Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Vorm en omvang van Skythia

[99] Thrakia ligt aan de zeezijde nog vóór het Skythische gebied. Waar dat gebied de vorm van een baai aanneemt, begint Skythia en daar mondt de Istros uit, met zijn monding oostwaarts gericht. Ik begin vanaf de Istros met de afmetingen te beschrijven van het Skythische kustgebied. Daar vanaf de Istros heb je in zuidelijke richting direct het oorspronkelijke Skythia tot aan de stad met de naam Karkinitis. Het gebied dat verderop langs dezelfde zee zich uitstrekt (het is bergachtig en vormt een kaap in de Pontos), wordt bewoond door het volk van de Tauren tot aan het schiereiland met de naam Trachea. Dit strekt zich uit tot aan de zee ten oosten daarvan. Twee grensdelen van Thrakia namelijk voeren naar zee, het zuidelijk en oostelijk deel, net zoals Attika. Ook de Tauren bewonen delen van Skythia die ermee vergelijkbaar zijn, alsof een ander volk dan het Attische en niet dat van de Atheners de heuvelrug van Sounion bewoont die meer in zee uitsteekt, vanaf het district Thorikos tot aan dat van Anaflystos. Ik noem dit bij wijze van vergelijking tussen groot en klein.

Zo ongeveer is het land van de Tauren. Voor wie de vaart langs dat deel van Attika niet kent, zal ik het anders uitleggen: stel je voor dat een ander volk dan de Iapygiërs vanuit de haven van Brentesion tot aan Taras de kaap zou afbakenen en bewonen.[1] In plaats van die twee gebieden kan ik even goed vele andere noemen die veel weg hebben van het land van de Tauren.[2]

[100] Vanaf het land van de Tauren zijn het nu de Skythen die het gebied verderop bewonen en dat langs de zee ten oosten ervan en het gebied ten oosten van de Kimmerische Bosporos en het meer van Maietis tot aan de Tanaïs die uitmondt in de verste uithoek van dat meer. Nu wordt het land van de Skythen dat zich vanaf de Istros landinwaarts uitstrekt, in het noorden begrensd door eerst de Agathyrsen, dan door de Neuren, de Androfagen en tenslotte de Melanchlainen.[3]

Google Maps: de Krim; de zuidelijke punt van het schiereiland wordt vergeleken met de vorm van Attika of de hak van Italië vanaf de denkbeeldige grenslijn Taranto-Brindisi.

 [101] Omdat het Skythische gebied de vorm van een vierkant heeft en twee zijden daarvan aan zee liggen, is de afstand landinwaarts volledig gelijk aan die langs de kust. Vanaf de Istros naar de Borysthenes is het een reis van tien dagen; vanaf de Borysthenes naar het meer van Maietis nog eens tien dagen. Van zee het binnenland in tot aan de Melanchlainen die ten noorden van de Skythen wonen duurt de reis twintig dagen. Een dag reizen schat ik in op een afstand van ongeveer 37 kilometer.[4] Zo komt de lengte van Skythia diagonaal op 740 kilometer en loodrecht naar het binnenland op evenzovele kilometers. Zo groot is dus dat land.


[1] De Iapygiërs zijn woonachtig in Zuid-Italië (Iapygia); met Brentesion en Taras worden de steden Brindisi en Tarente bedoeld, beide Griekse kolonies.

[2] Herodotos geeft juist deze voorbeelden om zijn beschrijving van de Krim te verduidelijken aan zowel de West-Grieken in Zuid-Italië als de Oost-Grieken in Attika.

[3] Een opsomming van west naar oost.

[4] Om precies te zijn: 200 stadia (een stadion, Gr. στάδιον, is een afstandsmaat van 185 meter), d.w.z. dat de kustlijn van het Skythische gebied 370 km. lang zou zijn, een overdreven schatting.