegen de Milesiërs en Thrasyboulos af.


[1] Gangbare tactiek om de tegenstander zand in de ogen te strooien en hem te laten denken dat er voldoende voedsel was; Milete was hoe dan ook goed te bevoorraden over zee (zie hfdst. 17).

[2] Alyattes zag na het herstel van de tempel van Athena er geen heil in om de oorlog tegen de Milesiërs voort te zetten, nu hij wist hoe ‘goed’ ze ervoor stonden.

[3] De tweede conditie is sterker, want die gold, wanneer voor een van beide partijen een oorlog was uitgebroken.