Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten getagd als “Athene”

Een muur van hout

[141] Na het horen van die woorden waren de gezanten van de Atheners bijzonder aangeslagen. Wanhopig als zij waren om de rampspoed die hen werd…

Redding voor Griekenland

[138] Dit vond plaats vele jaren later, ver na de expeditie van de Perzische koning. Ik pak de draad op van mijn eerdere verhaal.[1] De…

Aigina staat er alleen voor

[91] De rijken grepen echter de macht op Aigina, toen het volk samen met Nikodromos tegen hen in opstand was gekomen. Mensen werden daarna opgepakt…

Atheense overwinning

[113] Het gevecht bij Marathon nam veel tijd in beslag. In het centrum werd het leger door de buitenlanders verslagen, daar waar de Perzen zelf…

De Atheners helpen Aristagoras

[97] Terwijl zij dat standpunt innamen en bij de Perzen in een kwaad daglicht werden gesteld, kwam uitgerekend op dat moment Aristagoras, door de Lakedaimoniër…

Hippias terug in Sigeion

[94] Zo werden de plannen afgeblazen. De Makedoniër Amyntas[1] bood Hippias, toen deze daarop vertrok, Anthemous[2] aan, de Thessaliërs Iolkos. Hij koos geen van tweeën,…

Komt Hippias terug?

[90] Toen zij hun voorbereidingen troffen voor de vergeldingsactie, kwam daar iets tussen dat zijn oorsprong bij de Lakedaimoniërs had. Zij begrepen wat de Alkmeoniden…

Opnieuw een vredesvoorstel

[1] Alexandros deed na zijn terugkeer aan Mardonios verslag van de reactie van de Atheners, waarop deze meteen uit Thessalia vertrok en z’n leger richting…