Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Varia

(pagina 5 van 6)

Onderwerpen op de andere pagina’s:
Herodotos, wie was hij?bronnen uit de oudheidvertalingenlinksliteratuurverwijzingen op deze site

Algemene literatuur

(in alfabetische volgorde op naam van de auteur(s))

Caveat: de samensteller van deze pagina is niet verantwoordelijk voor de bestendigheid van de links hieronder. Het kan voorkomen dat op den duur de verwijzingen dode url’s opleveren.

David Asheri e.a., A Commentary on Herodotus, Books I-IV, uitg. Oxford Univ. Press, New York (2007); het pdf-bestand is hier te verkrijgen.

Egbert J. Bakker, Irene J.F. de Jong & Hans van Wees (ed.), Brill’s Companion to Herodotus, uitg. Brill (Leiden – Boston – Köln 2002); het pdf-bestand is hier te verkrijgen.

Mathieu de Bakker, Speech and Authority in Herodotus’ Histories, proefschrift, uitg. University of Amsterdam (2007).

Emily Baragwanath & Mathieu de Bakker (ed.), Myth, Truth and Narrative in Herodotus, Oxford University Press (2012), een bundeling van 12 wetenschappelijke artikelen over Herodotos’ narratieve methode; zie een preview van minstens 56 pagina’s.

Seth Benardete, Herodotian Inquiries, uitg. Martinus Nijhoff, Den Haag (1969); zie een preview van twee pagina’s.

Ewen Bowie (ed.), Herodotus: Narrator, Scientist, Historian, artikelen van de hand van diverse auteurs, uitg. Walter de Gruyter (Berlijn / Boston 2018)

Dietrich Brandenburg, Medizinisches bei Herodot, Eine literaturhistorische Studie zur antiken Heilkunde (Medizingeschichtliche Miniaturen, nr. 2), uitg. Bruno Hessling (Berlijn 1976); uitgebreid besproken doorMarc Vercruyse, Het medisch denken van Herodotus, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (Univ. Gent, 2020).

Matthew R. Christ, Herodotean Kings and Historical Inquiry, in: Classical Antiquity, vol. 13, nr. 2 (1994), pp. 167-202 (bestand is als pdf gratis te downloaden).

Carolyn Dewald & John Marincola (ed.), The Cambridge Companion to Herodotus, uitg. Cambridge Univ. Press (2007); het pdf-bestand is hier te verkrijgen.

Irene-Evangelia Georgiou, Women in Herodotus’ Histories, uitg. ProQuest (2018), dissertatie University of Wales, Swansea (2002).

B.A. van Groningen, Herodotus’ Historiën, met inleiding en commentaar, uitg. Brill, Leiden (1949); vooral de inleiding (pdf-bestand is hier te verkrijgen) is nog altijd zeer bruikbaar.

O.H. Linderborg, Herodotus and the Origins of Political Philosophy, The Beginnings of Western Thought from the Viewpoint of its Impending End, Uppsala University (2018).

Reginald Walter Macan, Herodotus, The Seventh, Eighth and Ninth Books, Cambridge Univ. Press 1908 (tekst met inleiding & commentaar).

Rosaria Vignolo Munson (ed.), Herodotus, vol. 1: Herodotus and the Narrative of the Past, Oxford Univ. Press (2013); beperkte inzage is hier te vinden.

Rosaria Vignolo Munson (ed.), Herodotus, vol. 2: Herodotus and the World, Oxford Univ. Press (2013); beperkte inzage is hier te vinden.

J. Enoch Powell, A Lexicon to Herodotus, uitg. Cambridge Univ. Press (Cambridge 1938); het pdf-bestand is hier te verkrijgen.

Jan Zacharias Roodhuijzen, Where Xerxes’ Throne Once Stood: Gazing with Herodotus at the Persian Invasion in the Landscapes of Greece and Anatolia, proefschrift, uitg. Gildeprint (Enschede 2017).

N.G. Wilson, Herodotea, Studies on the Text of Herodotus, Oxford Univ. Press (2015), introductie en modern commentaar.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6